Světové dny zdraví - říjen


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 10, s. 33-34

Na měsíc říjen nepřipadá žádný ze světových dní zdraví vyhlašovaných WHO. Z jiných mezinárodních dní souvisejících se zdravím to jsou Mezinárodní den starších, Světový den bez násilí, Světový den zraku, Světový den duševního zdraví, Světový den artritidy/revmatizmu, Světový den hospicové a paliativní péče, Světový den bílé hole, Světový den výživy (potravy), Mezinárodní den pro odstranění chudoby, Světový den boje proti osteoporóze, Den Organizace spojených národů, Světový den psoriázy. Z dřívějších tzv. podporovaných dní to byly Světový den lidských sídel a Mezinárodní den pro zredukování přírodních katastrof a z tzv. sponzorovaných dní Den boje proti bolesti. Z dalších dní připomínaných v tomto měsíci to je Světový den trombózy, Světový týden idiopatické plicní fibrózy a další.

1. Den pro zdravá prsa (Breast Health Day, BHD)

Organizace EUROPA DONNA pořádá dne 15. října Den pro zdravá prsa. Cílem BHD je šířit informace týkající se zdravých prsou a zvyšování povědomí o prevenci a včasném odhalení rakoviny prsu u žen a dívek na celém světě. Informovat ženy všech věkových kategorií o tom, že faktory životního stylu hrají důležitou roli v prevenci a opětovném výskytu rakoviny prsu, jakož i o významu včasného odhalení rakoviny prsu. První BHD se konal v Miláně v Itálii v roce 2008.

EUROPA DONNA (Evropská koalice pro boj proti rakovině prsu) je nezávislá nezisková organizace, jejímiž členy jsou přidružené skupiny ze zemí celé Evropy. Koalice usiluje o zvyšování povědomí o rakovině prsu a mobilizaci podpory ­evropských žen v úsilí o zlepšení vzdělání v oblasti rakoviny prsu, vhodného screeningu, optimální léčby a zvýšeného financování výzkumu. V současnosti sdružuje 47 členských zemí.

Letošní kampaň BHD se nese v duchu tématu „Zdravý životní styl pro zdravá prsa“ a bude i nadále připomínat ženám, že fyzická aktivita, udržování normální tělesné hmotnosti a zdravá strava mohou napomoci ochraně zdraví prsou.

Zaměření kampaní v letech 2009–2019
Zaměření kampaní v letech 2009–2019

O významu prevence vypovídá skutečnost, že je ročně zachyceno více než dvakrát tolik nových případů rakoviny prsu v porovnání s počtem nových případů jiných onkologických onemocnění. Třetině všech případů rakoviny prsu lze v Evropě předejít dodržováním zdravého životního stylu. To znamená, že by bylo možné každý rok zabránit vzniku 187 500 z 562 500 nových případů rakoviny prsu. Rostoucí počet nových případů rakoviny prsu může být způsoben změnami životních návyků, zvýšením sedavého způsobu života, zvyšováním tělesné hmotnosti a obezitou a sociologickými změnami, jako je zvyšující se průměrný věk žen při narození prvního dítěte a klesající počet dětí narozených ženám.

Primární prevence je zaměřena na zdravé ženy, akcentuje zdravý životní styl.

Sekundární prevence souvisí s včasnou detekcí. Její velmi důležitou součástí jsou pravidelná samovyšetřování prsu každý měsíc po menstruaci. Od 45 let věku by žena měla vždy jednou za dva roky absolvovat preventivní mamografické vyšetření mléčné žlázy.

Růžová stužka a další předměty v této barvě vedly k označení měsíce října jako růžový říjen (Pink October).

2. Mezinárodní/světový den boje proti karcinomu prsu (International/World Day of the Fight against Breast Cancer, IDFBC)

Z podnětu Světové zdravotnické ­organizace se 19. října celosvětově slaví Mezinárodní den boje proti rakovině prsu s cílem zvýšit informovanost žen a zvýšit dostupnost včasných a účinných kontrol, diagnostikých metod a léčby (patrně v zemích Latinské Ameriky).

3. Měsíc povědomí o (boje proti) rakovině prsu (Breast Cancer Awareness Month, BCAM)

V USA rovněž uváděný jako Národní ­měsíc povědomí o rakovině prsu (­Natio­nal Breast Cancer Awareness ­Month, NBCAM). Byl založen v roce 1985 jako partnerství mezi Americkou onkologickou společností (American Cancer Society) a farmaceutickou divizí Imperial Chemical Industries (nyní součástí AstraZeneca). Na kampani se podílí řada charitativních organizací, jejím cílem je zvýšit povědomí o onemocnění a získat finanční prostředky na výzkum jeho příčiny, prevenci, diagnostiku, léčení a vyléčení. Zdůrazňuje význam včasného screeningu a propaguje mamografii. Dále nabízí informace a podporu těm, kteří jsou již rakovinou prsu postiženi.

V souvislosti s BCAM ještě zmiňme Národní den mamografie (National Mammography Day). V roce 1993 jej vyhlásil prezident Clinton, a od té doby se každoročně koná vždy třetí pátek v říjnu. Současně vyzval společnosti, kliniky a radiology, aby v tento den poskytli bezplatný nebo zlevněný screening. Mamografie byla začleněna do pojistného krytí státních a federálních programů. V roce 1992 Evelyn H. Lauderová, viceprezidentka společnosti Estée Lauder, založila Nadaci pro výzkum rakoviny prsu (The Breast Cancer Research Foundation) a založila tradici růžové stuhy jako symbolu ­rakoviny prsu (ačkoli to nebylo poprvé, kdy byla barevná stuha jako symbol popisovaného onemocnění použita).

4. Národní den povědomí o metastázách rakoviny prsu (National Metastatic Breast Cancer Day, NMBCD)

Jane Soyerová (? 2005) a Nina Schulmanová (? 2008), u obou byl diagnostikován pokročilý karcinom prsu, stály v roce 2004 u zrodu organizace „Metastatic Breast Cancer Network (MBCN). ­Zajímavý je důvod určení data tohto dne. MBCN pořádala národní konferenci pro ženy s metastatickým karcinomem prsu v Cancer Center Memorial Sloan Kette­ring dne 13. října, což byl jediný den, kdy bylo místo pro konání konference k dispozici. Datum bylo zvoleno tak, aby se shodovalo s jednáním konference. 13. října 2009 MBCN obdržela zprávu, že obě komory Kongresu Spojených států amerických (Sněmovnu reprezentantů a Senát) schválily jednomyslně usnesení, kterým byl tento den prohlášen za NMBCD (idea na založení NMBCD vzešla již v roce 2007).

Pacientské organizace

Jako příklady lze uvést:

  • ALEN – sdružení žen, z. s., PrahaALEN je pacientská organizace žen postižených rakovinou prsu. Klub si dává za hlavní svůj cíl pomáhat všem ženám, které onemocněly rakovinou prsu.
  • Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.Založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.Cílem Aliance je vést informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace, poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných, koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu, sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu, zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách.

Aliance žen s rakovinou prsu je členem Evropské koalice rakoviny prsu Europa Donna. Společnost GSK spolupracuje s touto organizací od roku 2007.

  • Mamma HELP, z. s.organizace žen s nádorovým onemocněním prsu, do roku 2014 Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s.Sdružení bylo založeno v roce 1999, ročně se ně obrátí téměř 7 000 klientek a klientů. Rakovinou prsu onemocní v ČR dříve nebo později každá 12. či 8. že­na. V tuto chvíli jich s touto obávanou nemocí žije více než 70 000. Jedná se o nevládní neziskovou organizací s celostátní působností, která sdružuje ženy s diagnózou rakovina prsu a jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty. Personálně zajišťuje Avon linku proti rakovině prsu. Všechny služby poskytuje zdarma.
  • ONKO AMAZONKY, spolek – Centrum pomoci.

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU Brno

Literatura u autora.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 10

2019 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se