Rychleji reagovat na aktuální problémy


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 12, s. 4-6

Prezidenti profesních komor zřízených zákonem shodně varovali před neúměrným nárůstem administrativy. Zmínili zejména EET a směrnici GDPR, které negativně dopadají na většinu svobodných povolání.


Foto: Martin Kubica

Na slavnostním setkání 29. listopadu 2017 v Kaiserštejnském paláci v Praze se shodli, že další zvyšování administrativy v žádném případě nezlepšuje odbornou kvalitu práce členů komor, ale naopak vede k tomu, že se vzdělaní a zkušení odborníci věnují administrativě na úkor své profese.

Každoroční setkání hostila v důstojných prostorách sálu Emy Destinnové Česká lékárnická komora. Prezident ČLnK Lubomír Chudoba v úvodu přivítal představitele zbývajících profesních komor, tedy České advokátní komory, České komory architektů, České lé­kař­ské komory, České stomatologické komory, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Exekutorské komory ČR, Komory au­di­torů ČR, Komory daňových poradců ČR, Komory veterinárních lékařů ČR, Notářské komory ČR a České komory patentových zástupců ČR.

Přítomní představitelé komor vyzvali ve svých projevech zákonodárce k tomu, aby je vnímali jako garanty plnění specifických odborných činností pro stát. Apelovali na konstituující se vládu České republiky a zástupce země v Evropské komisi, aby zvažovali dopad jednotlivých nařízení na chod českého hospodářství a zabránili přijímání takových legislativních norem, které ve svém důsledku znamenají, nebo by mohly znamenat, pokles kvality výkonu svobodných povolání kvůli neúměrné administrativní zátěži.

V rámci jednání byla diskutována, na návrh JUDr. Vladimíra Jirouska, předsedy České advokátní komory (ČAK), problematika věcného záměru zákona o lobbingu s tím, že stanovisko komor či stanovisko té které komory bude přijato teprve po předložení paragrafového znění návrhu zákona o lobbingu.


Účastníci setkání prezidentů komor ocenili, že jejich setkávání nemá pouze společenský, ale zejména pracovní charakter. K dalšímu využití společného potenciálu profesních uskupení odsouhlasili návrh ČAK na zřízení společné pracovní skupiny, která by se setkávala v pravidelných intervalech k řešení nově vzniklých nebo také stávajících problémů. Je zřejmé, že společný postup zástupců všech profesních komor zřízených zákonem by byl politiky a legislativci jen obtížně přehlédnutelný.

Dobrý vkus osvědčili lékárníci výběrem hudebního vystoupení. Houslový virtuóz Václav Hudeček s vynikajícím mladým klavíristou Lukášem Klánským osvěžili slavnostní večer přednesem skladeb Antonína Dvořáka a Fryderyka Chopina.         

(jz)


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2017 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se