20. lekárnický kongres na Slovensku: Budúcnosť nezávislých lekární – lekáreň 2020


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 12, s. 26-27

Jubilejný 20. ročník lekárnického kongresu sa venoval budúcnosti nezávislých lekární. Rezonovali témy z oblasti ekonomiky, legislatívy a marketingu lekární. Podpora nezávislého lekárenstva je základnou prioritou UNIPHARMY – 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti, hlavného organizátora kongresu, ktorý sa konal 26. októbra 2019 v Žiline. Spoluorganizátorom podujatia bola Regionálna lekárnická komora Trenčín a Žilina a virtuálne zoskupenie PLUS LEKÁREŇ. Aj tento rok sa vďaka podujatiu stretlo takmer 400 účastníkov z celého Slovenska. Záštitu nad celým podujatím prevzala aj tento rok ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.


Prvý sa za rečnícky pult jubilejného 20. lekárnického kongresu v Žiline postavil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva UNIPHARMY – 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti a prezident Asociácie veľkodistribútorov liekov RNDr. Tomislav Jurik CSc. Povedal, že témy kongresov vždy reflektovali v ­prvom rade na to, čo aktuálne rezonovalo v lekárenstve, legislatíve, ekonomike, či v spoločnosti a názory UNIPHARMY, ktorá združuje vyše 700 akcionárov boli vždy dôležité. „Štátna zdravotná politika je ovplyvnená dobrými alebo zlými zákonmi a kongresy boli vždy bojom za dobrú zdravotnú politiku.“ Rakúsky model v lekárenstve je podľa neho pre Slovensko nedostihnuteľným. V ňom sa podarilo dosiahnuť konsenzus lekárnikov, lekárov, pacientov a štátu. U nás je to častokrát iba boj medzi týmito subjektmi o dosiahnutie si svojich kompetencií.

Lekárnik má možnosť ovplyvniť zdravotný stav pacienta a to je jeho hlavná úloha. Je to však v kontraste s tým, čo tvrdí pán Haščák (poz. red.: zakladateľ finančnej skupiny PENTA), že pre nich je lekáreň maloobchod.“ Podľa RNDr. To­­mi­slava Jurika CSc. takto potláčajú finančné skupiny nezávislosť lekárnického povolania nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Venoval sa aj dôveryhodnosti ľudí v súdnictvo, políciu a ďalším kauzám, ktoré hýbu Slovenskom. V závere svojho príhovoru Dr. Jurik vyslovil vieru v to, že v budúcom volebnom období sa ­legislatíva pre lekárnikov napraví a budú mať lepšie podmienky a kompetencie v rámci zdravotnej starostlivosti.

S veľkou nevôľou sa pozerám na súčasný stav zdravotníctva, ktoré sa vďaka nepodarenej a nedokončenej reforme exministra Zajaca stalo lukratívnym biznisom so zdravím pre vyvolených.“ Vo svojom príhovore takto oslovil prítomných na kongrese MUDr. Marek Krajčí, podpredseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Zdôraznil, že tí, ktorí majú potrebné vzdelanie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú častokrát na okraji záujmu kompetentných. Priznal, že hoci je ekonomický liberál, naučil sa, že pokiaľ sú do zdravotníctva pustené drsné a tvrdé pravidlá trhu, výsledkom bude drahá, neefektívna a antisociálna zdravotná starostlivosť. Za jednu z najväčších chýb považuje krížové vlastníctvo oligarchov, ktoré zdeformovalo trh, znemožnilo efektívnu súťaž a prispelo k monopolizácii zdravotníckych odvetví.

Poslanec NR SR Doc. Ing. Miroslav Beblavý PhD. sa spojil s účastníkmi 20. lekárnického kongresu prostredníctvom krátkeho videa. Oslovil lekárnikov, ale aj širokú odbornú verejnosť s prosbou o podporu navrhovaného zákona „Lex Haščák“. Podľa tohto zákona by žiadna finančná skupina nemohla naraz vlastniť lekárne, nemocnice, polikliniky, aj zdravotné poisťovne ako je to dnes. „Myslíme si, že je to veľmi nezdravá koncentrácia moci, ktorá nepomáha pacientovi, ­nepomáha verejnému záujmu, ale pomáha len záujmu jednej finančnej skupiny.“

Na začiatku svojej prednášky povedal PharmDr. Ľubomír Chudoba, bývalý prezident Českej lekárnickej komory: „Situácia v Českej republike nie je tak ružová, ako by sa mohlo zdať, avšak myslím si, že v niektorých veciach je v lepšom stave oproti tej vašej. Farmácia je však perspektívny odbor, preto si myslím, že nemôžeme podliehať depresii.“ Najväčší problém vidí v podfinancovaní sektoru. Bez dostatočného financovania podľa neho nebudeme môcť zlepšiť našu odbornú starostlivosť o  pacientov. Podľa neho treba zmeniť ohodnotenie lekárenskej starostlivosti v ČR.

Zaistiť perspektívu v rozvoji nezávislých lekárni sa podľa bývalého prezidenta ČLnK dá cez virtuálne zoskupenia. Pomoc v tejto oblasti vidí najmä v boji s konku­ren­ciou. V rámci vedenia ČLnK, ktoré PharmDr. Chudobovi skončilo začiatkom novembra sa im podarilo dosiahnuť na­prí­klad aj úspešný krok pre najmenšie obec­né lekárne. Založili fond na podporu jedinečných lekární, v ktorom sú necelé 2 milióny eur. Každá z týchto malých le­kárni si tak môže prilepšiť približne o 24 tisíc eur ročne.

Z pomyselnej lekárenskej kuchyne ČR PharmDr. Chudoba spomenul návrh zmeny zákona, ktorý by mal riešiť vlastníctvo lekárne lekárnikom. „Obávam sa však, že sa nám to nepodarí, lebo reťazce sa dostali do silnej pozície.“ PharmDr. Chudoba si však myslí, že sa dajú posilniť kompetencie odborného zástupcu lekárne tak, aby vo svojom rozhodovaní mohol byť samostatnejší.

Nebojte sa komunikovať všetci – vo všetkých organizáciách a na všetkých profesijných úrovniach. Nebojte sa vyjadriť svoj názor. Nespoliehajte sa, že za vás bude komunikovať ktokoľvek iný. Vaše záujmy môžu hájiť iba lekárnici.“ Vo svojej prednáške o moderných spôsoboch komunikácie s verejnosťou ako nástrojom pre presadenie profesijne-politických záujmov lekárnikov to povedal Mgr. Aleš Nedopil, predseda spolku Vaši lekárnici CZ z. s. Venoval sa tomu ako osloviť médiá, čo robiť aby ich problém lekárnika zaujal, ale aj ako s médiami zdieľať informácie. Poradil lekárnikom ako správne publikovať inzerciu v tlači, rozhlase, ale aj na internete. Rozprával o tom, aké podujatia musia lekárnici robiť, aby zaujali verejnosť, ďalšou radou, ktorú pridal bolo, aby sa neuzatvárali vo svojej lekárni, ale aby oslovovali verejnosť a politikov so svojim názorom a problémom. „Pokiaľ necháte za seba hovoriť obchodníkov, prestanete byť odborníkmi.“ To je podľa neho jediná možnosť, aby sa lekárnici nebáli budovať svoje nezávislé profesijné PR.

Pracovné a podnikateľské podmienky lekárnikov v Rakúsku odprezentoval v závere 20. lekárnického kongresu Mag. pharm. Heinz Kadlez, ktorý je predseda Zväzu lekárnikov vo Viedni. Spoločnosť pri rečníckom pulte mu robil RNDr. PhMr. Jiří Dlouhý, ktorý je čestný člen českej a švajčiarskej lekárnickej ko­mo­ry, čestný hosť bavorskej, nemeckej, rakúskej a maďarskej lekárnickej komory a nositeľ Zlatého odznaku Českej lekárnickej komory. Slovenským lekárnikom porozprával o fungovaní lekárni v Rakúsku. Zdôraznil, že dôležité pri udeľovaní oprávnení pre lekárne je, aby tieto lekárne boli rovnomerne rozdelené po celom štáte. V Rakúsku je približne 1 370 lekární, čo predstavuje asi 6 tisíc obyvateľov na jed­nu lekáreň. Vznik nových lekární je podmienený zákonom. Najbližšie môže vzniknúť nová lekáreň 500 metrov od tej starej. V meste, ktoré má približne 18 tisíc obyvateľov, môžu byť 3, maximálne 4 lekárne. Lekárnik si nemôže povedať, kde by svoju prevádzku chcel otvoriť, ale je to viazané na to, kde verejnosť lekáreň potrebuje.

Ďalej sa Mag. pharm. Heinz Kadlez venoval aj sieťam lekární, ktorých vznik je v Rakúsku zakázaný. Iba jeden človek môže viesť lekáreň. Vo svojej prednáške spomenul aj problematiku nočných pohotovostných služieb. Lekárnici dostávajú za nočnú službu k platu špeciálne príplatky, plus za každý výdaj v určitej nočnej hodine dostane lekáreň navyše od 2,5 eura do 11 eur.

Ste nezávislí lekárnici a musí byť pre vás veľmi obťažné sledovať neustále všetky podnety na zmeny, ktoré vychádzajú z legislatívy, konkurencie a je to náročné, keď ste v tom sami – avšak nie ste v tom sami, sme v tom SPOLU.“ Takto sa lekárnikom na začiatku svojej prezentácie prihovoril MVDr. Branislav Klopan, výkonný riaditeľ UNIPHARMY – 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti.

Zdôraznil, že UNIPHARMA je rovnocenným partnerom pre lekárnika. Úlohou našej spoločnosti je, aby sa lieky, ktoré potrebujú pacienti k nim aj bezpečne dostali. Ďalej vysvetlil, že to znamená predvídať. Liek, ktorý budú lekárnici a pacienti potrebovať o mesiac, oni musia objednať už dnes. Musia vedieť, predvídať aké množstvo daného lieku bude potrebné. Vzniká však aj riziko pre distribútora, ktoré je spojené s tým, že liek sa nevypredá.

Svoju prednášku pokračoval tým, že sa neustále skloňuje aj kvalita v distribúcii. Výrobcovia UNIPHARMU pravidelne kontrolujú. Zaujíma ich, či dokážeme skladovať lieky kvalitne. Výrobca si musí byť istý, že nedôjde k falšovaniu liekov, strate, poklesu teploty, musí si byť istý, že sa do skladu nedostane nepovolená osoba. MVDr. Klopan podotkol, že každé auto v distribúcii UNIPHARMY je vybavené izotermickým zariadením, aby nedošlo k poklesu alebo nárastu teplôt.

Zazneli tu slová ako odbornosť, zmena, inovácie. Toto je všetko to, čo PLUS LEKÁREŇ robí pre vás. V rámci našej podpornej stratégie vám prinášame nevyhnutné marketingové aktivity, aby ste sa vy – lekárnici mohli venovať svojej odbornej práci.“ Povedal Mgr. Andrej Kuklovský, riaditeľ PLUS LEKÁRNE. Poznamenal, že pomyslené modré srdce, ktoré je symbolom PLUS-ky bije už v 530 lekárňach po celom Slovensku.

V ďalšej časti svojej prednášky sa venoval profitu v rámci SR. Povedal, že momentálne je PLUS LEKÁREŇ najsilnejším virtuálnym zoskupením s celkovým trhovým podielom 24%. Virtuálne zoskupenia sú momentálne v raste silnejšie ako sieťové. Povedal, ako sa im to podarilo: „Zásadnou inováciou, ktorú sme priniesli je category management – je to jednoduchý nástroj, akým upútať pacienta, ako si vystaviť sortiment a optimalizovať skladové zásoby. Spustili sme ho 1. mája 2019 a hneď sa zapojilo 209 lekární.“ Podľa štatistík Mgr. Kuklovského potom vzrástli lekárňam tržby cca o 25% v sortimente, ktorý bol zaradený do vystavenia v rámci týchto skupín.

Ďalším z nástrojov je rekonštrukcia lekárne. Podstatné pre PLUS-ku sú zmeny, ktoré prinesú benefity pre zamestnancov, prehľadnosť a vzdušnosť pre pacientov – aby v lekárni po rekonštrukcii vnímali zmeny. Riaditeľ virtuálneho zoskupenia pripomenul aj inovatívny marketing, ktorý robia, sociálne siete, zdravotné konzultácie online, vlastný leták a TV kampaň, ktorá oslovia podľa Mgr. Kuklovského približne 2 200 000 divákov. V zvýšení povedomia pomáha aj vlastná značka, ktorá má aktuálne 88 produktov.

Mgr. Ján ZOŠÁK


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2019 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se