Ceny Scrip za rok 2018


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 3, s. 27

Koncem listopadu jsou tradičně vyhlašovány prestižní ceny časopisu Scrip. Již po čtrnácté se tak stalo 28. listopadu 2018 tradičně v Londýně. Bylo vyhlášeno 17 kategorií s tím, že cenu za Nejlepší nový léčivý přípravek (LP) získaly hned dva LP ze skupiny antineoplastik, určených k léčbě B-lymfocytární akutní lymfoblastické leukemie u dětí a dospělých ve věku do 25 let a relabujícího nebo refrakterního difuzního velkobuněčného B-lymfomu u dospělých – Kymriah a stejného typu lymfomu – Yescarta.

Obdobná situace nastala například také v roce 2005 (od té doby přinášíme na stránkách našeho časopisu pravidelně každoroční přehledy), kdy tuto poctu získaly LP Avastin (léčba metastazujícího karcinomu tlustého střeva nebo rekta) a Tarceva (léčba pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic), a kdy hodnotitelská komise nebyla schopna odlišit výhody obou nových léčiv.

Mezitím došlo k několika změnám; mění se počet oceňovaných „produktů“ farmaceutického průmyslu i jejich skladba a vlastnosti. Nejinak tomu bylo i v roce 2018. V průběhu let se kupříkladu změnil charakter ceny za Největší technologický pokrok v klinických studiích, byla rozdělena cena Finanční dohoda roku, nově byla v roce 2018 zavedena cena za Nejlepší využití dat z reálné klinické praxe.

O výsledcích rozhodoval panel 17 ­respektovaných hodnotitelů (z toho čtyř žen). Každá kategorie byla posuzována nejméně třemi hodnotiteli, kteří mezi sebou vzájemně nekomunikovali, z hlediska splnění předem stanovených kritérií.

Spíše pomyslným vítězem, neboť jde o více či méně nesrovnatelná ocenění, se staly farmaceutické společnosti MSD a Novartis (obě si odnesly po dvou cenách).

Přibližme si novou cenu za Nejlepší využití dat z reálné klinické praxe.

Data z reálné klinické praxe (Real-World Evidence, RWE), observačních populačních studií doplňují výsledky klinických studií. Využívání dat z RWE je stále důležitější pro objektivnější pochopení hodnoty léčiv na trhu. Toto chápání se tedy neopírá pouze o informace získané z vysoce kontrolovaného prostředí klinického hodnocení. Využití dat z RWE napomáhá farmaceutickým společnostem reagovat na rychle se měnící politiku stanovování cen léčiv a jejich úhrad, dále na změny trhu, které jsou vynuceny rostoucí personalizací medicíny.

Nově zavedená cena se bude zaměřovat na nejlepší využití dat z RWE, která zajistí nejlepší návratnost investic do výzkumu a vývoje a transformaci péče o pacienty. Mohlo by zahrnovat výzkum farmaceutických společností anebo smluvních výzkumných organizací, který prokázal přínos pro širší zdravotnický systém anebo pacienty nebo podpořil uvedení léčivého přípravku na trh.

Literatura u autora.

Doc. RNDr. Jozef KOLÁŘ, CSc.


*NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations, Národní sdružení obchodníků s cennými papíry, USA)


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se