Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové letos oslaví 50. výročí od svého založení


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 5, s. 22-23

Od založení fakulty se v jejím čele vystřídalo 7 děkanů:

  • 1969–1990 prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
  • 1990–1994 doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
  • 1994–1997 prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
  • 1997–2000 prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
  • 2000–2006 doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
  • 2006–2014 prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
  • 2014–dosud prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.


Počátkem 60. let minulého století byla situace ve farmaceutickém vysokém školství v bývalém Československo nevyhovující. Jediná celostátní fakulta v Bratislavě nemohla uspokojit tehdejší poptávku a potřeby farmaceutů. Čím dál častěji se ozývaly hlasy připomínající nutnost vzniku nového vzdělávacího ústavu pro farmaceuty v českých zemích. V úvahu připadala města Olomouc, Jihlava, Opava a Brno. Díky vstřícnosti a pomoci regionu byla nakonec nová Farmaceutická fakulta založena 1. září 1969 v Hradci Králové.

Velkou zásluhu na založení fakulty měl, kromě jiných, prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., který se také stal jejím prvním děkanem. Oficiální slavnostní otevření nové Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy spojené s imatrikulací prvních 51 studentů se uskutečnilo dne 24. ledna 1970.


Výuka zpočátku na fakultě probíhala v improvizovaných podmínkách na šestnácti místech v Hradci Králové, či v nedalekých Pardubicích. Díky nadšení učitelů i studentů se tyto problémy podařilo překonat. V roce 1972 získala Farmaceutická fakulta svoji první budovu v ulici Akademika Heyrovského. V témže roce se také začalo s budováním Zahrady léčivých rostlin a dalších účelových zařízení fakulty. Sedmdesátá léta byla dobou intenzívního budování a zlepšování pracovních i výukových podmínek. Fakulta plnila všechny pedagogicko-vědecké aktivity příslušné vysoké škole, organizovala rigorózní a aspirantská řízení, úspěšně obhajovala výzkumné úkoly, prezentovala se odbornými publikacemi a učebními texty.

V roce 1980 byla otevřena druhá budova fakulty v ulici Akademika Heyrovského. I přes nepřízeň politického klimatu se v 80. letech podařilo uzavřít první mezinárodní dohody o spolupráci, zejména s univerzitami ze severských států. Změny po roce 1989 přinesly pro fakultu nové impulzy a proměny výukových programů, organizační struktury a směrování výzkumné činnosti. Do roku 1989/1990 byla výuka na fakultě zaměřena na všeobecnou farmacii, klinickou farmacii a technologickou farmacii. Od roku 1990 je studium pětileté, nediferencované s možností specializace. Ve školním roce 1994/1995 začala na fakultě probíhat výuka zahraničních studentů v anglickém jazyce. Fakulta prochází v současnosti velmi úspěšně náročným akreditačním procesem.

V roce 2015 byl v prostoru u Fakultní nemocnice slavnostně otevřen zárodek kampusu Výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy, kde se v moderních podmínkách společně vzdělávají studenti Farmaceutické a Lékařské fakulty. Přáli bychom si, aby tento objekt byl co nejdříve doplněn dostavbou celého kampusu UK v Hradci Králové, projekt pod označením MEPHARED II je intenzivně připravován.


Dnes je Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové ­významnou, ­dynamicky se rozvíjející vzdělávací institucí evropského formátu. V současné době zde studuje 1400 prezenčních studentů ve studijních programech Farmacie a Zdravotnická bioanalytika a 150 doktorandů v devíti doktorských studijních oborech. Stále vyšší podíl mají zahraniční studenti. Nedílnou součástí programu fakulty je vědecko-výzkumná činnost ve farmaceutických vědních oborech a v oborech s farmacií souvisejících. ­Vědecké týmy se na fakultě zabývají všemi aspekty vývoje a výzkumu léčiv počínaje jejich chemickou syntézou či izolací z přírodních materiálů, analytickým hodnocením ­jejich čistoty a složení, stu­diem jejich účinků v organismu až po jejich racionální užití v klinické praxi. Fakulta je velmi úspěšná v národních i evropských grantových soutěžích. Akademičtí pracovníci fakulty řeší v současnosti dva prestižní evropské projekty Horizont 2020 a několik velkých projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Díky této finanční podpoře došlo mj. i na významnou ­obměnu přístrojového vybavení fakulty.

Farmaceutická fakulta je otevřená i zájemcům z řad veřejnosti. Mohou zde studovat zájmový specializační program Léčivé rostliny nebo navštěvovat přednášky Univerzity třetího věku. Naši učitelé přednášejí i pro středoškoláky v rámci tzv. Juniorské univerzity.

Součástí fakulty je Zahrada léčivých rostlin, která neslouží jen studentům a výzkumným účelům, ale je otevřena široké veřejnosti a každý zájemce si tu může na ploše 2,5 hektarů projít Naučnou stezku farmacie. Zahradu najdete uprostřed Hradce Králové v ulici Botanická. (https://www.faf.cuni.cz/Zahrada-lecivych-rostlin/).

Fakulta se také může pochlubit Českým farmaceutickým muzeem, jehož stálá expozice s názvem „Kouzlo apatyky“ je umístěna v nedávno zrekonstruovaném areálu hospitálu Kuks u Dvora Králové. Navštívit ji můžete od dubna do konce října https://www.faf.cuni.cz/Ceske-farmaceuticke-muzeum.


Rok 2019 je ve znamení oslav 50. výročí založení FaF v Hradci Králové, součástí budou mezinárodní vědecká setkání, ale také společenské akce, kdy si např. připomeneme události staré 30 let a potkáme se se členy tehdejšího stávkového výboru. V sobotu 19. října 2019 se uskuteční setkání učitelů s absolventy fakulty zaměřené především na budoucnost farmacie v České republice. Budou otevřena všechna pracoviště fakulty (včetně Českého farmaceutického muzea a Zahrady léčivých rostlin), kde bude možno diskutovat s učiteli, proběhne i kulatý stůl na téma „Budoucnost farmacie“ se zástupci všech odvětví farmacie.

Farmaceutická fakulta si ve zdravotnickém terénu za padesát let své existence vydobyla velmi dobré renomé jak v oblasti pedagogické, tak i vědecké, a má všechny předpoklady, aby se dále rozvíjela jako špičkové vzdělávací a výzkumné centrum v oboru farmacie a laboratorní diagnostiky nejenom v rámci České republiky, ale především v mezinárodním měřítku.

Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.proděkan pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan fakulty

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta Akademika Heyrovského 1203/8Hradec Králové


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 5

2019 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se