Co se změní ve vztahu pacienta s lékařem?


Autoři: Mgr. Michaela Bažantová
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 12, s. 11

Pro pacienta je lékař jedinečným odborníkem na jeho zdraví. Vidí mu do těla, ví o jeho tělesné schránce víc než on sám, ví, co je v těle nemocného dobře, co by mohlo být lepší a co je vysloveně špatně. A dokonce (většinou) ví, jak ty špatné věci napravit a v mnoha případech si s nimi poradí správnou léčbou, operací, radou. Někdy to nedělá sám, ale rozhodne o způsobu řešení problému. Doporučí pacientovi, jak se má o sebe starat, určí, jaký lék lékárník vydá, vzkáže rehabilitační sestře, jak se má pacientovi věnovat, nařídí, jak mají v laboratoři vyšetřit krev atd. A pro pacienta jsou rozhodnutí pana doktora téměř svatá.

Obdobně pacient vnímá lékaře v oblasti farmakoterapie. Co na tom, že lékárník rozumí lékům mnohem více, že má také své kompetence, zodpovědnost a někdy pacientovi zachrání zdraví nebo život prostě tím, že mu nějaký lék nevydá, že upozorní lékaře na interakci, kontraindikaci, poddávkování či předávkování? Pan doktor rozumí tělu nemocného víc a určuje léčbu, a proto ho pacient víc poslouchá.

To potvrzuje i každoroční průzkum veřejného mínění, který zadává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Z něho vyplývá, že nejčastějším zdrojem informací o užívaných lécích není ani lékárník, ani příbalový leták, ale lékař.  V průzkumu, který si nechala zpracovat Česká lékárnická komora, jsou lékaři pro pacienty ohledně informací o lécích ti nejdůležitější.

Postavení lékaře je téměř neotřesitelné. Mnoho let je tato profese pro Čechy v žebříčku důvěryhodnosti na prvním místě, zatímco lékárníci nejsou do žebříčku ani zařazeni.

Nikdo není neomylný

V pacientově vnímání stoprocentní jistoty u některých lékařů dojde k trhlinám, když se ukáže, že ani oni nejsou neomylní, například že mají určité mezery při zvládání práce s počítačem a internetem (u řady starších pacientů naopak zvládnutí této dovednosti vzbudí ještě větší obdiv). Předepisování elektronických receptů může postupem času upozornit dokonce na některé lékařovy nedostatky farmakologické. Jeho komunikace s lékárníkem bude intenzivnější a delší. To, co dnes vyřeší promptně lékárník s lékařem jedním telefonátem i bez pozornosti pacienta, bude v éře elektronických receptů vnímat pacient zpočátku jako zdržování. Mnoho oprav nemůže v elektronické preskripci jako doposud po dohodě provést lékárník, ale výhradně předepisující lékař. Pacient se navíc kvůli několikaminutové bezpečnostní prodlevě mezi manipulací eRp lékárníkem a možností opravy lékařem bude muset obrnit trpělivostí. Situaci samozřejmě může zkomplikovat i zaneprázdněnost lékaře či jeho nepřítomnost v ordinaci. Tehdy nelze vyloučit, že pacient bude na vydání léku čekat hodiny i celé dny. Díky elektronické preskripci bude mít lékař také informace, jaký lék pacient v lékárně skutečně dostal (například při generické substituci nebo záměně), nebo že si lék vůbec nevyzvedl.

Recept bez návštěvy ordinace

Největší změnou, kterou pacienti pocítí, bude možnost získání eRp bez nutnosti osobní návštěvy ordinace. Toho budou zřejmě využívat mladí lidé, kteří užívají léky pravidelně; typickou skupinou jsou ženy užívající antikoncepci; tuto možnost budou pravděpodobně více vyžadovat také chronicky nemocní imobilní pacienti, kteří si sami recepty u lékaře vyzvednout nemohou. Další skupinou, která by mohla a měla využívat zasílání eRp lékařem prostřednictvím e-mailu nebo sms, jsou chroničtí pacienti, kteří navštěvují specialistu daleko od svého bydliště. Pro ně bude tato možnost velkou úsporou času i finančních prostředků spojených s cestováním za lékařem. Léky si díky eReceptu budou moci vyzvednout v lékárně v místě, kde bydlí nebo pracují.

Ne vždy bude vzdálená e-preskripce možná. Pro lékaře je nepochybně důležité znát a kontrolovat zdravotní stav pacienta, a právě on bude trvat v mnoha případech na osobní návštěvě. Mnozí z nich by však mohli projevit více empatie s pacienty – právě v případech, kdy si lidé jedou do ordinace jen pro recept.

Lékový záznam bude dopracován

Nejpřínosnější změnou pro pacienta a jeho zdraví bude tzv. lékový záznam, který však zatím není funkční a musí být dopracován, aby elektronická preskripce dávala smysl právě z hlediska zdravotního.

Zajímavým aspektem je v souvislosti s eRp také výdej léčivých přípravků v ordinaci, který je ovšem kromě výdeje tzv. vzorků nebo aplikace léku již dnes nelegální. Přesto se s ním více či méně pravidelně a s nevolí setkáváme. Elek­tro­nická preskripce může znamenat pro pacienta další signál, že lékař má lék pouze předepsat, nikoli vydat. Někteří budou přemýšlet, jak si lékař elektronický recept zároveň napíše a zároveň vyzvedne (když není lékárník). Věřme, že právě v tomto ohledu bude elektronická preskripce přínosem pro lékárníky.

Změní éra eReceptů vztah pacienta a lékaře? Vztah mezi nimi se elektronizací sice částečně změní, například v četnosti návštěv v ordinaci, v množství času, který lékař věnuje svému pacientovi nebo předepisování eRp. Elek­tronická preskripce za pomoci lékárníků také eliminuje preskripční chyby nebo nevhodné kombinace předepsaných léků, lékařova role však i nadále zůstane v léčbě nezastupitelná.

Mgr. Michaela Bažantová


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2017 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se