Cyklus celoživotního vzdělávání vstoupil do poslední třetiny


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 12, s. 7

Aktuálně probíhající tříletý cyklus celoživotního vzdělávání (CV) 2017–2020 před časem vstoupil do své poslední třetiny, která bude stejně jako celý cyklus ukončena 31. 8. 2020. Do tohoto termínu má každý člen ČLnK vykonávající činnost v lékárně povinnost získat minimálně stanovený počet bodů za účast na vzdělávacích akcích nebo za aktivity se vzděláváním související.

V průběhu tříletého cyklu je potřeba získat minimálně 90 bodů. Počet potřebných bodů se poměrně snižuje v případě, že člen vstoupí do cyklu CV v jeho průběhu nebo jeho část nevykonává činnost v lékárně a také v případě mateřské, rodičovské dovolené nebo pracovní neschopnosti, která nepřerušeně trvala déle než 3 měsíce nebo v souhrnu déle než 6 měsíců, při nichž lékárník nevykonával činnost v lékárně. O snížení počtu potřebných bodů však člen musí vždy požádat a důvod snížení doložit. Vzdělávací akce je nutné absolvovat do 31. 8. 2020, zapisování bodů a schvalování individuálních vzdělávacích aktivit probíhá do konce roku, v němž tříletý cyklus končí, tedy do 31. 12. 2020.

Od 1. 1. 2021 bude podle Licenčního řádu jednou z podmínek pro získání osvědčení ČLnK splnění povinnosti celoživotního vzdělávání ve formě získání alespoň minimálního stanoveného počtu bodů v posledním ukončeném cyklu CV. Osvědčení se vydávají s platností na dobu 3 let s tím, že pokud držitel splňuje všechny podmínky (včetně plnění CV), vydá Komora automaticky bez žádosti osvědčení nové. Z kombinace výše uvedených podmínek vyplývá, že nejen noví žadatelé, ale také všichni stávající držitelé osvědčení ČLnK, budou pro jeho získání nebo znovu vydání v následujících letech ve všech případech potřebovat splnit podmínku úspěšného absolvování cyklu CV 2017–2020.

Splnění aktuálního cyklu CV je proto potřeba důrazně doporučit nejen současným držitelům osvědčení ČLnK, ale všem členům, vykonávajícím činnost v lékárně pro případ, že by v letech následujících potřebovali toto osvědčení získat.

Po uplynulých dvou třetinách aktuálního cyklu CV má již nyní dostatečný počet bodů přibližně polovina všech členů a třetina držitelů osvědčení. Více než polovina všech členů a dvě třetiny držitelů osvědčení pak plní cyklus „průběžně“, tzn. mají poměrný počet bodů odpovídající části již proběhnuvšího cyklu. ­Přibližně desetina všech členů však CV zatím neplní vůbec a v evidenci ČLnK nemá zapsaný jediný bod.


Dovolujeme si proto všechny členy upozornit, že stále do 31. 8. 2020 zbývá dostatek času chybějící body za celoživotní vzdělávání získat. Vedle bohaté nabídky prezenčních komorových akcí či akcí externích pořadatelů je možné plnit CV také distančně; absolvováním komorových webinářů a jejich záznamů, nebo studiem e-learningových kurzů. Drtivá většina aktuálně dostupných distančních forem vzdělávání je k dispozici zdarma a jejich nabídka několikanásobně převyšuje počet potřebný k získání potřebného počtu bodů. Zároveň připomínáme, že sbírat body do CV je možné prostřednictvím účasti na prezenční či distanční formě vzdělávání v libovolném poměru. Je tedy možné získat stanovený počet bodů výhradně účastí na distančních formách vzdělávání. Přehledná nabídka všech výše zmíněných forem vzdělávání je k dispozici v autorizované části internetových stránek www.lekarnici.cz pod záložkou „Vzdělávání“.

Podle přílohy Řádu pro celoživotní vzdělávání ČLnK je možné získat body také za publikační, přednáškovou a pedagogickou činnost v oboru, obhájení rigorózní nebo disertační práce, získání specializační způsobilosti atestační zkouškou, absolvování odborné stáže nebo účastí na ČLnK neregistrované vzdělávací akci. Všechny tyto aktivity je potřeba včas (nejlépe průběžně) doložit na Oddělení vzdělávání ČLnK. Některé z nich je možné předložit ke schválení také představenstvu OSL.

PharmDr. David Ovčaří

Pracovní skupina pro celoživotní vzdělávání


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 12

2019 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se