Lékárna 2030: Vize pro veřejné lékárny v Evropě


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 5, s. 31

Svaz lékárníků Evropské unie (Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU) je sdružením, které zastupuje evropské lékárníky. Členy PGEU jsou národní asociace a profesní organizace farmaceutů ve 32 evropských zemích, včetně členských států EU, kandidátských zemí EU a členů Evropského sdružení volného obchodu.

PGEU ihned po svém vzniku v roce 1959 vypracovala zásadní dokument – Chartu evropské lékárny (Charter of European Pharmacy), která definovala nepostradatelné postavení lékárníka ve zdravotnic­kém systému. V roce 1999 byl tento do­­ku­ment aktualizován a počátkem letošního roku PGEU publikovala jeho nové ideové pokračování v podobě dokumentu – Lé­kár­na 2030: Vize pro veřejné lékárny v Ev­­ro­pě.

Lékárna 2030: Vize pro veřejné lékárny v Evropě

Vize je strukturovaná do čtyř okruhů, které zahrnují deset klíčových priorit. Byla zveřejněna ve stručnější podobě ve formě tiskové zprávy a v podrobnější verzi. Naplňuje potřeby pacientů i veřejnosti a přispívá k udržitelným a odolným evropským zdravotnickým systémům a současně reflektuje požadavky lékárníků pracujících ve veřejných lékárnách.

Kvalita péče a bezpečnost pacientů

1. Maximalizovat přínosy intervence lékárníků ve veřejných lékárnách pro pacienty a systémy zdravotní péče systematickým poskytováním lékárenských služeb zaměřených na zlepšení terapeutických výsledků a adherence a minimalizování rizik spojených s užíváním léčiv.

2. Zapojit lékárníky ve veřejných lékárnách ještě více do modelů spolupráce při poskytování zdravotní péče. Dosažení skutečně integrované péče by mělo kombinovat silné stránky a kompetence každého člena zdravotnického týmu.

3. Poskytnout lékárníkům ve veřejných lékárnách přístup ke všem relevantním zdravotním informacím pacientů a k seznamu léčiv, která užívají. To lze například prostřednictvím sdílených elektronických zdravotních záznamů při respektování pravidel na ochranu osobních údajů a soukromí. To zaručí kontinuitu farmaceutické péče, a to i během přechodu pacientů mezi zdravotnickými zařízeními, která poskytují sekundární a primární péči.

4. Konzultovat s koncovými uživateli – zejména s lékárníky ve veřejných lékárnách – pragmatický vývoj, integraci a uživatelskou přívětivost řešení nových informačních a komunikačních technologií (digitálních řešení) ve zdravotnictví.

5. Umožnit lékárníkům, jako důvěryhodným zdrojům zdravotních informací a každodenním uživatelům informačních a komunikačních technologií při zachování jejich neocenitelného osobního spojení s pacienty, aby napomáhali bezpečné digitalizaci zdravotní péče (ePreskripce a sdílených elektronických zdravotních záznamů, mHealth atd.).

6. Podporovat lékárníky v integraci farmakogenomiky, validovaných klinických pravidel a dat z reálné klinické praxe do jejich každodenní praxe. To zvýší bezpečnost pacientů a přínos farmakoterapie. Lékárníci by měli být také lépe začleněni do realizace opatření na minimalizaci rizik a konzultováni v této oblasti.

Veřejné zdraví

7. Podporovat lékárníky ve veřejných lékárnách při nabízení vyhledávacích zdravotních vyšetření (screening), managementu léčiv, podpory zdraví a vzdělávání s cílem přispět ke snížení celkové zátěže chronických onemocnění a v konečném důsledku podpořit větší vlastní péči ­(sebeobsluhu) u chronických stavů.

8. V případě potřeby vytvořit regulační rámce, které by umožnily lékárníkům ve veřejných lékárnách hrát významnější úlohu v intervencích v oblasti veřejného zdraví a prevence, a podpořily je v těchto aktivitách. To přispěje k maximalizaci hodnoty velmi dostupné sítě veřejných lékáren pro komunity, kterým slouží.

Přístup k léčivům a zdravotnickým službám

9. Pomáhat lékárníkům zajistit pacientům přístup ke komplexní léčbě v blízkosti svého bydliště nebo pracoviště, a to tím, že jim umožní:

  • a) poskytovat ve veřejných lékárnách úplný sortiment léčiv,
  • b) dodávat léčiva do domovů s pečovatelskou službou a do domácností pacientů,
  • c) pomáhat pacientům s managementem komplexních léčebných režimů,
  • d) nabízet ve veřejných lékárnách širší sortiment zdravotnických prostředků.

Udržitelnost systémů zdravotní péče

10. Zajistit, aby odměňování lékárníků ve veřejných lékárnách náležitě zohlednilo jejich přínos ke zlepšení farmaceutické péče, ke snižování zátěže ostatních zdravotnických služeb a k podpoře udržitelnosti a odolnosti evropských zdravotnických systémů.

Svaz lékárníků Evropské unie vyzývá k intenzivnější podpoře a zvyšování kompetencí lékárníků působících ve veřejných lékárnách. Jejich vizí je, že chtějí využít své postavení vysoce kvalifikovaných odborníků ke zlepšení veřejného zdraví v měnícím se zdravotnickém prostředí.

Prezident PGEU Michał Byliniak uvedl: „S ohledem na společné výzvy pro evropské systémy zdravotní péče, jako jsou finanční udržitelnost, nedostatek zdravotnických pracovníků a rostoucí zátěž chronických onemocnění, musíme uznat, podporovat a rozvíjet úlohu lékárníků ve veřejných lékárnách při poskytování vysoce dostupné a kvalitní péče o pacienta a prevence.“

Literatura u autora.

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 5

2019 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se