Co určitě stojí za přečtení...


Autoři: PharmDr. Grodza Pavel
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 6, s. 33

Němec, P.: Hyperurikémie v ambulanci praktického lékaře

Medicína pro praxi č. 2/2020

Hyperurikémie (dále hiu) je nejvýznamnějším ovlivnitelným rizikovým faktorem vývoje dny. Prevalence se v populaci pohybuje od 4 do 40%. Za příčiny nárůstu hiu v populaci se považuje vyšší průměrný věk, častější onemocnění ledvin, narůstající prevalence obezity, změna stravovacích návyků či častější používání diuretik. Kyselina močová je konečným metabolitem exogenních i endogenních purinů. Mezistupeň tvoří xantin a enzym měnící jej na kyselinu močovou je xantinoxidáza. U většiny savců, kromě člověka a primátů, je kyselina močová dále metabolizována na dobře rozpustný a neškodný alantoin. Hiu přispívá k rozvoji hypertenze, chronického onemocnění ledvin a projevů metabolického syndromu. Zajímavé jsou možné spouštěcí faktory dnavého záchvatu: nárazová konzumace alkoholu, masa, mořských plodů, přísná dieta, hladovění a dehydratace, fyzická námaha, trauma, chirurgický zákrok, zahájení hypourikemické léčby, její přerušení, zahájení léčby diuretiky, cytotoxická léčba, akutní sepse, AIM, zahájení suplementace vit. B12 u perniciózní anémie. Asymptomatická hiu by se měla léčit až při hladině kyseliny močové nad 540 μmol/l za současné přítomnosti onemocnění ledvin. Lékem první volby je alopurinol. Ve srovnávací studii s febuxostatem byl výskyt KVS příhod srovnatelný, ale ve skupině s febuxostatem byl zaznamenán signifikantně vyšší výskyt náhlých úmrtí. U symptomatické hiu (dna) se doporučují dietní opatření a racionalizace farmakoterapie a od prvních příznaků dny i dlouhodobá doživotní hypourikemická léčba. Ta nemá být přerušena ani při akutním dnavém záchvatu. Zahájena má být už v průběhu akutního záchvatu. Až půl roku po zahájení léčby se mohou objevovat akutní záchvaty dny. Po tu dobu se podává současně kolchicin v dávce 0,5 až 1 mg denně nebo nesteroidní antiflogistikum. Problémem v terapii je nedostatečná edukace pacientů, nízké dávky alopurinolu, nedostatečný monitoring léčby. Základem léčby jsou inhibitory xantinoxidázy – alopurinol, febuxostat doplněné či nahrazené urikosuriky – lesinurad, probenecid, benzbromaron. Nový přístup léčby dny refrakterní na monoterapii představuje pegylovaná urikáza (peglotikáza) podaná intravenózně. Není zatím v Evropě registrována. V roce 2016 vydal EULAR nová doporučení k terapii dny s třemi obecnými a jedenácti specifickými postupy.

Masopust, J.: Aripiprazol ve formě dlouhodobě působících intramuskulárních injekcí v klinické praxi

Psychiatrie pro praxi č. 2/2020

Depotní injekce s aripirazolem (ALAI) podaná 1x měsíčně nitrosvalově je určena k udržovací terapii schizofrenie v dospělém věku u nemocných stabilizovaných na perorálním aripiprazolu. Doporučená dávka je 400 mg. Je prvním depotním injekčním přípravkem a vlastnostmi parciálního agonisty D2 receptorů. Ve dvou registračních studiích byla účinnost jednoznačně prokázána oproti placebu a rovnala se účinnosti aripiprazolu per os. Dosud byly používány z antipsychotik 2. generace jen antagonisté dopaminových receptorů v depotních formách – risperidon mikrosféry, paliperidon palmitát a olanzapin pamoát ze skupiny MARTA. Důležitá byla srovnávací studie mezi ALAI (400 mg měsíčně) a paliperidonem palmitátem 50–150 mg měsíčně. Co se týče kvality života jako primárního cíle vyšel ALAI jako výrazně účinnější. U mladých pacientů do 35 let věku byl rozdíl ještě výraznější. ALAI byl i lépe tolerován. Oproti placebu byly zaznamenány některé NÚ: akatízie (naléhavá potřeba pohybu) až 15 %, zácpa – 13 %, sedace – 8 %, tremor – 7 %, neklid – 6 %, extrapyramidové příznaky – 5 %. Po první aplikaci injekce se ještě 14 dní podává perorální aripiprazol 10–20 mg denně.

Stránku připravil:

PharmDr. Pavel GRODZA,

panacea@iol.cz


Zdroje

Internet

Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 6

2020 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se