Však ono to zase nějak dopadne


Autoři: PharmDr. Lubomír Chudoba;  Prezident České Lékárnické Komory
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 12, s. 4

Traduje se, že jednou z českých charakteristik je tolerance a schopnost improvizace. Nemáme rádi dril, nechceme být svazováni nadbytečným množstvím administrativy v podobě příkazů a nařízení. A ve vypjaté chvíli se občas snažíme uklidnit myšlenkou: Však ono to nějak dopadne.

U řadového občana možná součást jeho „mentální očisty“, u vysokých státních úředníků a politické reprezentace ale cesta do pekel. Ne pro ně samotné, ale pro jejich „poddané“.

Obecné teze eHealth, konkrétní podoby elektronické preskripce a sdílení zdravotnické dokumentace, diskutujeme v Česku dlouhá léta. Od studií proveditelnosti e-preskripce ministryně zdravotnictví Emmerové a přes koncepci eHealth ministra Julínka jsme pokročili k Národní strategii elektronického zdravotnictví ČR 2016–2020 zpracované týmem ministra Němečka (www.nsez.cz). Tento dokument završil několikaleté úsilí pracovní skupiny Mi­nis­ters­tva zdravotnictví, ve které jsme spolu s lékaři patřili k nejaktivnějším. Časový harmonogram Strategie počítal se zavedením povinného modelu eRp až od roku 2020.

Povinná forma elektronické preskripce bude pro řadu lékáren vzhledem k nepřipravenosti lékařů v regionech de facto zaváděna ze dne na den. Zároveň je nutné připomenout neomluvitelné zaspání Ministerstva zdravotnictví při přípravě legislativních norem (zejména vyhlášky o eRp a prováděcích vyhlášek k zákonu o léčivech) a zpožděnou přípravu postupů a pravidel výdeje eRp ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv. K její finalizaci dochází až nyní, pár týdnů před koncem roku. Jsme si vědomi dopadu na provoz řady lékáren, a proto jsme společně s lékaři usilovali o prosazení nepovinné podoby e-preskripce po 1. lednu 2018. Požadovali jsme připravit nejprve plně funkční model, jeho řádné otestování v ostrém provozu, zohlednění vícenákladů lékáren (včetně vyhodnocování lékových záznamů pacienta) atd. Přes současnou legislativní iniciativu skupiny senátorů je ale nemožné odhadnout, jak to všechno nakonec dopadne.

Ohromné poděkování proto patří spoustě kolegyní a kolegů (nejen z představenstva ČLnK), našemu právnímu poradci, představitelům lékárenských softwarových firem,… prostě všem, kteří věnovali a dále věnují spoustu energie tomu, abychom měli řádně zmapovány veškeré procesy povinné elektronické preskripce a abychom znali odpovědi také na související otázky, např. vzhledem k vyúčtování zdravotním pojišťovnám. S aktuálním vý­stupem naší práce se v souhrnné podobě máte možnost seznámit na následujících stránkách Časopisu českých lékárníků.

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2017 Číslo 12
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se