Po parlamentních volbách a komorovém sjezdu – teď, anebo kdovíkdy


Autoři: PharmDr. Lubomír Chudoba
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 11, s. 4

Pár týdnů po volbách čeká český národ na ustavující schůzi Sněmovny a na nominace členů vlády. Zaručených jmen koluje jako vždy více. Složení vládního týmu se tentokrát odhaduje hůře, neboť o něm rozhoduje jediný člověk. K získávání aktuálních informací jsme tak odkázáni na média. Ta nám přinášejí zprávy ze schůzek představitelů politických stran, jsou nám sdělovány výstupy jednání s prezidentem v Lánech a vše je prokládáno názory politických komentátorů.

V mezidobí si proto každý z nás může otestovat svou fantazii a pokusit se odhadnout vývoj na domácí politické scéně. Zanedlouho bychom měli zjistit, zda blíže pravdy byl náš vlastní úsudek, nebo prognózy plejády politologů. Výsledná formace, která bude pečovat o blaho naší země, se určitě nevytváří snadno, bude ale klíčová i pro další směrování zdravotnictví. Programové priority jednotlivých stran bývají bohužel středobodem diskuzí jen do určité míry. I na vrcholné úrovni přicházejí vhod kupecké počty a vládní soužití je vyvažováno funkcemi ve Sněmovně, v parlamentních výborech, ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven, ve firmách se státní účastí apod.

V komoře máme situaci zdánlivě snazší. Jako příslušníci jedné profese bychom měli být kompaktnější při vytyčování priorit a hledání cest k jejich dosažení. Složitější je ale v tom, že většinou nedisponujeme pravomocemi pro jejich naplnění v praxi. U témat, jako je vedení členské evidence, celoživotní vzdělávání, nebo tvorba připomínek pro nové legislativní normy, jsou výsledky naší práce jednoznačně dány vlastními schopnostmi. Zde si troufám tvrdit, že jsme celkem úspěšní díky nasazení jednotlivých členů představenstva, našich právních poradců a zaměstnanců komory. Zlepšit se ale musí průběžné informování členské základny, prohloubit P.R. aktivity a výsledky našeho úsilí včetně jejich prezentace.

V řadě klíčových témat zůstáváme odkázáni nejen na exekutivu a zákonodárce. S našimi záměry nebudou vždy kompatibilní jiné zdravotnické profese, nebo asociace komerčních firem. Navíc mám pocit, že státní úředníci trpí odporem k principiálním změnám. Pohodlnost, výmluvy, hledání zástupných důvodů proč to, či ono nepůjde. Nebo proč by to mohlo mít neblahý dopad na prostředky veřejného zdravotního pojištění, na chování pacientů…, právě takovému pojetí úřední práce měl ale mimo jiné zabránit zákon o státní službě. Obecně by pak česká společnost potřebovala trochu větší přímočarost a povzbudit národní sebevědomí na úroveň, kterou disponují třeba naši sousedé ze zemí tzv. Visegrádské čtyřky.

Nacházíme se krátce po volbách a za­nedlouho zahájíme jednání s nově jmenovaným ministrem zdravotnictví a s poslanci zdravotního výboru. Předpokladem úspěchu jsou nejen společné lékárnické vize. Ty naštěstí ve většině sdílíme a potvrdili je i delegáti listopadového sjezdu. Klíčová je precizní příprava. Za její koordinaci a přípravu podkladů nadále odpovídá představenstvo. U náročných témat ale počítáme se zapojením všech reprezentativních lékárenských asociací a společností. Jednotný postup při prosazování je pak elementární podmínkou.

Za představenstvo vám mohu garantovat, že uděláme maximum. Budeme velmi rádi, pokud se v maximální možné míře také zapojí členská základna. Nejpřirozeněji informační aktivitou vůči politické reprezentaci v regionech.

PharmDr. Lubomír Chudoba


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 11

2017 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se