Organizace voleb nefunkčního OSL


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 3, s. 8-9

Když začaly přicházet e-maily z představenstva komory s žádostí o revitalizaci nefunkčních OSL, řekli jsme si, že i naše OSL si zaslouží fungovat. Hlavně proto, aby byly naše názory a problémy slyšet i na vyšších místech. Nefunkční OSL nemá možnost vysílat své delegáty na sjezdy delegátů komory a podílet se na směřování lékárenství v České republice. Nefunkční OSL nemá ani možnost čerpat příspěvky z fondů ČLnK a OSL Ostrava přišlo několikaletou nečinností o desítky tisíc korun.

Tak jo, jdeme do toho! Rozhodnutí bylo rychlé a spontánní i pro­to, že jsme pořádně nevěděli, do čeho jdeme. Každý, kdo je ochoten organizovat volby, musí spoléhat na pomoc a ochotu kolegů, a po zkušenosti víme, že musí počítat i se snahou volbám bránit a jejich průběh zpochybňovat, konkrétně v Ostravě šířením lživých a nepodložených informací o neregulérnosti vo­leb, podjatosti volební komise apod. Nejsmutnější na tom je, že tvůrci těchto konspiračních teorií, ač měli možnost a byla jim přímo nabídnuta i účast v organizačním týmu, se nakonec odmítli voleb účastnit. Další nesnází se ukázala finanční stránka věci, jelikož úvodní přednáška byla pod záštitou komory, i o její finanční stránku se komora postarala. Ostatní výdaje vynalože­né na organizaci voleb šly na vrub členů organizačního týmu a jednotlivých komisí (zajištění papíru pro volební lístky, tisk volebních lístků, benzín projetý volební komisí s putovní urnou, zajištění místa pro vyhodnocení voleb atd.). Je to proto, že naše OSL je nefunkční a jeho členové nemohou čerpat finanční prostředky z ko­mory. Po 1. kole voleb jsme sice představenstvo ČLnK žádali o finanční kompenzaci, ale bylo nám sděleno, že pokud budou volby úspěšné a bude zvoleno představenstvo OSL, máme se s tímto požadavkem obrátit na ně. Musím přiznat, že vzhledem k tomu, kolik peněz za náš okres komora za posledních pár let díky naší nefunkčnosti „ušetřila“, jsme čekali větší podporu a porozumění.

Když jsme byli jako organizační tým kompletní (na e-mail rozeslaný mezi členy ostravského OSL o možnosti zapojit se do organizace voleb se již nikdo neozval), bylo třeba požádat představenstvo komory o souhlas, že se můžeme o revitalizaci OSL pokusit – pokud není OSL funkční, volby organizují členové pověření představenstvem komory a řídí se plně jejími pokyny.

V prvé řadě bylo důležité vyřešit, jaký koncept voleb zvolíme. Vzhledem k tomu, že OSL Ostrava je s 316 členy druhé největší v České republice, a vzhledem k několika marným pokusům o klasické volební shromáždění v letech minulých, nebylo ­rozhodování dlouhé. Pokud chceme zajistit nadpoloviční volební účast, musíme volit ve zvláštním volebním shromáždění. To je sice na organizaci, čas i personální zajištění mnohem ­náročnější, ale je větší pravděpodobnost, že budou volby platné.

Druhým bodem bylo zvolení termínu voleb. Ten musí alespoň měsíc před zahájením schválit představenstvo komory, které celé volby zaštiťuje a řídí, aby byly v souladu s její legislativou a profesními předpisy. Ve výběru termínu bylo třeba také brát ohled na to, že volby musí zahájit někdo z představenstva, a sladit datum zahájení s jeho časovými možnostmi a také s časovými možnostmi přednášejících. Na podporu co největší účasti voličů jsme totiž chtěli zahájení spojit s atraktivní přednáškou. Díky velké ochotě PharmDr. Novosáda se nám podařilo zajistit přednášku Mgr. MUDr. Maršíka, která byla pro posluchače zdarma a na velmi aktuální legislativní téma. Účast přislíbil i viceprezident komory Mgr. Krebs, Ph.D. Zajímavější zahájení jsme si snad ani nemohli přát.


I přes to se zahajovacího volebního dne zúčastnilo „jen“ 105 volících členů našeho OSL. Potvrdilo se, že snaha ­revitalizovat tak velké OSL klasickým volebním shromážděním nemá velkou naději na úspěch a volba zvláštního volebního shromáždění byla správná.

Třetím úkolem bylo personální zajištění voleb, jednání s lékárnami, jejichž zaměstnanci by byli ochotni vzít na sebe zodpovědnost za volební urnu a volební listiny v průběhu voleb. Musí počítat s tím, že jejich zapojení do voleb bude mít vliv na chod celé lékárny, navíc se všichni musí účastnit vyhodnocení voleb.

Kritéria výběru lékáren byla jasná: musí jít o lékárny s dlouhou otevírací dobou, s možností parkování i dobrou dostupností městskou hromadnou dopravou a v různých částech Ostravy, aby byly snadno dostupné co největšímu počtu voličů. Abychom pro nadpoloviční účast udělali opravdu maximum, bylo třeba zajistit alespoň dva členy volební komise ochotné ve volném čase objet co největší počet lékáren s ­přenosnou volební urnou.

Když jsme měli všechno zajištěno, muselo představenstvo ČLnK schválit žádost se všemi údaji (termín a místo zahájení zvláštního volebního shromáždění, čas uzavření kandidátních listin, čas zahájení voleb, jednotlivá místa konání s termíny přítomnosti urny, termín ukončení voleb, seznam členů volební komise, mandátové komise, ověřovatelů zápisu) a formálně vyhlásit zvláštní volební shromáždění OSL Ostrava. Pak teprve nastal čtvrtý, mimořádně důležitý a náročný úkol. Museli jsme oslovit kolegy. Nejen aby k volbám přišli, ale aby se aktivně zúčastnili voleb jako kandidáti.

Rozeslali jsme písemné pozvánky do všech 101 lékáren v okrese. Do každé jsme navíc zavolali a s pozváním ještě ověřili správnost údajů v evidenci komory a nabídli možnost návštěvy putovní urny pro případ, že někdo nebude mít možnost se k urně ­dostavit. Následně jsme každé dva týdny prostřednictvím e-mailu komory rozesílali pozvánky jednotlivým členům našeho OSL.

S blížícím se termínem voleb stoupala nervozita. Bylo třeba doladit drobnosti, zajistit prostor pro volby v místě odborné přednášky a kromě volebních lístků předpřipravit i profily kandidátů podle údajů, které o sobě vyplnili do dotazníku. Vzhledem k tomu, že se poslední kandidát přihlásil necelou hodinu před zahájením voleb a poslední vyplněný dotazník jsme obdrželi 20 minut před zahájením, bylo nezbytné zajistit tisk volebních materiálů dotazníků přímo v místě konání voleb.

Podařilo se všechno, neselhala technika ani lidský faktor. ­Naopak, právě personální zajištění voleb bylo skvělé a všem členům volební, mandátové komise a ověřovatelům zápisu za to patří velký dík. Volby jsou platné, zúčastnilo se jich 201 členů ostravského OSL, tedy více než požadovaných 50 %.

Ale… Aby byl kandidát zvolen, nestačí nadpoloviční účast, také musí získat nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. To se podařilo pouze jednomu kandidátovi, a tak nezbývá, než se společnými silami pustit do 2. kola voleb. Doufáme, že se jej zúčastní minimálně stejný počet aktivních voličů a také stejně nadšení, ochotní a zodpovědní členové volební komise, kteří si v době voleb uzpůsobili pracovní i soukromý program, aby vyhověli volebnímu rozvrhu a byli k dispozici.

A co říct na závěr? Máte-li nefunkční OSL, neváhejte a pokuste se o jeho revitalizaci! Je třeba ukázat, že našemu stavu není dění na celostátní úrovní lhostejné a ještě je za co bojovat! Je to sice nevděčná a náročná práce, kterou děláte ve svém volném čase, ale když to dopadne, stojí to za to.

Mgr. Eva VESELÁ,hlavní organizátorka revitalizace OSL Ostrava


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se