Největší pozitivum – nastartování elektronizace zdravotnictví


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 12, s. 10

Na otázky ČČL odpovídá náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Tom PHILIPP, Ph.D., MBA.


Legislativní přípravy spuštění povinné e-preskripce spadají převážně do funkčního období jiných ministrů, přesto se nelze nezeptat: co bylo příčinou, že systém k datu spuštění nabízí jen základní funkcionality, a nikoliv další funkce, které by ocenili jak lékaři, tak lékárníci (lékový záznam, preskripce a evidence návykových látek na recepty s „modrým pruhem“)?

Podmínkou nezbytnou k zavedení pokročilých funkcionalit je úprava dotčených zákonů. Vzhledem k tomu, v jakém stavu jsme přebrali přípravu na zavedení povinné  e-preskripce, nebyla jiná možnost, než se soustředit na zajištění  funkčnosti tohoto systému podle platného zákona. Je třeba si však uvědomit, že projekt elektronické preskripce je jen jednou ze součástí celého systému eHealth. Právě na  jiných částech tohoto projektu jsme si vyzkoušeli, jak složité  jsou  debaty o přístupu k citlivým pacientským údajům. Současný systém umožňuje pacientům náhled do jejich osobního lékového záznamu –  a pokud nechají nahlédnout – i jejich ošetřujícímu lékaři a lékárníkovi. Bu­de­me dál hledat cestu, jak e-preskripci  zjednodušit a současně efektivně využít její veškeré možnosti.  

ν Zmíněné funkcionality jsou jako nezpochybnitelné výhody zmiňovány lékaři i lékárníky. Kdy lze očekávat jejich zprovoznění? Existuje nějaký konkrétní legislativní plán?

Současný systém je postaven jako modulový a bude možné jej rozšiřovat neprodleně po provedení legislativních změn. K současným výhodám eReceptu, tedy například čtyřem různým možnostem jak předat identifikátor pacientovi (papírová průvodka, SMS, e-mail, aplikace), přehledu pacienta o všech jemu elektronicky vystavených eReceptech, možnosti lékaře zkontrolovat si, zda si pacient léky vyzvedl a zda došlo k záměně, možnosti lékaře zaslat pacientovi eRecept vzdáleně, nemožnosti zfalšovat eRecept a dalším, budeme přidávat i vámi jmenované. Legislativní proces obecně trvá zhruba rok a záleží na tom, jakou prioritou bude pro příští vládu.


Nastal soumrak listinných receptů. Ilustrační foto: Miroslav Kucej

Která největší pozitiva přináší podle Ministerstva zdravotnictví připravovaný systém povinné elektronické preskripce? Hodnotíte některé skutečnosti naopak jako rezervu, či negativum tohoto řešení?

Za největší pozitivum lze považovat samotné nastartování celého konceptu elektronizace zdravotnictví, sjednocení a zvýšení technické vybavenosti lékařského terénu. Mezi pozitiva týkající se lékárnické praxe lze uvést např. zamezení falzifikátů receptů, které v současnosti představují nezanedbatelný problém. Také možnost mnohem intenzivnější komunikace mezi vydávajícím lékárníkem a předepisujícím lékařem bude jistě vítanou změnou. Velkou výhodou bude i možnost předat identifikátor pacientovi distančně a tím ušetřit čas jeho i lékaře.

Uvažuje se (případně v jakém časovém horizontu) o spuštění podobného způsobu předepisování také u zdravotnických prostředků?

V tuto chvíli není ze strany Ministerstva zdravotnictví takový záměr připravován. Ve střednědobém horizontu je podle Národní strategie elektronického zdravotnictví cílem plošná a povinná plnohodnotná elektronizace všech klíčových procesů spojených s vystavením receptu na všechny typy léčiv (včetně léčiv s obsahem omamných a psychotropních látek) a jistě i poukazů pro předepisování zdravotnických prostředků.

Mgr. Michal HOJNÝ


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2017 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se