Dohodovací řízení pro lékárny – také letos nevýhra


Autoři: Mgr. Hampel Marek
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 6, s. 5-7

Souhrn

Letošní dohodovací řízení (DŘ), tedy rozdělování cca 300 miliard Kč v českém zdravotnictví na příští rok, bylo stejně jako život v celé naší společnosti ovlivněno šířením onemocnění COVID19. Pojišťovny se zalekly poklesu na straně příjmů a projevilo se to na straně výdajů také v našem segmentu. Ale postupně.

Při zahájení DŘ koncem ledna, tak jako každoročně, byly ode­vzdány plné moci k zastupování jednotlivých poskytovatelů lé­kárenské péče skrze spolky či sdružení. Grémium majite­lů lékáren podle Mandátové komise zastupuje 87 % všech při­­hlášených poskytovatelů a je tak koordinátorem v našem ­segmentu. Vlastnímu jednání předcházelo zasedání analytické komise, které bylo ale již do značné míry poznamenáno při­chá­zející panikou z pandemie COVID19. Upravovaly se výstupy a propočty jednotlivých ukazatelů především na straně příjmů zdravotních pojišťoven. Vlastní jednání byla vedena z důvodu protiepidemických opatření jen prostřednictvím videokonferen­cí. Celkem v břez­nu, dubnu a květnu proběhla 4 jednání, na kte­rých jsme za segment předložili náš návrh, řádně podložený fakty a propočty a vlastně jsme po celou dobu hovořili jen za nás poskytovatele. Pojišťovny více méně mlčely a konstatovaly, že bude zachován objem finančních prostředků v každém seg­mentu. Až po schválení zvýšení finančního příspěvku za tzv. státní pojištěnce, rozpuštění rezerv na účtech zdravotních pojiš­ťoven, jsme byli ujištěni, že ­dojde také k navýšení o celé 4 % z původně představených 2,04 %. ­Rozdělovat se měly peníze rovnoměrně ve všech segmentech.

A tady nastal, stejně jako v minulých letech, ten zásadní bod nepochopení poskytovatelů a plátců, tj. zdravotních pojišťoven, z čeho se bude počítat ono navýšení – nejsou 4 % jako 4 %, výsledné číslo je jiné, vždy záleží z jakého základu se počítá navýšení, že. Pojišťovny neslyšely ani na předloženou výši revize (snížení) úhrad léčiv ve výši 1,7 miliardy Kč, která těžce poznamenala ekonomiku všech lékáren. Nedošli jsme tedy v přípravné fázi koncem května k dohodě. Důvod byl jediný, zdravotní pojišťovny totiž předložily oproti slibům jen zrušení tzv. referenčního období počtu položek – to nás sice všechny trápí od začátku našeho působení v systému dohodovacího řízení, ale hodnota signálního výkonu 09552 však zůstala ve stejné výši jako letos – 15 Kč za položku na receptu. To jsme nepovažovali za navýšení příjmu lékáren pro rok 2021 a hlasovali jsme všichni proti. Zdravotní pojišťovny ve věci ekonomických podkladů a modelace dopadů do fungování lékáren mlží, manipulují, anebo zveřejňují jen kusé informace, navíc vytržené ze souvislostí. Za velmi zarážející považuji tvrzení, že na probíhající pandemii onemocnění COVID19 vydělaly právě lékárny a proto není nutné kompenzovat přímé náklady majitelům. Nutné ale není ani dorovnat ztráty lékáren z poklesu počtu předepisovaných položek na recepty do konce roku, což jsme doložili statistikou SUKL. Graf o vývoji ­počtu položek v letošním roce je více než vypovídající a to v lednu a únoru byly předepisovány ­jednopoložkové ­recepty. Následná argumentace ze strany Ministerstva zdravotnictví, že skoro všechny lékárny měly nárůst volně prodejných léků a jen některé mohly mít pokles příjmů a proto není možné kompenzovat náklady přes signální kód, je více než falešná a neodpovídá realitě. Svědčí o dlouhodobé neochotě platit odbornou činnost farmaceuta při výdeji léků na recept formou výkonové platby. Ve vypořádání připomínek Ministerstvo zdravotnictví vždy argumentovalo, že pokud by přidalo do našeho segmentu více peněz, možná oprávněně, mohlo by to být diskriminační oproti ostatním segmentům.

Během necelého týdne pak přišla upravená nabídka ze strany zdravotních pojišťoven. Ke zrušení referenčního období přidaly celou 1 Kč, tedy Signální kód 09552 bude ve výši 16 Kč za položku. Celkem se jedná přibližně o navýšení 200 mil. Kč do našeho segmentu pro všechny lékárny a celý rok 2021. Na tuto nabídku jsme v rámci našeho segmentu, vyjma spolku VašiLékárníci.CZ, přistoupili. Žádná jiná nabídky totiž nebyla na jednacím stole. Součástí dohody je pak úhrada za digitalizaci listinných receptů ve stejné výši 12 Kč za recept, Fond na podporu jedinečných lékáren, Fond na provoz pohotovostní služby lékáren v režimu 24/7.

Kompenzace nákladů v souvislosti s pandemií COVID19 bude řešena prostřednictvím zvláštní úhradové vyhlášky od 1. 7., tedy bez dohodovacího řízení a v režii Ministerstva zdravotnictví po schválení příslušného zákona o kompenzacích. Jednotlivé parametry kompenzační, chcete-li mimořádné úhradové vyhlášky, mohou být ještě upraveny Ministerstvem zdravotnictví. O výši Signálního výkonu se bude teprve jednat, ale v prvním návrhu ze strany MZ, který jsme dostali k připomínkám, byl navržen signální kód 09552 ve výši 16 Kč. Ale pozor, jejich počet byl omezen zachováním počtu položek v referenčním období roku 2018. Když jsme analyzovali tento návrh, tak by všechny lékárny do konce roku dostaly 35 mil. Kč. To neodpovídá nejen přímým nákladům v lékárnách v souvislosti s pandemií COVID19 ve výši 400 mil Kč, ale neodpovídá to ani kompenzaci poklesu počtu položek dle statistik SÚKL. Možným řešením pro některé majitele lékáren (kteří zaměstnávají maximálně 15 zaměstnanců) je prominutí sociálních odvodů po dobu 3 měsíců.

Lékárny zvládly nástup pandemie COVID19 a do značné míry udržely v chodu celé zdravotnictví a sluší se za to všem zaměstnancům poděkovat. Peníze však dostanou v rozdílné výši podle počtu zaměstnanců (prominutí sociálního pojištění) nebo podle limitace počtu položek z roku 2018, kdy žádná pandemie nebyla. Také letošní dohodovací řízení v našem segmentu zdravotnictví je nevýhrou...

Autor je předseda Grémia majitelů lékáren,Koordinátor segmentu lékárenské a klinicko-farmaceutické péče

Mgr. Marek HAMPELŠtítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 6

2020 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se