Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Teva


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 12, s. 15-16

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Splatnost nejpozději do 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná.

Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.

LEDEN

9. 1. Brno (kód semináře: 20252)

Farmaceutická fakulta, seminární místnost, VFU Brno, Palackého tř. 1, od 16.30 hodin

Téma: Inhalační kortikosteroidy u dětí – přínosy a rizika

Anotace: Inhalační kortikosteroidy (IKS) jsou nejčastějším lékem volby u nekontrolovaného astmatu ve všech věkových skupinách. Průduškové astma začíná nejčastěji v dětství a jako chronické onemocnění často vyžaduje dlouhodobou aplikaci farmak. Proto je velmi významná nejen jejich účinnost, ale i bezpečnost. Lokální nežádoucí účinky IKS jsou dobře známé a relativně časté. Systémové nežádoucí účinky IKS, jsou někdy v klinické praxi často opomíjeny, a proto se na ně v semináři zaměříme.

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

21. 1. Třebíč (kód semináře: 20253)

Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, od 18.00 hodin

Téma: Inhalační kortikosteroidy u dětí – přínosy a rizika – opakování brněnského semináře z 9. 1. 2020

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

22.1. Praha (kód semináře: 20254)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii – III – opakování pražského semináře z 25. 9. 2019

Anotace: Farmakoterapie u schizofrenie

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDr. Věra Šantrůčková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

28. 1. Přerov (kód semináře: 20255)

Hotel FIT, Dvořákova 21B, od 18.00 hodin

Téma: Inhalační kortikosteroidy u dětí – přínosy a rizika – opakování semináře z 9. 1. 2020

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

ÚNOR

6. 2. Beroun (kód semináře: 20256)

Rehabilitační nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493, od 17.30 hodin

Téma: Onemocnění štítné žlázy v kazuistikách

Anotace: Seminář bude zaměřen na léčiva, mechanismy účinku, dávkování, lékové interakce, nežádoucí účinky a správnou ­dispenzaci.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

6. 2. Břeclav (kód semináře: 20257)

Poliklinika Břeclav, Bří Mrštíků 38, od 18.00 hodin

Téma: DRP u nemocných s Diabetem mellitus

Anotace: Odhalování a řešení lékových problémů u nemocných s diabetem mellitus.

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

8. 2. Olomouc (kód semináře: 20258)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u těhotných a kojících žen

Anotace: Na semináři bude diskutována bezpečnost farmako­terapie u těhotných a kojících žen, a to jak léčiv na lékařský předpis u onemocnění, která často tyto stavy provázejí, tak u léčiv volně prodejných.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

10. 2. Praha (kód semináře: 20259)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, Praha 8, od 16.30 hodin

Téma: Lékové alergie, hypersenzitivní reakce a léčiva – opakování pražského semináře z 3. 12. 2019

Anotace: Stále častěji se u pacientů setkáváme s anamnézou alergické reakce na léčiva. Zaměříme se předvídatelné hypersenzitivní reakce a rizika zkřížené reakce, etiologie pruritu a možnosti terapie.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

13. 2. Příbram (kód semináře: 20260)

Oblastní nemocnice Příbram, Gen. R. Tesaříka 80, přednáškový sál, pavilon C, 4. p., od 17.30 hodin

Téma: Onemocnění štítné žlázy v kazuistikách – opakování berounského semináře z 6. 2. 2020

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

14. 2. Chrudim (kód semináře: 20261)

Hospic Chrudim z. ú., K Ploché dráze 602, od 17.30 hodin

Téma: Onemocnění štítné žlázy v kazuistikách – opakování berounského semináře z 6. 2. 2020

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

15. 2. Pardubice (kód semináře: 20262)

Pardubická nemocnice, budova č. 13 – vrátnice, Velká posluchárna, Kyjevská 44, od 17.30 hodin

Téma: Onemocnění štítné žlázy v kazuistikách – opakování berounského semináře z 6. 2. 2020

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

24.2. Praha (kód semináře: 20263)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, Praha 8, od 16.30 hodin

Téma: Úskalí léčby pacienta s hepatální insuficiencí

Anotace: Během semináře bude diskutována nejen ­problematika související s léčbou symptomů jaterního selhá­vání, ale i hepatotoxicita léčiv a její prevence, a principy úpravy dávkování léčiv u pacienta s poškozením jater.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

WEBINÁŘ

Obezita – nové pohledy a současná léčba

Místo a čas konání: 14. 1. 2020 od 20.00 hodin ONLINE

Poplatek: Zdarma

Délka: 90 minut

Pořadatel: Oddělení vzdělávání ČLnK

Přednášející: MUDr. Petra Šrámková

Sponzorem této akce je společnost PharmaSwiss.


Webinář seznámí účastníky s novými pohledy na etiopato­geneze obezity. V současné době je již jasně obezita vnímána jako chronické celoživotní onemocnění s výrazným multi­fakto­riálním původem.

Na obezitě se významně podílí genetická výbava jedince ­následně ovlivněna „toxickým“ životním prostředím. Tím může být např. nadbytek energeticky vydatné stravy, nedostatek i běžné fyzické aktivity, tak stresové faktory, některá farmaka i vnímání jídla jako odměny. Vlastní regulace energie i příjmu potravy je přísně individuální a probíhá v ­hypothalamu, v mozkovém centru, které není možné ovládat vlastní vůlí. Toto mozkové nastavení „body set point“ je možno ovlivnit prakticky pouze farmaky/antiobezitiky či bariatrickou chirurgií.

Bude vysvětlena jednoduchá diagnostika nadváhy a obezity, připomenuty nejvážnější komorbidity. Vysvětlíme si cíle redukce.

Probereme základní kameny léčby obezity a to redukční dietu, fyzickou aktivitu a možnosti psychologické podpory při redukci váhy – toto jsou zásadní a nutné kroky u každého hubnutí. Podrobněji se zaměříme na současná, dostupná antiobezitika Xenical, Mysimbu a Saxendu, z pohledu indikace, dávkování i možných nežádoucích účinků. Nakonec si řekneme pár slov k indikaci a efektu bariatrické-metabolické chirurgie.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2019 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se