Zástupci Mladých lékárníků navštívili ministra zdravotnictví a ředitelku SÚKL


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 10, s. 21

V průběhu letních prázdnin se zástupci předsednictva Mladých lékárníků (mL) nejdříve setkali s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA a jeho náměstkem Mgr. Filipem Vrubelem a poté i s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Mgr. Irenou Storovou, MHA.

Ministerstvo zdravotnictví (MZd)

Po úvodním představení nového vedení spolku a příslibu bližší spolupráce bylo na MZd diskutováno několik témat; vzdělávání, posílení kompetencí lékárníků, stagnace jejich platů v porovnání s ostatními zdravotnickými profesemi a také nastavení pravidel pro vznik nových lékáren.

V oblasti vzdělávání byl ve spolupráci s IPVZ vyjádřen příslib vypsání dostatečného počtu příslušných kurzů pro základní kmen Praktické lékárenství. Za mL jsme vyjádřili zájem o posílení kompetencí lékárníků, kde by jako jeden z vhodných nástrojů mohl sloužit lékový záznam pacienta. Zástupci mL budou přizváni do pracovní skupiny pro lékový záznam.

Zástupci mL dále upozornili na dlouhodobou stagnaci platů lékárníků, která vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Dále podpořili návrh ČLnK na stejné doplatky, lékárny by si měly konkurovat kvalitou péče, nikoliv výší doplatku, a vyjádřili lítost nad průběhem dohodovacího řízení pro rok 2020, ze kterého vyšla najevo nedostatečná kooperace jednotlivých složek lékárenského segmentu. Také jsme podpořili zrušení limitace signálních výkonů.

Finančnímu ohodnocení lékárníků byla věnována značná část setkání. Záměrem MZd je sledovat kvalitu poskytované péče a zohlednit ji při vlastním proplácení. Předsednictvo mL podpořilo návrh ČLnK na nastavení pravidel pro vznik nových lékáren a popsali jsme složitou situaci mladých lékárníků, kteří ztrácejí naději na provozování vlastní lékárny.

Na MZd si nepřejí, aby byly v zemi pouze řetězcové lékárny, ­nicméně si uvědomují právní důsledky situace, kdyby se ­nastavila jiná pravidla pro nově vznikající lékárny. MZd vidí řešení v ­novém systému odměňování, které by vedlo ke stabilizaci všech lékáren, a upozorňuje na finanční podporu venkovských lékáren, která je plánována i na příští rok.


SÚKL

Největší část setkání s ředitelkou SÚKL byla věnována ­výpadkům léčiv. Z pohledu lékárníků je velice nepříjemné vysvětlovat pacientům, že jejich léčivý přípravek nemá lékárna skladem z důvodu výpadku. Pacienti často situaci nechápou a domnívají se, že je to chyba lékárníků. Méně známý je fakt, že pacienti si v hojné míře chodí stěžovat i přímo na SÚKL a chtějí po něm vydání svých léků.

Na základě podnětů a proseb pacientů dokonce SÚKL obvolává lékárny a léky jim tam rezervuje k vyzvednutí. To, že situace s ­výpadky léků je vážný problém, si uvědomují všichni a dokládají to i data, neboť například k 13. srpna bylo hlášeno přerušení dodávek u 230 SÚKL kódů léčivých přípravků.

Podle vyjádření paní ředitelky ještě žádná z evropských zemí nepřišla s návrhem, jak tento stav zcela vyřešit. K tématu je však důležité zmínit, že SÚKL vyvíjí maximální možnou aktivitu při hledání řešení výpadků. Mezi jeho aktivity patří pravidelná i ad hoc jednání s držiteli rozhodnutí o registraci, zjišťování, jestli je léčivo dostupné v zahraničí, případně shánění možné ­náhrady. Velkým problémem je, že držitel rozhodnutí o registraci často posunuje termín obnovení dodávek, z například ­původně ohlášeného měsíčního výpadku až na půlroční. Toto prodlužování bohužel SÚKL nemá možnost sankcionovat.

SÚKL dále vidí za výpadkem léčivých přípravků fakt, že i přes zákazy a výši pokut, subjekty s oprávněním k distribuci léčiva vyváží. Podle ředitelky SÚKL není emergenční systém dodávání léčiv řešením, které vyřeší všechny problémy související s ne­dostupností léků, ale mělo by situaci výrazně zlepšit hlavně z pohledu pacientů i zátěže lékárníků. Emergenční systém nebude zpoplatněn, pouze může být u takto dodávaných léčivých přípravků jiná přirážka distributora, než jakou mají lékárny nasmlouvanou. Ministerstvo zdravotnictví plánuje toto ošetřit v Cenovém předpise.

Lékárníci na sociálních sítích často mezi sebou řeší sporné situace z lékárenské praxe, kde si nejsou zcela jisti, jestli postupují správně (např. číselné vedení dokladů v evidenční knize návykových látek). Po dohodě s paní ředitelkou budou dotazy v pravidelných intervalech posílány předsednictvem mL a SÚKL se na ně pokusí odpovědět.

Obě setkání proběhla v příjemném duchu a zástupci MZd i SÚKL přislíbili účast na Podzimní konferenci Mladých lékárníků.

Předsednictvo Mladých lékárníků


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 10

2019 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se