Zamyšlení po Konferenci ZDRAVOTNICTVÍ 2018


Autoři: PharmDr. Lubomír Chudoba
Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 89, 2017, č. 11, s. 22

Dlouhodobě prosazovanou vizí České lékárnické komory je spravedlivá a předvídatelná spoluúčast pacientů na léky předepsané lékařem. V České republice je totiž bohužel již léta praktikován systém, který nemá obdobu v žádné jiné vyspělé evropské zemi.


Doplatky na léky nejsou českým pacientům ani jejich ošetřujícím lékařům předem známy a v čase se zásadně mění. Místní i cenová dostupnost léčivých přípravků je navíc značně deformovaná jejich výrobci a dovozci, kteří rozhodují o exkluzivních bonusech a přednostním zásobování jen části lékáren, na což doplácí ostatní pacienti. Pochopil bych motivační jednociferné bonusy. Zpětné bonusy ve výši desítek procent ale svědčí o nesprávně nastaveném sytému pro stanovení cen a úhrad léků. Stejně jako v ostatních odvětvích, ovšem s potenciálním dopadem na zdravotní stav, vede tato „neviditelná ruka trhu“ k redukci nabídky a dostupnosti některých léčivých přípravků pro pacienty. Pacientům a zdravotníkům je rovněž nesrozumitelný „unikátní“ český model ochrany před vysokými doplatky na předepisované léky. Do ochranného limitu spoluúčasti se zahrnuje jen jejich minimální část, tzv. započitatelné doplatky. Nepřehlednost systému navíc potencují zdravotní pojišťovny vydáváním svých tzv. pozitivních listů. Doufám, že nová politická reprezentace se bude důkladněji zajímat o dopady této aktivity na výši „nezapočitatelných“ doplatků, a to zejména v případech, kdy dostává přednost výrobce se zcela zanedbatelným zastoupením dodávek svého přípravku na český trh. Spoluúčast obyvatel se díky výše uvedeným hrátkám v jednotlivých regionech podstatně liší, což nepovažujeme za přijatelné v rámci solidárního zdravotnického systému.

Pro lékárníky jsou dále zásadním tématem jejich odborné kompetence a forma a výše odměňování. V nejvyspělejších zemích se lékárenská péče dynamicky vyvíjí, lékárníci a kliničtí farmaceuti stále významněji přispívají ke kvalitní a bezpečné farmakoterapii, zapojují se do oblasti prevence a screeningových programů. Česká lékárnická komora tyto trendy pečlivě sleduje a maximálně jim přizpůsobuje rozvoj svých výukových programů. Ve spolupráci s lékaři řady odborností je naším cílem nalézt praktické formy užší týmové spolupráce, která je nezbytná pro zkvalitnění léčebných procesů. Příkladem může být Pilotní projekt ČLnK a Všeobecné zdravotní pojišťovny realizovaný v loňském roce, v jehož rámci vybrané lékárny poskytovaly odborné služby při péči o občany s Alzheimerovým onemocněním, při vyhodnocování lékového profilu ambulantně léčených pacientů, věnovaly se screeningu diabetu a poskytovaly konzultace pro odvykání kouření. Rozvoj odborných služeb lékáren stále výrazněji potvrzuje nutnost principiální změny odměňování lékárenské péče. Model financování lékáren ve výlučné závislosti na ceně léku je již dávno překonaný, je nespravedlivý, z pohledu poskytování zdravotní péče je nevhodný a jeho další umělé udržování povede k utlumení odborného rozvoje lékárníků a hospodářské devastaci mnoha lékáren.


Konference Zdravotnictví 2018 se konala 12. října 2017 v Praze. Fotografie: Jana Schrammová

Je také nezbytné oddělit financování lékáren veřejných a nemocničních zařízení, obdobně jako u lékařů. Je samozřejmě žádoucí dosahovat úspor v oblasti nákladů na běžně předepisované léky. Nemůže se tak ale dít na vrub zdravotnického personálu lékáren. Není možné opakovaně snižovat příjem lékáren a naproti tomu jim nařizovat další a další povinnosti spojené s nemalými finančními náklady. Uspořené finanční prostředky musí lékárnám zůstat k dispozici. Nejen pro další zkvalitňování poskytované lékárenské péče, ale i pro splnění náročných administrativních opatření, která budou muset v dohledné době zavést. Aktuálně se jedná o model plošné e-preskripce, implementaci „protipadělkové“ směrnice EU a o další povinnosti, které vyžaduje Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL.

Třetím důležitým tématem je síť lékáren. Považujeme za nutné podpořit rozvoj lékárenské péče ve venkovských oblastech a naopak regulovat vznik nových lékáren v místech lékárnami již přesycených. V zemích EU jsou za tímto účelem přijímána kritéria demografická a geo­grafická. Návrh obdobného modelu aktualizujeme na současných datech i pro Českou republiku.

PharmDr. Lubomír Chudoba


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 11

2017 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se