Molekula měsíce


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 10, s. 31

Selinexor


IUPAC: (2Z)-3-{3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-triazol-1-yl}-N′--pyrazin-2-ylprop-2- enehydrazide

Sumární vzorec: C17H11F6N7O

Molekulová hmotnost: 443,313 g/mol

Selinexor (dále Se) - Xpovio® 20mg tbl. je novým protinádorovým léčivem s novým mechanismem působení. Jde o selektivní inhibitor tzv. jaderného exportu (SINE). Váže se na exportin 1 (XPO1) a blokuje tak transport některých bílkovin obsažených v rakovinové buňce z buněčného jádra do cytoplasmy. Tím se uzavře buněčný cyklus a dojde k apoptóze. Se dostal od FDA zrychlenou registraci v indikaci mnohočetný myelom. Bohužel jsou u něj časté nežádoucí účinky, hlavně hyponatrémie (40 %), trombocytopenie (až 74 %), leukopenie (28 %), neutropenie (34 %), anémie (59 %). Indikován je u pacientů s mnohočetným myelomem, u kterých selhala léčba 4–5 jinými léčivy. Podává se 2x týdně vždy s 20 mg dexametazonu s postupným snižováním dávky Se na 100 mg, 80 mg až po 60 mg 1x týdně. Se byl objeven v laboratořích americké firmy Karyopharm Therapeutics. V preklinických studiích na zvířecích modelech byl testován u nádorů slinivky, prsu, nemalobuněčného nádoru plic, lymfomu i u akutní i chronické leukémie. V první fázi klinických zkoušek u lidí byl testován i u so­lidních nádorů – tlustého střeva, vaječníků, prostaty, u melanomu. V současnosti běží tři studie: III.fáze: BOSTON – s bortezomibem a dexametazonem u mnohočetného myelomu, II. fáze: STOMP rovněž u mnoho­četného myelomu s malou dávkou dexametazonu a s dalšími léčivy (lenalidomid, pomalidomid, carfilzomib, daratumumab) a IIb fáze: SADAL u DLBCL (diffuse large B-cell lymphoma) u pacientů, u nichž selhaly dvě předchozí léčby nebo nemohou podstoupit transplantaci kostní dřeně.

Zdroje: internet

Stránku připravil: PharmDr. Pavel GRODZA, panacea@iol.cz


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 10

2019 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se