Ze života právníka v komoře – díl pátý, červen 2019


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 7-8, s. 5

Červen přišel a odešel. Děti odměnil vysvědčením, lékárníky patnácti korunami za signální výkon se zachováním limitace. Posunuté z roku 2014 do roku 2018. Vyvrcholení dohodovacího řízení bylo dramatické, plné zvratů a protichůdných interpretací. Kromě úhrady SiV se dohodlo pokračování fondu pro jedinečné lékárny, podpora pohotovostních lékáren a drobné navýšení taxy laborum. To vše pro rok 2020.

Ještě letos se zřejmě zrodí lékový záznam. Alespoň novela zákona o léčivech, která jej přináší, bude účinná asi už na podzim. Podle toho, kdy se ocitne ve Sbírce zákonů. 21. 6. byla schválena v Poslanecké sněmovně. Lékový záznam bude opt-out. Kdo neví, co to je, ať hledá, nebo přijde na seminář o aktuální legislativě (pozor! – vzdělávací product placement). Také se bude hradit léčebné konopí a neprošel ten nešťastně tupý návrh na vpuštění receptových léků do zásilkového výdeje. Více viz web, článek z 24. 6.

Velkou pozornost vzbudil mail komory z přelomu června a července s upozorněním členům, zejména držitelům osvědčení, že k 31. 8. 2020 zaniknou všechna osvědčení a k 1. 9. 2020 budou všem vydána nová automaticky bez nutnosti podat žádost a platit poplatek. Pokud ovšem budou pro vydání nového osvědčení splněny podmínky. A ty splněny nebudou, pokud byl držitel v posledních dvou letech disciplinárně potrestán, nebo, a to hlavně, pokud v tříletém cyklu celoživotního vzdělávání ukončeném k 31. 8. 2020 nedosáhl alespoň 90 bodů. To vše na základě změny licenčního řádu schválené sjezdem delegátů v listopadu 2017.

Novela s emergentním systémem v červnu spala. Co ale nespalo, byly stejné doplatky a novela komorového zákona. Dvě ­témata, dvě jednání na nejvyšší, ministerské úrovni. Stejné doplatky byly naplánovány na jeden z červnových pátků od 8 hodin. Plány jsou od toho, aby byly měněny a ani pan ­ministr není pánem svého času. Musel do sněmovny. Aby dostál svému slibu, jednání odstartovalo už v 6.30. Mnohé oči byly ještě úzké. Úzký byl i zájem přijmout k dalšímu jednání materiál komory s novou koncepcí stanovení úhrad za léčivé přípravky a odměňování lékárenské péče, který by zaručil stejné doplatky všem pacientům. Zalíbila se ale hovorem oprášená myšlenka na online sledování dosažení limitu započitatelných doplatků. Tedy, že by pacient už v lékárně doplatky neplatil, kdyby limitu dosáhl a lékárna by to věděla.

Půl sedmá bude vůbec oblíbený čas pana ministra. ­Jedna ­schůzka tou dobou začala a druhá skončila, byť tentokrát v podvečer. Hlavním bodem té druhé, červnově pondělní, byla novela zákona o komorách. Je jí nutně třeba. Kdyby nic, tak zrušit nadpoloviční většinu v zemi, kde k volbám chodí 20 % voličů, je nezbytné. Co dalšího by v ní mohlo být, viz jiný článek v tomto čísle. Je tu ale jistý problém. Zákon se dotýká tří komor. A pan prezident té lékařské mj. na jednání zástupců všech zákonem zřízených komor s premiérem 19. 6. vyjádřil tento postoj: „Zatímco ministr Vojtěch by rád novelou zákona o komorách získal nad profesními samosprávami kontrolu, prezidenti zdravotnických komor jsou toho názoru, že pro zlepšení spolupráce komor se státem není nutno měnit zákon, stačí lépe využívat stávající legislativní prostředí. Komory žádnou novelu zákona o komorách v současnosti nenavrhují.“

Aby čtenář nebyl zmatený a lépe si mohl vytvořit svůj názor, je nutné přidat alespoň pár poznámek. Ministerstvo žádnou novelu komorového zákona nepřipravilo, čekalo na návrh lékařské, stomatologické a lékárnické komory. Komory návrh připravily. Právníci všech tří při vědomí prezidentů všech tří (a za ČLnK víme, že i při vědomí představenstva) na návrhu pracovali mnoho měsíců. Na již zmiňované podvečerní schůzce předal pan prezident Chudoba připravený návrh za souhlasu obou zbývajících prezidentů Kubka a Šmuclera náměstkovi ministra pro legislativu Policarovi. Ministerstvo nyní návrh studuje a další jednání o něm je naplánováno na září. Pro vnitřní fungování ČLnK je novela zákona důležitá.

12. 6. právník zastoupil ČLnK na jednání podvýboru pro elektronizaci zdravotnictví v Poslanecké sněmovně. Na programu byl zejména report SÚKL poslancům o stavu systému eReceptu a diskuze o připravovaném zákonu o elektronizaci zdravotnictví.

Představenstvo se v červnu sešlo 6. 6. a 27. 6. Poprvé s, podruhé bez právníka. Musel k hlavnímu líčení, aby nevyšel ze cviku v trestních věcech. Připomínkovaly se návrhy zákona týkajícího se elektronizace státní správy (ČLnK navrhuje, aby údaj o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně byl referenčním údajem ve zdravotních registrech, což neprojde, ale oživuje to debatu na téma hodnověrnosti údajů z registru pojištěnců) a návrh nové předepisovací vyhlášky (to je na delší příští povídání). A jako vždy ještě spousta mravenčí práce. Včetně zcela neprávní nutnosti očesat na zahradě celou třešeň, aby se v dalších měsících mohl právník v klidu věnovat sběru docela jiných plodů.

Krásné prázdniny.

Mgr. MUDr. Jaroslav MARŠÍKŠtítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 7-8

2019 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se