Třináctka nebyla pro Kongres praktického lékárenství nešťastná


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 5, s. 32

Na pátek a sobotu 12. a 13. dubna se do Clarion Congress hotelu v Olomouci sjelo 340 lékárníků z celé ČR. Myslím, že nelitovali. Jediné sužující bylo vpravdě téměř zimní počasí. Pro organizátory příhodné, kolegové trávili čas na přednáškách.
Myslím, že to nebylo jen počasím, ale hlavně poutavým programem a navíc i podle děvčat z olomouckého Solenu, který je pořadatelem, jsou lékárníci velmi ukázněným publikem na rozdíl třeba od některých lékařských profesí, pro které rovněž pořádají kongresy několikrát do měsíce.

Nabitý odborný program (celkem 670 minut) se skládal ze sedmi přednáškových bloků a dalších šesti vložených přednášek. První blok byl tradičně věnován novým léčivům v terapii pod gescí doc. Karla Urbánka, přednosty Ústavu farmakologie LFUP v Olomouci. Dr. P. Falt z olomoucké 2. interní kliniky popsal indikaci injekční­ho metotrexátu u zánětlivých nemocí stře­va a prof. B. Melichar, přednosta on­ko­logické kliniky FN Olomouc, popsal nový trend léčby nádorových onemocně­ní pomocí inhibitorů kontrolních bodů imunitní odpovědi. (Za objevy v této oblas­­ti byla loni udělena Nobelova cena za lékařství a fyziologii J. Allisonovi a T. Honjovi.)

Tab. 1.

Druhý blok obsahoval hodinovou přednášku právníka komory dr. J. Maršíka plnou aktuálních legislativních informací nutných pro praktikující lékárníky. První odpolední blok sdělení byl věnován farmakoterapii v alergologii. Vedl jej doc. P. Čáp z Ne­moc­nice Na Homolce a zazněla témata nosní a inhalační kortikoidy (dr. J. Nevrlka), antihistaminika (dr. B. Ka­labusová), léčiva akutní alergologické péče (dr. P. Ma­cháček) a imunoterapie alergií (doc. P. Čáp). Čtvrtý blok věnovali přednášející z DrugAgency dr. J. ­Suchopár a dr. M. ­Prokeš lékovým interakcím (­interakce léčiva s nápoji, kazuistiky, novinky a interakce gliflozinů). Do pátečního programu byly vloženy přednášky prof. V. Sošky z Brna o některých mýtech provázejících léčbu statiny (lépe vastatiny) a poutavé povídání dr. S. Havlíčka o  jeho dvou misích s Lékaři bez hranic do Jižního Sudánu a Bangladéše. Dr. P. Rašávka přednášel tradičně o novinkách ve zkoumání mikrobiomu. Páteční program nebyl tentokrát zakončen společenským večerem, ale procházkou po olomouckých památkách. Přestože bylo chladno, vycházka se skvělým průvodcem Mgr. Z. Chupíkem opravdu zahřála u srdce a při dobrém oblečení i na těle. Každý si pak mohl posedět s přáteli v některé z bezvadných olomouckých restaurací.

Sobotní program byl opět „našlapaný“. Můj blok „Pokroky ve farmacii“ obohatili bezvadnými přednáškami dr. T. Pav­lík z lékárny Thomayerovy nemocnice (o roli etnicity v účinku kinázových inhibitorů), doc. J. Gajdziok z brněnské fakulty (využití lékových forem v personalizované medicíně) a dr. L. Opálka z hradecké fakulty (kožní bariéra a role ceramidů). Blok oftalmologie garantovala a se svým ­kolektivem odpřednášela prof. J. Heissigerová, přednostka oční kliniky VFN: J. Hei­s­si­gerová (uveitidy v klinické praxi), dr. P. Ska­lická (syndrom suchého oka), dr. Hustá (glaukom), dr. B. Kousal (VPMD). Poslední blok věnovaný léčbě metabolických chorob garantoval olomoucký internista doc. D. Karásek: doc. Š. Havránek (léčba vzácných onemocnění v kardiologii), doc. D. Karásek (inhibitory PCSK-9), dr. K. Žamboch (metabolické poruchy při snížené funkci ledvin) a prof. M. Haluzík (novinky v léčbě diabetu). Vložena byla přednáška o praktickém použití nazálních kortikoidů od doc. J. Bystroně z Olomouce.

Po maratonu přednášek a diskuzí proběhlo ještě losování hodnotící ankety a deset šťastných obdrželo drobné věcné ceny, které potěšily. Jen mně to asociovalo ve vzpomínkách losování tomboly na lékárnickém plese kdysi v 90. letech na Žofíně, kde byla první cena automobil Renault Clio. Ty časy jsou nenávratně pryč a ani nechceme jejich návrat, rádi bychom však navrátili lékárníkovi jeho poztrácenou čest, hrdost a respekt ve společnosti a hlavně u vrchnosti, která se k němu chová po léta macešsky. Myslím, že náš kongres přispívá aspoň k lepšímu pocitu. Moc si vážíme toho, že vás přijelo hodně a že ne všichni kolegové touží po tom diskutovat věci ve virtuálním prostředí ale i naživo na pěkných setkáních.

Budeme se na vás za rok 24. a 25. dubna již počtrnácté moc těšit.

Za pořadatele PharmDr. Pavel Grodza


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 5

2019 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se