Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Teva


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 10, s. 15-0

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Splatnost nejpozději 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná.

Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.

LISTOPAD

2. 11. Olomouc (kód semináře: 19125)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče a lékové problémy u pacientů po cévních mozkových příhodách

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, MUDr. Petr Polidar

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 16

6. 11. Tábor (kód semináře: 19143)

Ekonomická fakulta JCU, Vančurova 2904, od 17.30 hodin

Téma: Řešení lékových problémů z interních oborů – kardiologie

Lektoři: PharmDr. Kristina Pechandová Ph.D., MUDr. Josef Linhart

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

7. 11. Praha (kód semináře: 19142)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XVIII – (opakování z 30. 10. 2019)

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

7. 11. Česká Lípa (kód semináře: 19149)

Obchodní akademie Česká Lípa, nám. Osvobození 422, od 17.30 hodin

Téma: Kazuistiky z ORL II

Anotace: IDS bude zaměřen na kazuistiky pacientů s onemocněními v oblasti otorinolaryngologie (např. mimojícnový reflux, rinosinusitidy, ústní infekce), možnosti farmakoterapie těchto onemocnění a management potenciálních lékových problémů.

Lektoři: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., MUDr. Olha Ihnatyuk

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

13. 11. České Budějovice (kód semináře: 19144)

METROPOL, spol. s r.o., Senovážné nám. 248/2, učebna 203, od 17.30 hodin

Téma: Řešení lékových problémů z interních oborů – kardiologie (opakování z 6. 11. 2019)

Lektoři: PharmDr. Kristina Pechandová Ph.D., MUDr. Josef Linhart

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

16. 11. Olomouc (kód semináře: 19043)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u infekčních onemocnění, lékové problémy antibiotik – (opakování z 12. 10. 2019)

Anotace: Na semináři bude diskutována léčba vybraných infekčních onemocnění s důrazem na komunitní infekce horních a dolních dýchacích cest a urogenitálního systému. Budou také na příkladu jednotlivých kazuistik diskutovány jednotlivé lékové problémy antibiotik a dalších protiinfekčních léčiv.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, MUDr. Pavla Paterová

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 16

18. 11. Praha (kód semináře: 19145)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, od 16.30 hodin

Téma: Léky a jídlo (opakování z 11. 3. 2019)

Anotace: Informace o užití léčiv ve vztahu k jídlu je nedílnou součástí dispenzačního minima. Diskutován bude vliv jídla na absorpci léčiv, klinický význam této interakce a možnosti řešení. Dalším tématem bude střevní motilita – možnosti ovlivnění, dopady jejích změn na podání a absorpci léčiv apod.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

25. 11. Brno (kód semináře: 19109) – ZMĚNA TERMÍNU

Farmaceutická fakulta, Pavilon farmacie – velká posluchárna, VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, od 16.30 hodin

Téma: Nová perorální antikoagulancia (opakování z 26. 9. 2019)

Anotace: Seminář bude orientován na farmaceutickou péči o pacienty s antikoagulační léčbou, se zaměřením na nová perorální antikoagulancia. Budou diskutovány indikace těchto léčiv, jejich farmakokinetické parametry ve vztahu k ovlivnění klinické účinnosti, jejich dávkování, kontraindikace a možné lékové interakce. Dále se seminář bude věnovat roli farmaceuta k přispění eliminace rizik při léčbě, budou rozebrány edukační karty pacienta.

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

26.11. Opava (kód semináře: 19150)

Bílý salonek KD Na Rybníčku (1. patro), Na Rybníčku 380/43, od 18.00 hodin

Téma: Jaterní onemocnění a hepatotoxicita léčiv v kazuistikách

Anotace: Na semináři budou přednášena témata spojená s onemocněním jater a jejich léčby. Budou zmíněna také léčiva s hepatotoxickým potenciálem. Vše formou interaktivního přístupu a se zpracováním kazuistik z dané oblasti.

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, PharmDr. Petra Schreierová, MUDr. Ivo Hiemer

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

27. 11. Praha (kód semináře: 19170)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 18.00 hodin

Téma: Výběr léčiva u kojících žen (opakování z 16. 9. 2019)

Lektoři: PharmDr. Jana Gregorová, Mgr. Michaela Šlesingerová, MUDr. Lenka Křivková

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

PROSINEC

3. 12. Nový Jičín (kód semináře: 19148)

salonek hotelu Praha, Lidická 128/6, 1. patro, od 18.00 hodin

Téma: Jaterní onemocnění a hepatotoxicita léčiv v kazuistikách (opakování 26. 11. 2019)

Anotace: Na semináři budou přednášena témata spojená s onemocněním jater a jejich léčby. Budou zmíněna také léčiva s hepatotoxickým potenciálem. Vše formou interaktivního ­přístupu a se zpracováním kazuistik z dané oblasti.

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, PharmDr. Petra Schreierová, MUDr. Ivo Hiemer

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

3. 12. Praha (kód semináře: 19151)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 16.30 hodin

Téma: Lékové alergie, hypersenzitivní reakce a léčiva

Anotace: Stále častěji se u pacientů setkáváme s anamnézou alergické reakce na léčiva. Zaměříme se předvídatelné hypersenzitivní reakce a rizika zkřížené reakce, etiologie pruritu a možnosti terapie.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

14. 12. Olomouc (kód semináře: 19126)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče a lékové problémy u pacientů po cévních mozkových příhodách (opakování z 2. 11. 2019)

Anotace: Na semináři bude diskutována léčba jednotlivých ­forem cévních mozkových příhod se zaměřením na dvě ­nejčastější – ischemická (makroangiopatie, mikroangiopatie, kardioembolizace) a hemorrhagická. Diskutovány budou také lékové problémy farmak používaných k léčbě cévních ­mozkových příhod.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, MUDr. Petr Polidar

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 16

Aktuální lékárnická legislativa

Anotace: Semináře budou jako vždy věnovány tomu, co bude v době jejich konání v oblasti legislativy týkající se lékárenské péče nejaktuálnější. Tématem semináře nepochybně budou novinky týkající se připravovaného lékového záznamu a eReceptu vůbec, systému ověřování pravosti léčivých přípravků, změn v odměňování lékárenské péče, úhrad zdravotnických prostředků, nových rámcových smluv nebo problémů s nedostupností léčivých přípravků.

Semináře se uskuteční:

Kód semináře Termín Místo konání

19161 12. 11. 2019 Hotel ILFBudějovická 15/743Praha 4-Michle

19162 19. 11. 2019 Barceló Brno Palace hotelŠilingrovo nám. 2, Brno

19163 26. 11. 2019 Comfort hotel Masarykova 36Ústí nad Labem

Čas: vždy od 18.00 do 20.30 hodin

Přednášející: Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík (právní poradce ČLnK)

PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI

Přihlašování pro lékárníky na www.lekarnici.cz  – sekce vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky.

Poplatek: 300 Kč

Po přihlášení zašlete platbu na účet č. 35-7905240297/0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře.

Akce je ohodnocena 6 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Kontakt: Bc. Monika Kučerovámobil: 603 576 084, e-mail: kucerova@lekarnici.cz

Seminář

Moderní a efektivní příprava v lékárnách

Datum konání: 25. 11. 2019

Čas semináře: 17.00–20.35 hod.

Místo konání: Hotel ILF – Budějovická 15/743, Praha 4-Michle

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK – LA

Číslo akce: 19169

Počet bodů 8

Přednášející: PharmDr. Jan Hašek MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. Mgr. Hana Šnajdrová Kamila Červenková, DiS.

Témata přednášek:

Technologické kazuistiky

Léčba lupénky a seboroické dermatitidy

Příprava léčiv s obsahem nebezpečných látek

Moderní příprava v české lékárenské laboratoři

Poplatek pro lékárníky: 4 000 Kč

Poplatek pro farmaceutické asistenty: 600 Kč

Po přihlášení platbu zašlete na účet č. 35-7905240297/0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře (19169).

Akce je určena pro farmaceuty a farmaceutické asistenty

Přihlášení farmaceutických asistentů probíhá u Bc. Moniky Kučerové přes e-mail: kucerova@lekarnici.cz

Sponzorem akce je společnost Fagron a. s.


Webinář

Multioborová léčba – topická analgetika

Místo a čas konání:

3. 12. 2019 od 20.00 hodin ONLINE

Poplatek: zdarma

Délka: 90 minut

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK

Přednášející: Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

Sponzorem akce je společnost GlaxoSmithKline s. r. o.


Webináře jsou určeny pro farmaceuty.

Přihlašování pro lékárníky na www.lekarnici.cz – sekce – vzdělávání – webináře.

Akce jsou ohodnoceny 2 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 10

2019 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se