Světové dny zdraví prosinec


Autoři: Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 12, s. 33

Ze světových dnů sponzorovaných WHO si v  prosinci připomínáme Světový den boje proti AIDS a Mezinárodní den lidských práv. Ze světových dnů podporovaných WHO Mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Se zdravím souvisejí i další dny, například Světový den alergie, Mezinárodní den lidské solidarity, Mezinárodní den dobrovolníků.


Mezinárodní den migrantů (International Migrants Day, IMD)

„Migrace je vyjádřením lidské touhy po důstojnosti, bezpečí a lepší budoucnosti. Je součástí sociální struktury, součástí našeho uspořádání jako lidské rodiny.“ Potud slova osmého generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna, úřadujícího ve funkci v letech 2007 až 2016. Pojem migrace souvisí ještě s dalším slovem, a tím je solidarita. Šestý prezident Spolkové republiky Německo v letech 1984–1994, Richard von Weizsäcker, uvedl: „Jen solidární svět může být spravedlivý a žít v míru.“ Solidarita znamená dobrovolnou společenskou soudržnost, ochotu ke vzájemné spolupráci a podpoře v rámci nějaké skupiny. Člověk je solidární s nějakou skupinou, pokud ji podporuje a její úspěchy i neúspěchy pociťuje jako vlastní.

Zmiňovaný IMD si připomínáme dne 18. prosince. Tento den byl ustanoven na 81. plenárním zasedání, které se konalo 4. prosince 2000 (A/RES/55/93). Valné shromáždění OSN přitom vzalo v úvahu velký a stále rostoucí počet migrantů ve světě. Celkový počet mezinárodních migrantů byl v roce 2000 odhadován na 175 milionů, v roce 2015 stoupl na 244 milionů osob. Téměř dvě třetiny všech mezinárodních migrantů žijí v Evropě (76 milionů) nebo v Asii (75 milionů). Každý desátý migrant je mladší 15 let. Významná je i celková finanční částka – remitence (finance posílané ekonomickými migranty do země původu) – ve výši 436 miliard dolarů, daleko překračující oficiální rozvojovou pomoc.

Dne 18. prosince 1990 byla na 69. plenárním zasedání přijata mezinárodní konvence – Úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin (A/RES/45/158), účinnosti nabyla 1. 7. 2003.

Definicí termínu migrant je více. Navíc se některé pojmy používají nepřesně (uprchlík, migrant, imigrant, azylant). Jedná se o heterogenní skupiny, pro které neexistuje univerzálně akceptovatelná definice.

Migrant

Každý člověk, který změní své místo pobytu překročením mezinárodně uznávaných hranic a stráví zde déle než jeden rok

Ekonomický migrant 

cizinec, který svou zemi opustil dobrovolně, s cílem zlepšení svého ekonomického postavení Ekonomické důvody však nejsou důvodem pro udělení mezinárodní ochrany.

Uprchlík

Každý člověk, který se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů

Azylant

Cizinec, kterému byl podle zákona č. 325/1999 Sb. udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu

Azyl

Ochranný pobyt, který stát poskytuje státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s jejím pronásledováním zpravidla z důvodů politických (v ČR důvody udělení azylu specifikuje výše uvedený zákon)

Ekonomický migrant

 • osoba, která přichází do jiného státu za účelem zlepšení ekonomické situace
 • musí mít platný cestovní doklad
 • musí mít platné vízum, vydané před vstupem na území státu
 • stát jí může vydat víza či povolení k pobytu, pokud naplní zákonem stanovené předpoklady, není to ale jeho povinností

Uprchlík

 • osoba, které má odůvodněný strach z pronásledování v zemi svého původu
 • musí požádat o azyl a v rámci azylového řízení získat statut uprchlíka
 • po udělení statutu nesmí být navrácena do země svého původu
 • země, která jí poskytla azyl, je zavázána se o ni postarat

Osoba s doplňkovou ochranou      

 • osoba, která má odůvodněný strach z dočasného pronásledování v zemi svého původu (zejména oběť válečných konfliktů)
 • musí požádat o azyl a v rámci azylového řízení získat statut osoby s doplňkovou ochranou
 • země, která jí poskytla azyl, je zavázána se o ni postarat do té doby, než skončí nebezpečí v zemi jejího původu, poté je navrácena zpět

Péče o zdraví migrantů ochraňuje zdraví celé populace

Na 66. zasedání Regionální komise (WHO) pro Evropu, konaném v Kodani 12.–15. září 2016 byl přijat dokument Strategický a akční plán pro zdraví uprchlíků a migrantů. Ten se zavázaly členské země WHO včetně České republiky naplňovat. V obecné rovině se jedná o dohodu evropských zemí, že budou v zájmu ochrany zdraví svých populací koordinovat spolupráci a zlepšovat zdraví uprchlíků a migrantů. Za jeden z nejpalčivějších problémů se považují zdravotně sociální dopady migrace na tzv. děti bez doprovodu.

Také řada dokumentů Evropského parlamentu zdůrazňuje potřebu učinit vše proto, aby byly uprchlíkům zaručeny důstojné životní podmínky v členských zemích EU a v utečeneckých táborech, zejména s ohledem na zdravotní péči.

Pokud jde o naši profesi, existuje při poskytování optimální lékárenské/farmaceutické péče migrantům více bariér. Pro zajištění bezpečnosti pacienta je nezbytná efektivní komunikace. Uve­de­né bariéry zahrnují jazykové a kulturní bariéry, např. komunikační bariéru (získávání a poskytování informací), důvěrnost informací (využívání členů rodiny, přátel jako tlumočníků), dopad očekávání pacientů, která se týkají zdravotní péče, na komunikaci a délku konzultace, frustrace z konzultace.

Literatura u autora

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2017 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Kurz originály vs. generika
nový kurz
Autoři:

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Preferovaná úlevová léčba Asthma Bronchiale
Autoři: PharmDr. Petr Sedlák

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se