SVĚTOVÉ DNY ZDRAVÍ
červen


Autoři: Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 6, s. 27

Ze světových dní zdraví, které vyhlašuje WHO, si v měsíci červnu připomínáme Světový den dárců krve. Z jiných mezinárodních dní souvisejících se zdravím to jsou Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese, Světový den životního prostředí, Světový den uprchlíků, Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi a Den srpkovité anémie.

Světový den poruch příjmu potravy (World Eating Disorder Action Day, WEDAD)

Představovaný světový den, který se váže ke 2. červnu, patří k nejmladším, le tos si jej připomínáme podruhé. Jeho cílem je společné šíření vědecky podložených informací o poruchách příjmu potravy (PPP). Myšlenka společného jednání se letos promítla i do loga (We Do Act Together). Posláním WEDAD je zlepšit porozumění poruchám příjmu potravy – jedná se o závažné, avšak léčitelné onemocnění. Vizí je spojit aktivisty, odborníky, rodiče/pečovatele a ty, jichž se osobně poruchy příjmu potrav týkají k podpoře celosvětových znalostí o tomto onemocnění a potřebě komplexní léčby.

PPP patří mezi závažná psychiatrická onemocnění. Prevalence mentální anorexie u mladých žen a dívek je 0,5 až 1,0 %. Toto onemocnění se nejčastěji vyskytuje ve středních a vyšších socioekonomických vrstvách. Mentální bulimie se nejčastěji vyskytuje u studentek středních a vysokých škol, zhruba 4 až 15 %. O něco menší je potom výskyt u mladých dospělých, asi 1 až 3 %. U mužů je popisováno asi 10 % případů. Zřetelný je i nárůst incidence.

V roce 2015 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 561 pacientů, z toho 418 (11,7 %) mužů a 3 143 (88,3 %) žen a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 428 případů, z toho 35 (8,2 %) mužů a 393 (91,8 %) žen.

Mezi PPP jsou zahrnovány mentální anorexie (odmítání jídla), mentální bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) a záchvatovité přejídání. Jsou charakterizovány patologickým jídelním chováním a vnímáním vlastního těla. Zejména mezi mladými lidmi, především dívkami, vzniká v důsledku působení hromadných sdělovacích prostředků (nekontrolovaně šíří nezdravý ideál krásy – propagace extrémně štíhlého ideálu krásy, množství komerčních sdělení nabízí různá dietní opatření) pocit nespokojenosti s vlastním tělem a tato konfrontace může vyústit do celé řady psychických a fyzických problémů a sociálních důsledků a může mít za následek i smrt.

Odborníci se shodují na tom, že onemocnění má multifaktoriální etiopatogenezi.

Za rizikové faktory se považují: ge netické, vývojové, stresové, environmentální. Léčba vyžaduje interdisciplinární spolupráci zdravotnických pracovníků, rodiny, školy a dalších složek sociálního prostředí.

Lékárníci mohou přispět k rozpoznání PPP například při dispenzaci některých skupin léčiv. Ke snížení hmotnosti se zneužívají anorektika, diuretika, antikonvulziva, antidepresiva, laxativa, emetika, antidiabetika aj. Úlohou lékárníků není léčit onemocnění, mohou však povzbuzovat pacienty k vyhledání lékařské pomoci, vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro komunikaci s pacientem a pro poskytování vhodných informací. Předpo kladem je zájem pacienta. Do po ručuje se věcná, neodsuzující forma komunikace a pozitivní přístup, vážit si ochoty pacienta se lékárníkovi se svými problémy svěřit. Všeobecně by se lékárník neměl kriticky vyjadřovat k tělesné hmotnosti pacienta, jeho vzhledu nebo zdraví.

V případě, že pacient popírá PPP, měl by lékárník akceptovat jeho názor a zaměřit se na poskytnutí informací v duchu správné dispenzační péče.

K usnadnění vyhledávání pomoci postiženým a poskytnutí pomoci odborníkům a rodinným příslušníkům a současně boje proti mýtům může přispět devět pravd o PPP. Naši odborníci přidali pravdu desátou.

 1. Mnoho lidí s poruchou příjmu potravy vypadá zdravě navzdory velmi vážnému onemocnění.
 2. Rodinám nelze dávat za vinu vznik onemocnění, mohou být při jeho léčbě nejlepšími spojenci pacientů i poskytovatelů zdravotní péče.
 3. Diagnóza poruchy příjmu potravy je zdravotní krizí, která narušuje osobní i rodinný život.
 4. Poruchy příjmu potravy nejsou výsledkem volby, ale představují vážnou biologicky ovlivněnou nemoc.
 5. Poruchy příjmu potravy postihují lidi obou pohlaví, všech věkových skupin, ras, tělesných tvarů a hmotností, sexuálních orientací a socioekonomických postavení.
 6. Poruchy příjmu potravy zvyšují riziko jak sebevražd, tak zdravotních komplikací.
 7. Geny a životní prostředí hrají důležitou úlohu v rozvoji poruch příjmu potravy.
 8. Geny samotné předem neurčují, u koho se porucha příjmu potravy projeví.
 9. Úplné uzdravení je v případě poruchy příjmu potravy možné. Velmi důležité je její včasné rozpoznání a léčba.
 10. Nespokojenost s vlastním tělem souvisí často s nespokojeností se sebou, nízkým sebevědomím i porušeným vnímáním vlastního těla spojeným s prožívaným stresem a rizikem pro vznik poruchy příjmu potravy.

Práva pacientů a poskytovatelů zdravotní péče

 1. Právo na komunikaci/partnerství se zdravotnickými pracovníky.
 2. Právo na komplexní posouzení a plánování terapie.
 3. Právo na dostupnou, vysoce kvalitní, plně hrazenou a specializovanou péči.
 4. Právo na důstojnou, plně informovanou, věku odpovídající a bezpečnou úroveň péče.
 5. Práva pečovatelů být informováni, ohodnocováni a respektováni jako nositelé zdravotního výkonu.
 6. Právo pečovatelů na dostupnou, odpovídající podporu a vzdělávací zdroje.

Poruchy příjmu potravy patří k psychosomatickým poruchám charakterizovaným psychogenně navozeným maladaptivním chováním v oblasti stravování. WEDAD má napomoci změnit způsob, jakým jsou vnímány, přesunout je z okraje zájmu společnosti a odstraňovat překážky a bourat mýty kolem nich.

Literatura u autora


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 6

2017 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Kurz originály vs. generika
nový kurz
Autoři:

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Preferovaná úlevová léčba Asthma Bronchiale
Autoři: PharmDr. Petr Sedlák

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se