Pacientům poskytujeme vedle neinvazivních také invazivní služby


Autoři: PharmDr. Ivan Považský
Působiště autorů: Alphega Klášterní lékárna v Opavě
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 11, s. 26-27

Lékárna už v současné době nepředstavuje jen místo pro výdej léků. Stává se místem komplexní péče o zákazníka, k čemuž přispívají nejrůznější preventivní programy. Měření krevního tlaku, hmotnosti, dermoporadenství – to jsou nadstandardní služby většiny lékáren. Do zcela ojedinělých záležitostí se ale pustil PharmDr. Ivan Považský z rodinné Alphega Klášterní lékárny v Opavě.


Které služby zaměřené na prevenci nemocí aktuálně ve vaší lékárně poskytujete?

Aktuálně jde o služby neinvazivního stejně jako invazivního charakteru. Z neinvazivních jsou to měření krevního tlaku, cévního věku a AB Indexu (Ankle­Brachial Index), který je indikátorem nejen ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), ale také nezávislým ukazatelem rizika rozvoje kardiovaskulárních onemocnění a centrální mozkové příhody. Z invazivních je to měření hladin glykémie, celkového cholesterolu a urikémie.

Bylo těžké získat povolení poskytovat invazivní služby?

Dospěli jsme k názoru, že pokud chceme našim pacientům nabídnout něco navíc, nebude to v oblasti cen, kde už jsou možnosti vyčerpány a perspektiva dalšího rozvoje je spíše negativní. Významným impulzem se staly garantované kurzy České lékárnické komory a její systematické úsilí o eventuální ohodnocení těchto služeb pojišťovnami. Je to běh na dlouhou trať, ale pokud se to povede, budeme připraveni. V neposlední řadě je to dobrá spolupráce s diabetickou ambulancí, se kterou sídlíme v jedné budově. Loni jsme dali možnost všem našim zaměstnancům účastnit se garantovaných kurzů, což znamená pracovní volno a plnou úhradu nákladů. Už máme dva proškolené kolegy v oblasti diabetu a jednoho v hojení ran.

Druhou cestou byla adaptace místnosti, která do té doby sloužila jako sklad všeho možného, je ale mimo půdorys lékárny, takže ze SÚKL jsme nemuseli nic řešit. Nejdůležitější bylo schválení nového provozního řádu, kde nám velice pomohla právě účast na kurzu, v němž se o něm přednášelo. Když jsme měli všechno hotové, zbývalo už jen se zamyslet, co všechno a za jakých ekonomických podmínek se dá stanovit z kapky krve, a rozhodli jsme se pro tyto tři hodnoty.

Na jakém principu funguje a vyhodnocuje se měření cévního věku?

Díky našemu členství v Alpheze můžeme kromě služeb, které v lékárně téměř denně poskytujeme, nabídnout pacientům v určitých termínech i speciální službu měření cévního věku. Vychází z měření rychlosti tzv. pulsové vlny, která je podobná vlně zvukové. Čím tužší jsou cévy, tím rychlejší je pulsová vlna, a riziko propuknutí kardiovaskulárních chorob se zvyšuje. Měříme unikátním přístrojem, který nám Alphega v pravidelných intervalech poskytuje. Výsledkem je hodnota, která udává rozdíl mezi biologickým a cévním věkem. Po­kud je ten cévní podstatně starší, doporučíme pacientovi zlepšit životosprávu nebo navštívit lékaře.

Je o tyto služby zájem?

Největší zájem jsme zatím zaznamenali o přístrojové měření AB Indexu. Metoda je založená na měření tlaku na všech končetinách současně, kdy se u pacienta ve vodorovné poloze vyhodnocuje rozdíl tlaků mezi dolními a horními končetinami. Přistroj je propojen s počítačem a výsledkem je protokol, na jehož základě doporučíme úpravu životosprávy nebo návštěvu příslušné odborné ambulance. Od začátku června, kdy jsme začali naše služby nabízet, jsme tímto způsobem vyšetřili zhruba padesát klientů. Největší zájem o ně mají zejména starší 60 let, častěji ženy, ale přibývá i lidí kolem 45 let. Přibližně deset klientů si nechalo změřit buď glykémii, nebo cholesterol, urikémii, eventuálně více těchto veličin najednou.

Co vyplývá ze zjištěných výsledků o zdravotním stavu zájemců o měření?

Při měření AB Indexu je častým problémem hypertenze. Pacienti buď nejsou léčeni vůbec, nebo je kompenzace nedostatečná. Často jsou pouze pod kontrolou praktického lékaře, nikoliv kardiologa. AB Index klientům vychází většinou dobře, většina z nich má minimální riziko ICHDK. Ale zachytili jsme už pět pacientů s různě závažným stupněm ischemie včetně nejvážnějších stavů, doporučili jsme jim návštěvu angiologa. U ostatních měření jsme zjistili tři pacienty s podezřením na diabetes, kteří byli odesláni k lékařům na další vyšetření. S větší propagací, a tudíž i s neutuchajícím zájmem počítáme na podzim, od letošního září jsme spustili v celém okrese kampaň a poskytli jsme informace rovněž ambulancím lékařů.

Máte přehled, jestli se pacienti řídí vašimi doporučeními?

Po tak krátké době nemůžeme mít nějakou jednoznačně vypovídající zpětnou vazbu, ale máme dobré ohlasy na nové služby v lékárně, na příjemné prostředí, vstřícný personál. Vážíme si toho a rádi časem nabídneme klientům i další služby.

Vaše lékárna se nachází v krásných prostorách kláštera…

Budova patří Kongregaci milosrdných sester III. řádu sv. Františka, jejíž počátky spadají do roku 1844 k řádu Františkánek z Opavy. Výrazný rozkvět kongregace nastal v letech 1890 až 1920. Během tohoto období vzrostl počet sester na 500 ve 32 domech, mezi jiným i v Opavě. Významným momentem se stalo založení Řádové ošetřovatelské školy v Opavě, vůbec první svého druhu na Moravě a ve Slezsku a druhé v tehdejším Československu.

Jak z uvedeného plyne, kongregace má blízko ke zdravotnictví, a to je další důvod proč se snažíme udržet naši lékárnu jako zdravotnické zařízení. Též s naší pomocí se povedlo vytvořit z této budovy a jejího okolí centrum, kde se lidem dostává pomoci nejen v jejich nemocech, ale i jiných nesnázích. V době, kdy jsme s manželkou otvírali naši lékárnu, tj. v prosinci 1999, tam společně s námi fungovalo několik odborných ambulancí, dnes tu máme skoro všechny lékařské odbornosti včetně nově otevřeného domova pro seniory se zhruba čtyřiceti lůžky.


Máte postaráno o následovníky?

O následovníka je postaráno. Po úspěšném složení atestace z nemocničního lékárenství je náš syn odborným zástupcem a vedoucím lékárníkem naší lékárny, a teprve čas ukáže, jak to bude s dalšími. A hlavně jestli bude o náš obor ještě nějaká společenská poptávka, protože teď to vypadá, že je spíše ne-poptávka. Ale to už by bylo na jiný článek.

(red)


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 11

2017 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Klinická farmakokinetika betablokátorů
nový kurz
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Preferovaná úlevová léčba Asthma Bronchiale
Autoři: PharmDr. Petr Sedlák

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Farmaceutická péče o pacienta s inhalační terapií
Autoři: Mgr. Ondřej Šimandl

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se