Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Teva


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 7-8, s. 21-23

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Splatnost nejpozději 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná.

Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účast­níci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.

ZÁŘÍ

10. 9. Brno (kód semináře: 19123)

Brno, Kounicova 67a, od 16.15 hodin

Téma: Nemoci žaludku a jeho poškození

Anotace: Onemocnění a poškození žaludku z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

11. 9. Uherské Hradiště (kód semináře: 19119)

EDUHA s.r.o., Studentské náměstí, č. p. 1531 (budova Centrum celoživotního vzdělávání), od 17.00 hodin

Téma: Nemoci žaludku a jeho poškození – opakování brněnského semináře z 10. 9. 2019

Anotace: Onemocnění a poškození žaludku z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

12. 9. Ostrava (kód semináře: 19121)

Mariánské náměstí 480/5, Ostrava-Mariánské Hory, DTO CZ, s.r.o.; II. patro, č. 432, od 17.00 hodin

Téma: Nemoci žaludku a jeho poškození – opakování brněnského semináře z 10. 9. 2019

Anotace: Onemocnění a poškození žaludku z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

14. 9. Olomouc (kód semináře: 19122)

Regionální centrum Olomouc, salónek ORION, Jeremenkova 40B, od 9.00 hodin

Téma: Nemoci žaludku a jeho poškození – opakování brněnského semináře z 10. 9. 2019

Anotace: Onemocnění a poškození žaludku z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

14. 9. Teplice (kód semináře: 19106)

Kavárna VLRZ , Svatoplukova ul., od 10.00 hodin

Téma: Farmakoterapie u geriatrického pacienta

Anotace: Probereme možnosti farmakoterapie různých nosologických jednotek s důrazem na geriatrického pacienta

Lektoři: Mgr. Renáta Kuželová, MUDr. Petr Tamler/MUDr. Petra Kozmová

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

16. 9. Praha (kód semináře: 19105)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, od 18.00 hodin

Téma: Výběr léčiva u kojících žen

Lektoři: PharmDr. Jana Gregorová, Mgr. Michaela Šlesingerová, MUDr. Lenka Křivková

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

16. 9. Olomouc (kód semináře: 19164)

Regionální centrum Olomouc, salónek ORION, Jeremenkova 40B, od 17.00 hodin

Téma: Nemoci žaludku a jeho poškození – opakování brněnského semináře z 10. 9. 2019

Anotace: Onemocnění a poškození žaludku z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

17. 9. Zlín (kód semináře: 19120)

SZS a VOŠZ Zlín Příluky, Broučkova 372, od 17.00 hodin

Téma: Nemoci žaludku a jeho poškození – opakování brněnského semináře z 10. 9. 2019

Anotace: Onemocnění a poškození žaludku z pohledu internisty.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

17. 9. Hradec Králové (kód semináře: 19107)

Lékárna FN, seminární místnost, Sokolská 581, od 18.00 hodin

Téma: Farmakoterapie geriatrických pacientů

Lektoři: PharmDr. Pavlína Pastyříková, PharmDr. Martina Maříková, MUDr. Vladimír Nerad

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

17. 9. Nové Město na Moravě (kód semináře: 19128)

Nemocnice Nové Město na Moravě (budova ředitelství), Žďárská 610, od 17.30 hodin

Téma: Interaktivní dispenzační seminář: polymorbidní pacient v kazuistikách VI.

Pokračování na další straně

Pokračování z předchozí strany

Anotace: Diskutováno bude racionální používání farmakoterapie u polymorbidních pacientů s důrazem na antidiabetika.

Lektoři: PharmDr. Josef Malý, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

21. 9. Olomouc (kód semináře: 19042)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u infekčních onemocnění, lékové problémy antibiotik

Anotace: Na semináři bude diskutována léčba vybraných ­infekčních onemocnění s důrazem na komunitní infekce horních a dolních dýchacích cest a urogenitálního systému. Budou také na příkladu jednotlivých kazuistik diskutovány ­jednotlivé lékové problémy antibiotik a dalších protiinfekčních léčiv.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, MUDr. Pavla Paterová

Poplatek: 400 Kč, počet bodů: 16

25. 9. Praha (kód semináře: 19108)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii III

Anotace: Farmakoterapie u schizofrenie

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDr. Věra Šantrůčková

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

25. 9. Hradec Králové (kód semináře: 19110)

FaF UK, Ak. Heyrovského 1203, od 17.30 hodin

Téma: Interaktivní dispenzační seminář č. 40: kazuistiky s interní problematikou

Anotace: Předmětem semináře budou případy z interní ­ambulance s důrazem na řešení lékových problémů u ­rizikových pacientů užívajících antidiabetika, antikoagulancia a další ­kardiovaskulární léčiva.

Lektoři: PharmDr. Josef Malý, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

26. 9. Přerov (kód semináře: 19165)

Hotel FIT, Dvořákova 21B, od 18.00 hodin

Téma: Nová perorální antikoagulancia

Anotace: Seminář bude orientován na farmaceutickou péči o pacienty s antikoagulační léčbou, se zaměřením na nová perorální antikoagulancia. Budou diskutovány indikace těchto léčiv, jejich farmakokinetické parametry ve vztahu k ovlivnění klinické účinnosti, jejich dávkování, kontraindikace a možné lékové interakce. Dále se seminář bude věnovat roli farmaceuta k přispění eliminace rizik při léčbě, budou rozebrány edukační karty pacienta.

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

ŘÍJEN

3. 10. Beroun (kód semináře: 19111)

Rehabilitační nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493, od 17.30 hodin

Téma: Diabetes mellitus – injekční léčba inkretiny a kazuistiky

Anotace: Seminář bude zaměřen na léčiva, mechanismy účinku, dávkování, lékové interakce, nežádoucí účinky a správnou dispenzaci.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

8. 10. Brno (kód semináře: 19146)

Farmaceutická fakulta, velká posluchárna, VFU Brno, Palackého tř. 1, od 17.00 hodin

Téma: Infekční onemocnění horních cest dýchacích v dětském věku – opakování přerovského semináře z 6. 3. 2019

Lektoři: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, MUDr. Pavel Mazánek

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

9. 10. Hradec Králové (kód semináře: 19112)

Lékárna FN, seminární místnost, Sokolská 581, od 18.00 hodin

Téma: Farmakoterapie bolesti

Anotace: Farmakoterapie bolesti u ambulantních i hospitalizovaných pacientů – pohled algeziologa, klinického farmaceuta a lékárníka.

Lektoři: PharmDr. Pavlína Pastyříková, PharmDr. Petra Šubrtová, MUDr. Jana Hrubešová

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

9. 10. Praha (kód semináře: 19113)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii III – opakování pražského semináře z 25. 9. 2019

Anotace: Farmakoterapie u schizofrenie

Lektoři: PharmDr. Ivana Tašková, MUDr. Věra Šantrůčková

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

10. 10. Znojmo (kód semináře: 19115)

Hotel Bermuda, Mariánské nám. 10, od 18.00 hodin

Téma: Diabetes mellitus

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 14

16. 10. Praha (kód semináře: 19116)

Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, od 18.00 hodin

Téma: Výběr léčiva u kojících žen – opakování pražského semináře z 16. 9. 2019

Lektoři: PharmDr. Jana Gregorová, Mgr. Michaela Šlesingerová, MUDr. Lenka Křivková

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

16. 10. Hradec Králové (kód semináře: 19117)

Lékárna FN, seminární místnost, Sokolská 581, od 18.00 hodin

Téma: Farmakoterapie pacientů s diabetem

Lektoři: PharmDr. Pavlína Pastyříková, PharmDr. Martina Maříková, MUDr. Martina Lášticová

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

17. 10. Příbram (kód semináře: 19114)

Oblastní nemocnice Příbram, Gen. R. Tesaříka 80, přednáškový sál, pavilon C, 4.p., od 17.30 hodin

Téma: Diabetes mellitus – injekční léčba inkretiny a kazuistiky opakování berounského semináře z 3. 10. 2019

Anotace: Seminář bude zaměřen na léčiva, mechanismy účinku, dávkování, lékové interakce, nežádoucí účinky a správnou dispenzaci.

Lektoři: PharmDr. Zdeněk Novák, Mgr. Tomáš Veverka, Mgr. Michaela Žebrakovská, MUDr. Pavel Kasík

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

19. 10. Liberec (kód semináře: 19124)

Obchodní akademie, Šamánkova 500/8, od 8.30 hodin

Téma: Základní lékové problémy při dispenzaci V.

Anotace: Co je to lékový problém? Jaká je jeho závažnost? Lze ho nějak vyřešit přímo v lékárně? S jakými lékovými problémy se setkáváte nejčastěji? – Seminář pro začátečníky i mírně pokročilé. Tentokrát se zaměříme na nežádoucí účinky léčiv.

Lektoři: MUDr. Zuzana Kofferová, PharmDr. Aleš Mareček

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 14

30. 10. Praha (kód semináře: 19118)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění v kazuistikách XVIII

Lektoři: PharmDr. Alena Linhartová, MUDr. Jaroslav Brotánek

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

31. 10. Třebíč (kód semináře: 19127)

Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, od 18.00 hodin

Téma: Nová perorální antikoagulancia – opakování přerovského semináře z 26. 9. 2019

Anotace: Seminář bude orientován na farmaceutickou péči o pacienty s antikoagulační léčbou, se zaměřením na nová perorální antikoagulancia. Budou diskutovány indikace těchto léčiv, jejich farmakokinetické parametry ve vztahu k ovlivnění klinické účinnosti, jejich dávkování, kontraindikace a možné lékové interakce. Dále se seminář bude věnovat roli farmaceuta k přispění eliminace rizik při léčbě, budou rozebrány edukační karty pacienta.

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 350 Kč, počet bodů: 12

AKTUÁLNÍ LÉKÁRNICKÁ LEGISLATIVA

Anotace: Semináře budou jako vždy věnovány tomu, co bude v době jejich konání v oblasti legislativy týkající se lékárenské péče nejaktuálnější. Tématem semináře nepochybně budou novinky o připravovaném lékovém záznamu a eReceptu vůbec, systému ověřování pravosti léčivých přípravků, změn v odměňování lékárenské péče, úhrad zdravotnických prostředků, nových rámcových smluv nebo problémů s nedostupností léčivých přípravků.

Semináře se uskuteční: 

Číslo akce Termín Místo konán
19158 3. 10. 2019 BEA Centrum Olomouc
Tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
19159 21. 10. 2019 Sál Galerie V Riegrově 51
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
19160 22. 10. 2019 Parkhotel Plzeň
U Borského parku 31
301 00 Plzeň

V přípravě jsou další semináře v listopadu v Praze, Brně a Ústí nad Labem.

Čas: vždy od 18.00 do 20.30 hodin

Přednášející: Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík (právní poradce ČLnK)

Přihlašování pro lékárníky na: www.lekarnici.cz  – sekce vzdělávání – nabídka kurzů pro lékárníky.

Po přihlášení zašlete platbu 300 Kč na účet č. 35-7905240297 /0100, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře.

Akce je ohodnocena 6 body do systému celoživotního vzdělávání lékárníků.

Kontakt: Bc. Monika Kučerová, mobil: 603 576 084e-mail: kucerova@lekarnici.cz

Partnerem seminářů je společnost AbbVie s. r. o.


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 7-8

2019 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se