VYDÁNO PŘED 82 LETY


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 6, s. 34

Nápor lékárníků proti § 156

Pod tímto titulem referovala „Sociální reforma“ v čísle 5., ze dne 5. března t. r., o poradě svolané ministerstvem soc. péče na den 28. února, na které mělo dojíti k dohodě o provádění § 156, č. 2. p. z.

V tomto referátě cituje se, že jsem jako zástupce farmaceutického průmyslu opakoval svůj již dříve přednesený návrh, podle něhož by bylo lze ponechati vydávání speciálních léků i nadále lékárnám při zachování 35% zisku.

Mám za svou povinnost opraviti tento referát v tom smyslu, že nemluvil jsem o 35% zisku, anýbrž o 35 % lékárnické přirážky, což jest ovšem veliký rozdíl. Připomněl jsem hned zpočátku, přednášeje svůj návrh pro dohodu mezi nemocenskými pojišťovnami a lékárníky, že je absolutně nutno, má-li k této dohodě dojíti, aby všichni kontrahenti šli k jednání s tím dobrým úmyslem, že jsou ochotni přinésti této dohodě také určité oběti. V tom smyslu byl také koncipován můj návrh.

Ježto by shora zmíněný nepřesný referát mohl vyvolati dojem, že oběť měla býti jen jednostranná, rozhodl jsem se k této připomínce.

Dr. Adolf Maixner.

Všem kolegům!

Jak známo vydal Svaz velkodrogistů v ČSR jednotný ceník lékárnického zboží. V ceníku onom, pokud se týče léčivých specialit, uvedeny jsou nákupní ceny u celé řady specialit vyšší, než jaké stanovili pro lékárníky výrobci. Následek toho je, že dochází na náš Svaz mnoho stížností od lékárníků, kteří jsou tím zkracováni na svém, úředně jim přiznaném zisku, neboť pro výpočet cen prodejních bere se za základ nákupní cena stanovená výrobcem, tudíž namnoze nižší, než uvádí ceník Svazu velkodrogistů.

Poněvadž proti této bezohlednosti vůči lékárníkům nemá Svaz čs. lékárnictva možnosti nějak účinně zakročiti, dává kolegům následující radu: Léčivé speciality objednávej jedenkaždý u velkodrogisty výhradně s podmínkou, že je bude účtovati nákupními cenami, které pro lékárníky ustanovil výrobce. Nepřistoupí-li dodavatel na tuto podmínku, objednej potřebné speciality přímo u výrobce.

Jisté potíže, které se tímto doporučeným postupem z počátku vyskytnou, budou brzy vyváženy výhodami jak pro lékárníky, tak i pro výrobce.

Z představenstva Svazu čs. lékárnictva: Ph. Mr. K. Rosenberg

Vyhláška o zřízení nové veřejné lékárny v Jičíně.

– Č. 20.685/7 z r. 1934 odd. 26. Ph. Mr. Zdeněk Brachtl, adjunkt lékárny „Život“ v Praze II., Hybernská ul. 7., zažádal u zemského úřadu v Praze za povolení ku provozování lékárny, kterou hodlá zříditi v Jičíně se stanovištěm v Husově třídě v domech čp. 39, 127, 1, 60, 59, 66, 58, 218, 72, 73, 101, 121, 99, 103, 104, 48, 110, 192, 77, 65 a 152 po straně jedné a v domech čp. 2, 74, 53, 52, 45, 393, 54, 64 po straně druhé.

Majitelé veřejných lékáren, kteří mají za to, že by zřízením nové lékárny byla existenční schopnost jejich lékáren ohrožena, mohou své případné námitky proti jejímu zřízení podati ústně nebo písemně u okres. úřadu v Jičíně během 4 neděl ode dne uveřejnění této vyhlášky v Úředním listu Republiky Československé, tj. do 7. IV. 1935. K pozdějším námitkám nebude hleděno.

Zemský úřad v Praze, dne 27. února 1935

Vyhláška o zřízení nové veřejné lékárny v Mělníku.

– Č. 2359/1 z r. 1935 odd. 26. Ph Mr. František Zadražil, civ. smluv. lékárník voj. Zdravotního skladu 3 v Lipt. Sv. Mikuláši, zažádal u zem. úřadu v Praze za povolení ku provozování lékárny, kterou hodlá zříditi v Mělníku se stanovištěm ve Třídě Legionářů, a sice od Náměstí Svobody od č. 27 až k č. 14 (obec. dům) a pak dále ve Třídě Legionářů počínaje č. 27 a konče č. 29, 30 po jedné straně a ve stejném úseku Třídy Legionářů po straně druhé, č. 32, 33, inklusive všechny rohové domy ulic ústících do Třídy Legionářů a rohové domy přilehlých náměstí.

Majitelé veřejných lékáren, kteří mají za to, že by zřízením nové lékárny byla existenční schopnost jejich lékáren ohrožena, mohou své případné námitky proti jejímu zřízení podati ústně nebo písemně u okres. úřadu v Mělníku během 4 neděl ode dne uveřejnění této vyhlášky v Úředním listu Republiky Československé, tj. do 8. IV. 1935. K pozdějším námitkám nebude hleděno.

Zemský úřad v Praze, dne 28. února 1935

Zemský úřad v Praze

sděluje, že výměrem okresního úřadu v Plzni schválen byl Ph. Mr. Jos. Korts chik odpovědným správcem veř. lékárny Vilímovy v Plzni (maj. Ph. Mr. J. Špaček) a to na dobu 1 roku.

sděluje, že současně zamítá žádost Ph. Mr. V. Willingera za koncesi ke zřízení a provozování nové veř. lékárny v Úšovicích.

sděluje, že výměrem okresního úřadu v Náchodě schválen byl Ph. Mr. St. Klin ger odpovědným správcem veř. lékárny v České Skalici.

sděluje, že současně zamítá žádost Ph. Mr. A. Waltera za koncesi ke zřízení a provozování nové lékárny v Praze XII., Šafaříkova ul.

Dne 19. t. m. zemřel po dlouhém utrpení pan R. P. Ph. Mr. Heřman Macháček, lékárník, subpřevor Konve ntu Milosrdných bratří v Kuksu, v požehnaném stáří 78 let, z nichž 50 let strávil v řeholi. Pohřeb konal se ve čtvrtek dne 21. března o 11. hodině dopol. na místním hřbitově v Kuksu.

Vyslovujeme hlubokou soustrast!

Nájem lékárny v Praze nebo poblíž Prahy, převezme ihned energic. mladý magistr. Potřebný kapitál pohotově. Značka „Zvýším obrat“

Věstník Svazu československého lékárnictva, ročník XXVIII./XVI., číslo 12, dne 22. března 1935


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 6

2017 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se