Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 5, s. 24


Výdej předepsaných léků na občanský průkaz či pas

Systém eRecept aktuálně umožňuje provést výdej v lékárně na základě identifikátoru eReceptu, který předloží pacient ­lékárníkovi. Nově vznikne funkčnost, kdy bude možné provést výdej i na základě dokladu pacienta (občanský průkaz, nebo cestovní pas). Původní možnost, tedy provést výdej na základě identifikátoru eReceptu, bude zachována v plném rozsahu.

Od 1. června 2020 bude mít pacient možnost předat seznam všech svých identifikátorů eReceptů k výdeji v lékárně formou předložení strojově čitelného dokladu totožnosti – ­primárně ­občanského průkazu. Na základě předloženého dokladu ­pacienta (občanský průkaz, pas) může lékárník získat seznam všech vydatelných eReceptů daného pacienta. Výdej léčivých přípravků bude dále probíhat standardním způsobem na základě získaných identifikátorů eReceptů.

Bude tedy pouze na volbě pacienta, zda si vyzvedne svoje léky na základě jednotlivých identifikátorů či použije občanský ­průkaz, nebo pas.

Princip řešení

Princip řešení je založen na využití čísla dokladu (OP, nebo pasu) pro identifikaci a ztotožnění pacienta a načtení jemu přidělených identifikátorů eReceptů. Načtení čísla OP je možné provádět strojově a bezkontaktně načtením čárového kódu na zadní straně OP.

Popis procesu

1.  Pacient přijde do lékárny a předloží svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

2.  Lékárník zadá typ dokladu (doporučujeme přednastavit OP) a:

     a) načte prostřednictvím čtečky, která musí být nastavena pro čtení čárových kódů, čárový kód (nachází se na zadní straně občanského průkazu). 

OP s čipem
OP s čipem

OP se strojově
čitelnými údaji
OP se strojově čitelnými údaji

     b) opíše číslo dokladu (nachází se na přední straně občanského průkazu, pasu).

OP
OP


3.  Lékárník provede potvrzení.

4.  Systém eRecept provede ztotožnění pacienta na základě daného dokladu.

     a) Pokud ztotožnění pacienta nebude úspěšné, poskytne systém eRecept informaci, že pacienta nebylo možné ztotožnit a není tedy možné zobrazit seznam eReceptů k výdeji.

     b) Pokud bude ztotožnění úspěšné, poskytne systém ­eRecept základní údaje pacienta (jméno, příjmení a datum narození) a seznam identifikátorů eReceptů, na které je možné provést vydej. Pokud se nezobrazí žádný eRecept, bude poskytnuta informace, že daný pacient nemá žádný eRecept, na který lze provést výdej.

5.  Lékárník provede výdej standardním způsobem.

Technické řešení

Pro lékárenské systémy vznikne nová webová služba, která bude vystavená pro lékárníky a začleněna jak do nové verze rozhraní 201704D, tak i do stávající verze 201704C. Dne 3. dubna 2020 byla tato úprava nasazena na testovací prostředí pro dodavatele.Nasazení na produkční prostředí plánujeme k 1. červnu 2020, tj. shodně se sdíleným lékovým záznamem pacienta.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 5

2020 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se