Jak (téměř) na Nový rok, tak…?


Autoři: PharmDr. Lubomír Chudoba;  Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 90, 2018, č. 1, s. 4

V prvním pracovním dni nového roku proběhla úvodní schůzka s Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, ministrem zdravotnictví. Spolu s ním se jednání zúčastnili Mgr. Filip Vrubel, poradce ministra zdravotnictví, PharmDr. Irena Storová, zastupující ředitelka SÚKL, a PharmDr. Marcela Škrabalová z kabinetu ředitelky SÚKL.

První vzájemné jednání na této úrovni bylo ryze věcné a vrcholní představitelé ministerstva i SÚKL deklarovali opravdový zájem na intenzivní oboustranné spolupráci. Ministr má o většině lékárenských témat povědomí již z předchozích let i díky své účasti v panelové diskusi na obou předcházejících sjezdech České lékárnické komory. Detailnější projednání našich priorit delegoval ministr podle jejich tématu na Mgr. Filipa Vrubela, se kterým jsme se obratem domluvili na schůzce v druhém lednovém týdnu, a také na vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Je zřejmé, že současné vedení bude pro přijetí klíčových změn požadovat shodu v celém segmentu lékárenství. Své představy se samozřejmě budou snažit uplatnit i zdravotní pojišťovny, s nimiž nejsou naše představy vždy v plném souladu. Přesto by však osoba nového ministra mohla být garancí, že nedojde k přijímání jen jednostranně prospěšných řešení, jak jsme tomu byli svědky u některých jeho předchůdců.

Na snímku zleva: Adam Vojtěch, Irena Storová, Marcela Škrabalová, Aleš Krebs a Lubomír Chudoba.

Témat k projednání z obou stran by se jistě našla celá řada, ale nelze je všechna začít řešit z kapacitních důvodů najednou. Nejbližší prioritou ministra je analýza a doladění systému elektronické preskripce včetně implementace slíbených nadstavbových funkcionalit, jako je například lékový záznam pacienta. Ministr si je bezpochyby vědom toho, že elektronizace skýtá mnoho možností, které by mohly mnoho věcí zjednodušit a přinést i některé jiné benefity. To všechno si samozřejmě vyžádá i legislativní změny, které by měly v rámci návrhů funkcionalit eReceptů proběhnout co nejdříve. V rámci těchto návrhů předpokládáme vzájemnou diskusi a informování mezi ministerstvem a komorou.

Spolu s tím je současnou ministrovou preferencí příprava novely zákona o zdravotnických prostředcích. Jde o úkol vyplývající z rozhodnutí Ústavního soudu. Česká lékárnická komora své zástupce do pracovní skupiny již vyslala, v závěru roku proběhlo její první zasedání a o vývoji vás budeme pravidelně informovat.

Zásadním a k rychlému řešení velmi podstatným tématem pro celý segment lékárenství je způsob financování námi poskytované péče. Lze ho rozdělit do zhruba dvou podtémat, o nichž budeme s ministerstvem dále jednat a z nichž ani jedno není a priori odmítáno, což je v porovnání s minulým vedením pozitivní posun. V první řadě se jedná o úpravu výše signálního výkonu, kde považujeme za důležité narovnání situace s ostatními zdravotními segmenty v hodnotě jeho výše na 30 korun za recept, lépe pak s přepočtem na jednotlivou položku receptu tak, jak jsme již dříve navrhovali. Prostřednictvím SiV je také možné podpořit výdej prvních X vydaných receptů v měsíci vyšší částkou. Neméně důležitá je i principiální změna systému odměňování spočívající v zavedení fixní částky za výdej LP, která je ve vládním prohlášení v kapitole o zdravotnictví zaznamenána jako „revize odměňování lékárenské péče“.

Je zřejmé, že bude pro další diskusi s ministerstvem důležité připravit k jednotlivých diskutovaným tématům konkrétní návrhy obdobně, jak tomu bylo v případě odměňování, kde je máme hotové z minulých období a lze na ně tedy navázat, případně je aktualizovat na nejnovějších datech. Půjde zejména o požadavky na stanovení sítě lékáren, případně zajištění lékárenských pohotovostních služeb, k nimž máme dosud bohužel i přes opakované výzvy poměrně málo informací od vás kolegů, protože v současnosti neexistuje jednotný systém jejich poskytování ani financování, a to bychom velmi rádi změnili, protože to je i jedním z obecnějších úkolů poskytování komplexní lékárenské péče.

V nejbližší době začnou i schůzky s novým vedením SÚKL nad tématy, o nichž se mezi lékárníky velmi často hovoří, ať už se jedná o eRecept, vlastní kontrolní činnost ústavu včetně metodiky nebo výši pokut za některé delikty.

V tuto chvíli je zřejmé, že nás čeká zvýšená četnost jednání s příslušnými institucemi. Těžko něco slibovat předem, ale z prvotního setkání je zřejmé, že je ochota k jednání u současného vedení významně vyšší, než tomu bylo u vedení minulého. Snad bude tedy vyšší i ochota přijmout naše návrhy a uvést aspoň některé věci zpět do normálních a civilizovaných kolejí. O ty důležité informace se s vámi budeme pravidelně dělit na webu komory i zde na stránkách časopisu.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 1

2018 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se