Ceny časopisu Scrip za rok 2017


Autoři: Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 90, 2018, č. 1, s. 34

Dne 29. listopadu 2017 byly v Londýně potřinácté vyhlašovány a slavnostně odevzdávány prestižní ceny časopisu Scrip za rok 2017. Čtenářská obec tohoto nezávislého periodika dosahuje celosvětově počtu 100 000, z toho polovinu tvoří zájemci z Evropy. Ceny byly uděleny v 17 kategoriích.

Laureáty tradičně vybírala porota složená z 16 zkušených, nezávislých a respektovaných posuzovatelů. Pracují v různých oblastech farmaceutického průmyslu. Vždy nejméně tři hodnotili samostatně aspiranty nominované do těch kategorií, jež se týkají oblastí, v nichž jsou sami odborníky a kde nebyl žádný střet zájmu. Počet nominovaných v dané kategorii uvádíme v tabulce u oceněných subjektů v závorce.

Přibližme si stručně některé z laureátů

Nejlepší partnerská aliance společností Cancer Research UK a Bicycle Therapeutics – Bicycle Therapeutics je biotechnologickou společností, která přišla s myšlenkou nové skupiny chemicky syntetizovaných léčiv založené na vlastní produktové platformě bicyklických peptidů. Vůdčí struktura (BT1718) působí cíleně na membránový typ matrixové metaloproteinázy, která je značně exprimována v solidních tumorech (karcinom prsu, nemalobuněčný karcinom plic).

Licenční dohoda společností Crescendo Biologics Ltd. a Takeda Pharmaceutical Company Ltd. Biofarmaceutická společnost, která vyvíjí účinná, vysoce diferencovaná funkční terapeutika Humabody® pro použití v onkologii. Jsou výsledkem patentovaného produktovodu biologických léčiv zacílených na T-lymfocyty. Lidské protilátky představují novou skupinu extrémně malých, silných proteinových léčiv.

Smluvní výzkumná organizace v oblasti poskytování kompletních služeb – ICON. Poskytuje své služby společnostem uvádějícím na trh farmaceutické a biotechnologické přípravky a zdravotnické prostředky. Specializuje na strategický vývoj, management a analýzy programů, které podporují klinický vývoj od výběru sloučeniny až po fázi I-IV.

Farmaceutická společnost Beximco Pharmaceutical Ltd.

Jedná se o rychle rostoucího výrobce generických léčivých přípravků a účinných látek. Společnost byla založena v roce 1976 v Dháce (Bangladéš). Vyváží své přípravky do více než 50 zemí.

*NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations, Národní sdružení obchodníků s cennými papíry, USA)
*NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations, Národní sdružení obchodníků s cennými papíry, USA)

Literatura u autora.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 1

2018 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se