Pacienti s CHOPN najdou pomoc i v lékárnách


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 12, s. 28-29

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, ale také v zahraničí. Jak bylo zdůrazněno plicními lékaři na tiskové konferenci 13. listopadu 2017 v Praze, v nejbližších letech se tato nemoc dostane až na třetí místo mortality.

V ČR ročně zemře na CHOPN přes 3 500 lidí. Alarmující je skutečnost, že je to o 70 % více než v posledních 10 letech. Ve světě se roční úmrtnost blíží ke 3 milionům.

Moderní léky jsou k dispozici

Podle předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc., se s CHOPN v podobě chronického kašle, zadýchávání, únavy a vykašlávání hlenů potýká bezmála 700 000 Čechů. „Léčíme pouze 250 000 z nich. Přesně 145 000 mužů a 105 000 žen. Zbytek lidí o své nemoci neví. Přestože jim není dobře, k lékaři nejdou. Trápí se a zhoršují si CHOPN špatnými životními návyky, pobytem v prašném prostředí nebo kou­řením,“ zdůraznil prof. V. Kolek.


Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Léčba CHOPN je přitom v Česku na vysoké úrovni. Podle MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D., zástupce přednosty pro vědu a výzkum plicní kliniky FN v Hradci Králové, mají čeští pneumologové pro nejzávažnější případy k dispozici nejmodernější léčebné postupy, jako plicní transplantace, bronchoskopické výkony, léčbu pomocí domácích ventilátorů, kyslíku a řadu nových inhalačních léků. „Co se týká způsobů a možností léčby, jsme na tom nejlépe ve střední Evropě. Jako jedna z mála evropských zemí máme k dispozici plně hrazenou augmentační léčbu. Ta účinně zpomaluje destrukci plicní tkáně a zlepšuje prognózu – prodlužuje život o více než 5 let – u pacientů s genetickým deficitem. Ten je zodpovědný za časný vznik CHOPN u mladších lidí,“ vysvětlil V. Koblížek.

Od roku 2013 má ČR moderní léčebné doporučení pro ambulance a rovněž unikátní databázi těžkých pacientů systematicky sledovaných v krajských a univerzitních nemocnicích. Péče o těžké pacienty je však velmi nákladná a její efekt není optimální. „Velká část plic je totiž v pozdní fázi onemocnění nevratně zničena,“ řekl V. Koblížek.

Největší důraz plicní lékaři kladou na účinnou primární prevenci vzniku této závažné choroby. „Boj proti cigaretové závislosti je nejúčinnějším nástrojem ve válce proti CHOPN. Dokáže zcela zastavit destrukci plic – zejména pokud k němu dojde v časné fázi choroby. Dů­le­žitým doplňkem primární prevence je časné cílené vyhledávání nemocných ve skupině osob s velkým rizikem jejího vzniku,“ sdělil V. Koblížek.


MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Inhalační techniky naučí lékárníci

Plicní lékaři se často setkávají s tím, že pacienti neumějí správně používat inhalátory. „Jezdíme po republice a učíme seniory správnou inhalační techniku. Všechny nabádáme, aby se hýbali a ušli denně alespoň 4 až 5 tisíc kroků. Tělesná zdatnost je pro léčbu CHOPN nesmírně důležitá,“ řekl MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN). Sám je zároveň i pacientem, CHOPN mu byla diagnostikována přibližně před pěti lety.

V rámci Světového dne CHOPN, který letos připadl na 15. 11., zorganizoval ČOPN společně se Sekcí ambulantních pneumologů Den otevřených dveří v ambulancích plicních lékařů. Celkem 80 ordinací po celé republice se 22. 11. otevřelo všem, kteří po­tře­bo­vali konzultovat svůj stav s plicním lékařem. „Loni jsme při podobné akci zkontrolovali 851 lidí a patologické nálezy zjistili u 120 z nich,“ uvedl S. Kos.

Lidé si současně mohli zkontrolovat stav svých plic v několika stáncích v obchodních centrech, v hradeckém Auparku, olomoucké Šantovce a v pražském obchodním centru Letňany. Lékaři jim společně se zdravotními sestrami naměřili spirometrii. V případě nálezu je doporučili k jejich spádovému lékaři.

Aktivní pneumologové

Podle prof. V. Kolka následují aktivity českých pneumologů novinky z Ev­rop­ské respirační společnosti (ERS), která má 34 000 členů. Díky společnému členství mají naši lékaři přístup k nejnovějším odborným informacím a společně také postupují v edukačních aktivitách pro veřejnost v rámci dlouhodobé kampaně Zdravé plíce pro život.

V tom jim napomáhá Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), jehož cílem je prohloubení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi laiky a odborníky, zlepšení obecné povědomosti o problematice plicních nemocí a organizování aktivit sloužících ke zlep­šení situace pacientů s plicními nemocemi.

Josef Zábranský

Foto: ČPFS


MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda ČOPN, odpověděl ČČL na tyto otázky:


1. Plicní lékaři se často setkávají s tím, že pacienti s CHOPN, zejména senioři, neumějí správně používat inhalační techniku. Každému se však nechce hned při prvním problému nebo opakovaně do ordinace, jak mohou pomoci s nácvikem správné inhalační techniky lékárníci?

Lékárníci by mohli a měli i při opakovaném vydávání inhalovaného léku nabídnout pacientovi  ukázku správného použití příslušného typu inhalátoru a pak si hlavně nechat od nemocného předvést jeho techniku inhalace a opravit jeho případné – a časté – chyby. V současné době je k dispozici řada různých inhalačních zařízení a je někdy pro lékaře i lékárníka obtížné najít pro konkrétního nemocného ten nejvhodnější typ. Lékárníci by měli být pro tento účel vybavováni zástupci farmaceutických firem různými typy placebových inhalátorů.

2. Jakým způsobem konkrétně s lékárníky plicní lékaři spolupracují?

Řada pneumologů, a to včetně mne, se opakovaně zúčastňuje na pozvání lékárníků a jejich organizací edukačních seminářů, při kterých jim kromě základních aktuálních informací o nejčastějších plicních nemocech (zvláště CHOPN a astmatu) předvádějí také zásady správné inhalační léčby. V případě zájmu lékárníků by bylo možné tuto spolupráci ještě rozšířit. 

3. Považoval byste za užitečné pro pacienty navázat spolupráci mezi ČOPN a lékárníky?

ČOPN se snaží v rámci svých možností edukovat nemocné o správném užívání různých typů inhalátorů. Vzhledem k tomu, že se jedná o pacientskou organizaci, pro větší počet seminářů určených lékárníkům by ČOPN neměl dostatek přednášejících. Rozhodně by však byla možná a prospěšná spolupráce v této oblasti s odbornou lékařskou společností, konkrétně s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP.

4. Máte informace z kongresů, které jako zástupce ČOPN navštěvujete, že jsou ve výzkumu a vývoji pro pacienty s CHOPN nové nadějné přípravky?

Na každém pneumologickém kongresu jsou prezentovány výsledky klinických studií s novými léky na rozšiřování průdušek nebo na potlačování zánětu v nich. V současné době je hlavní pozornost  věnovaná lékům, které mají dlouhodobé působení a je možné je podávat buď jednou, nebo dvakrát denně. Nově se zkoušejí nejen kombinace dlouhodobě působících beta-mimetik a anticholinergik, ale také trojkombinace těchto léků s inhalovanými kortikoidy. Tímto směrem se bude léčba CHOPN i astmatu v nejbližší budoucnosti vyvíjet.

 


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2017 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Kurz originály vs. generika
nový kurz
Autoři:

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Preferovaná úlevová léčba Asthma Bronchiale
Autoři: PharmDr. Petr Sedlák

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se