Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Teva


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 3, s. 13-15

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, v. symbol: členské číslo účastníka, k. symbol: 558, s. symbol: kód semináře, splatnost nejpozději 10 dnů před konáním. Platba v hotovosti na místě není možná.

Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem, přihlášení bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.

DUBEN

2. 4. Opava (kód semináře: 19031)

salonek hotelu Iberia, Pekařská 11, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky z oblasti interního lékařství – opak. z 19. 3.

Anotace: Budou prezentována témata z oblasti interní medicíny.

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, Mgr. Lucie Štěpánková, MUDr. Lukáš Burda

Poplatek 350 Kč, počet bodů: 12

4. 4. Praha (kód semináře: 19032)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XVII: Léčiva ovlivňující systém RAA (II) – opakování pražského semináře z 27. 3. 2019

Anotace: Semináře se mohou zúčastnit i kolegové, kteří neabsolvovali seminář Léčiva ovlivňující systém RAA I.

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

6. 4. Teplice (kód semináře: 19033)

Kavárna FOKUS Kafe, Školní 26, od 10.00 hodin

Téma: Podávání léčiv v těhotenství a při kojení

Anotace: Probereme možnosti farmakoterapie v těhotenství a při kojení

Lektoři: Mgr. Kateřina Langmaierová, MUDr. Marie Lukešová/ MUDr. Petr Tamler

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

9. 4. Šumperk (kód semináře: 19034)

Restaurace Pod kaštanem, Gen. Svobody 310/64, od 18.00 hod.

Téma: Kazuistiky pacientů z oblasti interního lékařství – opakování z 19. 3.

Anotace: Budou prezentována témata z oblasti interní medicíny

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, Mgr. Lucie Štěpánková, MUDr. Lukáš Burda

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

10. 4. Praha (kód semináře: 19035)

Hotel ILF, Budějovická 15/743, učebna č. 1, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii (I)

Anotace: Farmakoterapie úzkostných poruch

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDr. Věra Šantrůčková

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

11. 4. Znojmo (kódsemináře: 19036)

Hotel Bermuda, Mariánské nám. 10, od 18.00 hodin

Téma: Komplexní posouzení lékového režimu u seniorů s polyfarmakoterapií – opakování z 20. 9. 2018

Anotace: Analýza několika geriatrických pacientů s polyfarmakoterapií a minimalizace rizik farmakoterapie

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 14

23. 4. Praha (kód semináře: 19037)

Hotel ILF, Budějovická 15/743, učebna č. 1, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v revmatologii (V)

Lektoři: PharmDr. Šárka Erbanová, RNDr. Zdeňka Šterbáková, MUDr. Eliška Stehlíková

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

23. 4. Hradec Králové (kód semináře: 19038)

Lékárna FN, seminární místnost, Sokolská 581, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky z oblasti geriatrie

Lektoři: PharmDr. Pavlína Pastyříková, PharmDr. Martina Maříková, MUDr. Vladimír Nerad

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

24. 4. Třebíč (kód semináře: 19039)

Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, od 18.00 hodin

Téma: Specifika léčebného přístupu ke gastritidám

Anotace: V semináři se budeme věnovat velmi rozšířenému onemocnění, které se nevyhýbá ani mladistvým, vředové chorobě gastroduodena. V návaznosti na etiopatogenetické faktory nemoci shrneme možnosti léčby kauzální i sympto­matické. V případě kauzálních farmak se budeme zabývat antisekretoriky i cytoprotektivy, ev. léčivy, která v sobě kombinují oba tyto mechanismy. Shrneme možnosti farmakoterapeutického řešení problémů, které vředovou chorobu GD provázejí (­především pyróza, ale i bolesti břicha či nadýmání).

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D., PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

25. 4. Kladno (kód semináře: 19040)

Oblastní nemocnice Kladno, Vančurova 1548, od 17.30 hodin

Téma: Antihypertenziva 2. část – diuretika, srdeční selhání

Anotace: Na příkladech z praxe interního lékaře budou diskutovány interakce a použití diuretik (jako jednoho typu antihypertenziv).

Lektoři: Mgr. Zuzana Vašířová, MUDr. Renata Stěpanovová

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

30. 4. Praha (kód semináře: 19041)

Hotel ILF, Budějovická 15/743, učebna č. 1, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii (I) – opakování z 10. 4.

Anotace: Farmakoterapie úzkostných poruch

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDr. Věra Šantrůčková

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

Pokračování na další straně

Pokračování z předchozí strany

KVĚTEN

13. 5. Praha (kód semináře: 19044)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, od 16.30 hodin

Téma: Minerálové dysbalance v kazuistikách (II) – opakování pražského semináře z 18. 2. 2019

Anotace: Ústřední linií semináře bude pacient se závažným stupněm renální insuficience. Seminář se bude zabývat mj. jejich výživou, sekundární hyperparatyreózou a možnostmi jejího ovlivnění, postavením vazačů fosfátů, kalcimimetik či rozdíly mezi jednotlivými formami vitaminu D. Součástí budou kazuistiky z běžné dispenzační praxe – pacient s CHRI stupně 4 v lékárně.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

14. 5. Zlín (kód semináře: 19045)

SZS a VOŠZ Zlín Příluky, Broučkova 372, od 17.00 hodin

Téma: Onemocnění horního GIT a pankreatu

Anotace: Záněty slinivky, vředová choroba žaludku a porucha hybnosti jícnu z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

15. 5. Uherské Hradiště (kód semináře: 19046)

EDUHA s.r.o., Studentské náměstí, č. p. 1531 (budova Centrum celoživotního vzdělávání), od 17.00 hodin

Téma: Onemocnění horního GIT a pankreatu – opakování zlínského semináře z 14. 5. 2019

Anotace: Záněty slinivky, vředová choroba žaludku a porucha hybnosti jícnu z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

15. 5. Pardubice (kód semináře: 19047)

Nemocnice Pardubického kraje, Kyjevská 44, od 18.00 hodin

Téma: Diabetes mellitus

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 14

16. 5. Ostrava (kód semináře: 19048)

Mariánské náměstí 480/5, II. patro, od 17.00 hodin

Téma: Onemocnění horního GIT a pankreatu – opakování zlínského semináře z 14. 5. 2019

Anotace: Záněty slinivky, vředová choroba žaludku a porucha hybnosti jícnu z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

16. 5. Hodonín (kód semináře: 19049)

Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 2731/11, od 18.00 hodin

Téma: Léčba v pediatrii (II)

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček CSc., MUDr. Kateřina Štichhauerová

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 14

18. 5. Olomouc (kód semináře: 19050)

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salónek ORION, od 9.00 hodin

Téma: Onemocnění horního GIT a pankreatu – opakování zlínského semináře z 14. 5. 2019

Anotace: Záněty slinivky, vředová choroba žaludku a porucha hybnosti jícnu z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

22. 5. Brno (kód semináře: 19051)

Kounicova 67a, od 16.15 hodin

Téma: Onemocnění horního GIT a pankreatu – opakování zlínského semináře z 14. 5. 2019

Anotace: Záněty slinivky, vředová choroba žaludku a porucha hybnosti jícnu z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

22. 5. Praha (kód semináře: 19052)

Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii II

Anotace: Psychiatrická medikace v geriatrii.

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDr. Věra Šantrůčková

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

29. 5. Česká Lípa (kód semináře: 19053)

Obchodní akademie, nám. Osvobození 422, od 17.30 hodin

Téma: Základní lékové problémy při dispenzaci (IV) – opakování libereckého semináře z 30. 3. 2019

Anotace: Co je to lékový problém? Jaká je jeho závažnost? Lze ho nějak vyřešit přímo v lékárně? S jakými lékovými problémy se setkáváte nejčastěji? Seminář pro začátečníky i mírně pokročilé. Tentokrát bude zaměřen na použití psychofarmak v ordinaci praktického lékaře.

Lektoři: MUDr. Zuzana Kofferová, PharmDr. Aleš Mareček

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

DALŠÍ SEMINÁŘE

Aktuální lékárnická legislativa

Semináře budou jako vždy věnovány tomu, co bude v době jejich konání v oblasti legislativy týkající se lékárenské péče nejaktuálnější. Tématem semináře nepochybně budou novinky týkající se připravovaného lékového záznamu a eReceptu vůbec, systému ověřování pravosti léčivých přípravků, změn v odměňování lékárenské péče, úhrad zdravotnických prostředků, nových rámcových smluv nebo problémů s nedostupností léčivých přípravků.

Semináře se uskuteční:

Číslo akce Termín Místo konání

19026 26. 3. 2019 Nové Adalbertinum Velké náměstí 32, Hradec Králové

19027 17. 4. 2019 HOTEL LEV Lovosice, Kostelní 5

Čas: vždy 18–20.30 hodin

Přednášející: Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík (právní poradce ČLnK)

Přihlašování na www.lekarnici.cz  – sekce vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky.

Poplatek: 300 Kč

Po přihlášení platbu zašlete na účet č. 35-7905240297/0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře

6 bodů do systému celoživotního vzdělávání lékárníků

Kontakt: Bc. Kateřina Zvánovcová, tel.: 604 432 530, e-mail: zvanovcova@lekarnici.cz

GARANTOVANÝ KURZ ČLnK

Screening diabetu a péče o diabetické pacienty (II)

Navazuje na garantované kurzy Screening diabetu a péče o ­diabetické pacienty I., které probíhají od roku 2016, a je ­vyhrazený pro absolventy těchto kurzů. Jeho cílem je sdílení vlastních zkušeností a možnost diskuze kazuistik s odborníky z oboru diabetologie. V teoretické části budou rozšířeny znalosti o komplexním přístupu v prevenci a léčbě diabetu včetně ­častých komorbidit. Zaměříme se na aktuality v terapii a ­technologiích, přístupy ke specifickým skupinám diabetiků a praktické rady k doporučovaným režimovým opatřením.

Absolvováním tohoto kurzu bude lékárník schopen dále zefektivnit screening diabetu na úrovni lékáren a vést konzultaci s diabetickými pacienty s cílem posílit jejich compliance k terapeutickému plánu.

Datum a místo konání: 5. 4. 2019Kongresové centrum IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4

Kontakt:Dagmar Gavendová, tel.: 241 090 662, 737 532 819,e-mail: gavendova@lekarnici.cz

Přednášející: PharmDr. Michala Belasová, Bc. Kateřina Čechová, Mgr. Michal Hojný, MUDr. Marta Klementová, MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc., MUDr. Klára Picková, PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D., Mgr. Ondřej Šimandl

Poplatek: 1 000 Kč

Přihlašování na www.lekarnici.cz  – sekce – vzdělávání – akce pořádané ČLnK. Po přihlášení platbu zašlete na účet 35-7905240297/0100 – variabilní symbol: členské číslo ­účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód ­semináře (19058)


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se