Zeptali jsme se


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 6, s. 10-11

Souhrn

Letošní 1. červen se jistě zapsal do dějin českého lékárnictví. Kompletní spuštění Lékového záznamu a možnosti využití občanského průkazu (pasu) jako identifikátoru eReceptu. Jaké máte zkušenosti z prvních hodin fungování těchto dvou novinek? Jak reagují pacienti? Pomáhají tyto novinky víc lékárníkům nebo pacientům?

PharmDr. Lenka Burgetová, Lékárna Olšanka, Praha

První červnové dopoledne nezačalo nejslavněji právě nefunkčností zmiňovaných novinek, o jejichž spouštění většina pacientů ani nevěděla. Pro zvýšení jejich informovanosti byla bohužel nešťastně zvolena věta odvysílaná v pondělní reportáži na České televizi: „Nově si lidé také mohou vyzvednout léky i bez receptu jen s dokladem totožnosti“. Někteří pacienti se tedy například domáhají v minulosti užívaných léků bez platné preskripce od lékaře nebo jiní nabyli dojmu, že bez průkazu totožnosti přiloženého k preskripci jim lék nebude vydán. Proto je opět důležitá naše role, abychom uvedli všechny kreativní interpretace pacientů na pravou míru. Na novém systému je výhodné, že se s využitím průkazu totožnosti zobrazí všechny předepsané recepty, tedy i ty, které si pacient omylem smazal z mobilního telefonu nebo nesprávně opsal. Lékárník dále díky přístupu k užívané medikaci může využít své odbornosti pro posouzení interakcí, případných duplicit a jiných potenciálně nebezpečných problémů pro pacientovo zdraví. Optimalizace systému bude ještě vyžadovat čas, ale věřím, že je to krok správným směrem, ze kterého může zdraví pacientů jen profitovat.


Mgr. Ondřej Bednařík, Lékárna U Řeky, Trutnov

Spektrum pacientů ve vztahu k těmto novotám je veskrze rozmanité. Od těch dobře poučených (až poučujících) až po naprosto eReceptem stále nepolíbené jedince.

Často musíme našim klientům vysvětlovat, že papírové průvodky a SMS recepty opravdu nekončí, naopak jim přibyla další možnost vyzvednutí jejich léků.

Praktičtější je teď v počátku samozřejmě použití OP k vyvolání vystavených předpisů. Pro nás a majitele tlačítkových přístrojů ohromně ulehčující a čas šetřící novinka. Žádosti chronických pacientů o výdej jimi užívaných léčiv bez předepsání lékařem se jeví jako kouzlo nechtěného, kdy bychom měli časem oprávnění vydat např. nejmenší dostupné balení LP z předem definovaných skupin k zachování compliance a pokračující léčby.

S lékovým záznamem se pomalu seznamujeme a čekáme, že časem bude zápis v lékárenském systému trochu přehlednější. Už jsme stihli řešit – a vyřešit jednu duplicitu, kterou jsme spolu s lékařem odstranili. Roční lhůta je, myslím, naprosto dostatečná. Bude jen záležet na množství opt-outů, aby záznam neztratil postupně na významu.


PharmDr. Lukáš MALÝ, Valdštejnská lékárna, Frýdlant v Čechách

Co jsem měl možnost zaregistrovat na sítích, tak v prvních hodinách novinka načítání přes doklad moc nefungovala. Myslím, že bude chvíli trvat, než pacienti projeví zájem o tuto možnost vyzvednutí léků. Během týdne jsem neměl možnost využít nahlédnutí do lékového záznamu pacienta, a tak jsem vyzkoušel alespoň do svého. Jeden pacient se urazil, když jsem se mu snažil vysvětlit možnost výdeje přes OP, a celkem 3 pacienti využili načtení identifikátorů přes OP, když měli SMS identifikátory. O mnoho víc pacientů přišlo s tím, že by si rádo vyzvedlo své léky na „občanku“, aniž by navštívili lékaře, že to tak všude říkají v médiích. Za mě proč ne a myslím si, že je to směr, kterým by se rozšiřování kompetencí lékárníků mělo ubírat.

Jako Mladí lékárníci připravujeme návrh tzv. nouzového výdeje, který by za splnění daných podmínek, odpovídal takovémuto požadavku pacientů.


Mgr. Filip Škarda, U Matky boží pomocné, Veselí nad Lužnicí

Používání občanského průkazu nebo pasu pro načtení eReceptů ztotožněného pacienta z CÚER je určitě krok správným směrem. Konečně jsme se dostali opět blíže k úrovni moderních zemí. Bezesporu to přináší velikou úlevu nejen lékárníkům, ale i pacientům. Výrazně se tím odbourá doba „přípravy pro výdej“, která s koronavirovou krizí a výrazným nárůstem sms identifikátorů začínala být pro obě strany „nesnesitelná“. Horší to je s novináři, kteří do oběhu pustili takové články, které mylně směřují pacientovy myšlenky k tomu, že nemusí mít léky předepsané, a na občanku v lékárně dostane, co se mu zamane. Naší prací je nyní vysvětlit, že to tak není. Zároveň doufám, že budeme pacienty všichni o používání OP edukovat a co nejvíce tuto možnost využívat. Je samozřejmé, že nás trápí otázky typu: Co když má někdo cizí OP, co když má někdo jen číslo apod.? Věřím, že Komora a dr. Maršík nám brzo připraví důkladný návod z právního pohledu.

Co se týče lékového záznamu, určitě to ocení každý z nás. Je to věc, která se dá použít nejen ve prospěch pacienta a jeho zdraví, ale i jako nástroj odbornosti lékárníka. Nyní můžeme ukázat, že jsme odborníci na svém místě. Jen bych si položil řečnickou otázku, nebo spíš řečnický odstavec. Chceme začít hned masivně používat LZ k vyhodnocování interakcí, konzultacím s pacientem například nad nežádoucími účinky, optimalizací medikamentózní léčby? Pokud si odpovíme ano, otázkou je, budeme to dělat zdarma nebo pacientovi budeme účtovat hodinovou mzdu nebo výkon? Pokud se zdá tato otázka malicherná a nehodná lékárníka, věřte, že není. Dělá lékař něco „zadarmo“? Když začneme poskytovat tyto služby bez odměny, dokáže se nám někdy odměnu od pojišťoven získat? Neřeknou si, proč chcete platit za něco co dávno děláte zadarmo?


PharmDr. Přemek Císař, Lékárna Modřínová, Třebíč

Je 8. června a zatím se nikdo moc nehlásí. Zkušebně jsme se připojili u kolegyně přes občanku i k lékovému záznamu, abychom věděli, jak to vypadá. Jednou jsem využil u pacienta, který tak dlouho hledal v mobilu, až jsem se ho zeptal, zda má občanku, kterou nemohl najít. Vím, že kolegové na sociálních sítích sdílí, že jim chodí davy pacientů, kteří by chtěli rovnou na občanku vydat léky, aniž by byly preskribovány lékařem, ale u nás jsem zatím nezaznamenal žádnou odezvu. Zájem pacientů však otevírá možnost preskribujícího lékárníka. Respektive výdej na základě lékového záznamu. A to by bylo prima.


PharmDr. Miroslav KOŠKA, Lékárna Dr. Max, Brno

Zkušeností s novinkami je za těch pár dní jejich existence spíše poskrovnu. Na lékový záznam nedošlo vůbec, pacienti se o něm nezmiňovali. Všechny výdeje léků byly zatím jasné a nebylo nutné dohledávat a prověřovat předchozí medikaci či současně jiné předepsané léky. V případě výdeje přes doklad totožnosti to už bylo zajímavější. Mohu to shrnout následovně: pokud jsou předepsané léky právě pro tu osobu, která stojí v lékárně přede mnou, pokud je tato osoba v registru obyvatel a při vystavení lékařských předpisů došlo ke ztotožnění a pokud je tato osoba ochotná předložit mi občanský průkaz, funguje to báječně. Ve větší míře však lidé vyzvedávají léky pro někoho jiného, takže se k receptům musím stejně dostat přes QR kódy nebo opsáním identifikátorů. Opakovaně došlo k situaci, kdy lidé pochopili novinku tak, že k výdeji léků stačí občanský průkaz, a to aniž by jejich lékař jakékoliv léky předepsal. Po mém vysvětlení fungování systému pak byli zklamaní. A lékárníci pak zase mohli vypadat jako ti „zlí“, kteří lidem nechtějí dát jejich léky. V jednom případě mi pak paní odmítala ukázat občanský průkaz kvůli ochraně osobních údajů. Myslím si, že veřejnost mohla být informována více a především přesněji. Hodně nadpisů hlásalo zkratkovité "do lékárny už jen s občanským průkazem". Takto je to zase na nás, že budeme pacientům vysvětlovat, jak výdej přes občanský průkaz funguje. Tedy stejně jako dřív, když jsme pacienty učili a asi stále učíme, jak se z SMS v telefonu proklikem dostat ke QR kódu. Věřím však, že se brzy vyjasní nejasnosti, novinky časem většina pacientů pochopí a naučí se je správně používat. Pro nás to pak snad bude konečně znamenat více času pro uplatnění naší odbornosti, z čehož budou zpětně profitovat právě pacienti a celá veřejnost.


Mgr. Josef NEJEDLÝ, Pilulka Lékárna, Břeclav

Ze zkušenosti lékárníka působící na malém městě mohu napsat, že se jedná o velmi povedenou novinku. Pacienti, kteří se nekamarádí se svými telefony jsou nadšení. Snažím se v maximálně míře komunikovat možnost sejmutí kódu z občanského průkazu nebo opsání čísla dokladu. Pacienti jsou překvapení a potěšení, že zde existuje uvedená varianta vyzvednutí jejich léků. Lékovému záznamu jsem se aktivně věnoval zatím pouze u dvou pacientek, ovšem vždy k prospěchu pacienta. Osobně možnost lékového záznamu vítám, doufám, že nám pomůže a posune nás k potencionálnímu zisku výkonu na pojišťovnu, nouzovému výdeji Rx vázaného přípravku lékárníkem atd. I když na základě zkušenosti se jedná zatím o sen a nesplněné přání.


Mgr. Marcel PANDADIS, Lékárna Uherskohradišťské nemocnice a.s.

První reakce ze stran mých kolegů i z vlastní zkušenosti jsou vesměs pozitivní. ­­Přehlédnu-li počáteční technické potíže na straně provozovatele CÚ, pak systém funguje dle očekávání.

Na hodnocení využití Lékového záznamu je příliš brzy, ale postupně, jak si budeme na tuto možnost zvykat, bude jeho použití získávat stále více na významu.

Použití Občanského průkazu jako prostředku k přístupu ke všem aktivním e-receptům si získalo mezi kolegy okamžitou oblibu. Obzvláště, pokud pacient přichází s několika identifikátory eReceptů dobře ukrytými ve svém mobilním telefonu. Z tohoto pohledu je spíše přínosem pro lékárníky. Pacienti novinku zatím téměř nezaznamenali. Zejména dnes není jednoduché komunikovat tuto novinku směrem k pacientům tak, aby nezapadla mezi všechna ostatní opatření.Navíc, ne všichni pacienti dobře pochopili, co vlastně tato možnost nabízí.

Osobně jsem se setkal případem, kdy pacient po předložení OP po mně požadoval výdej jeho chronické medikace, aniž by měl předepsán eRecept. Předpokládal, že již nebude potřeba kontaktovat lékaře pro jeho předpis.

Kdo ví, třeba k tomu nakonec dospějeme.Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 6

2020 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se