Lékový záznam pacienta ve Sněmovně schválen


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 91, 2019, č. 7-8, s. 4

V pátek 21. 6. 2019 byl ve Sněmovně ve třetím čtení poslanci odsouhlasen vládní návrh novely zákona č. 378/2019 Sb., o léčivech, se stěžejní úpravou zavádějící lékový záznam pacienta. Schválením byl završen první a nejdůležitější krok mnohaměsíčního legislativního procesu, v jehož rámci byla předložena řada poslaneckých pozměňovacích návrhů, včetně návrhu na uvolnění léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis do zásilkového výdeje.

Novela, která bude předána k projednání senátorům, obsahuje zejména tyto nové body:

  • lékový záznam s dostupnými údaji 5 let zpátky pro lékaře a 1 rok zpátky pro farmaceuty
  • opt -out variantu lékového záznamu (tj. jeho automatické ­zpřístupnění u všech pacientů s možností z něj vystoupit)
  • sběr dat o cenách léčivých přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění od výrobců, distributorů i provozovatelů lékáren
  • digitalizaci listinného receptu v lékárně
  • úhradu IPLP s obsahem léčebného konopí ve výši 90 % ceny z veřejného zdravotního pojištění
  • přípravu na zavedení přeshraničního eReceptu, který bude dále závislý na spuštění služeb Národního kontaktního místa v ČR i ostatních členských států
  • novou protireexportní úpravu za současného zrušení „tržních podílů“ distributorů, při zachování povinnosti distribuce dodat léčivé přípravky do 2 pracovních dnů od objednávky

Jsme velmi rádi, že nebyl schválen především pozměňovací návrh poslance Patrika Nachera na zásilkový výdej léků vázaných na lékařský předpis a to drtivým poměrem hlasů 1:117. ­Poslanci tak přiznali opodstatněnost argumentů České lékárnické komory a všech ve shodě se vyjadřujících subjektů (odborné farmaceutické společnosti, farmaceutických fakult, lékárenských a studentských spolků), že je návrh odborně nepromyšleným zásahem do řádného poskytování lékárenské péče ohrožujícím bezpečnost pacientů, s výlučnou motivací obchodními zájmy provozovatelů „eshopů“. Ohromné poděkování patří ­zároveň vám všem, kteří jste byli aktivní a v souvislosti s novelou ­kontaktovali například své poslance v regionech.

Novelu by měl koncem července projednat a schválit Senát, poté podepsat prezident republiky a následně bude publikována ve Sbírce zákonů. O dalším vývoji vás budeme informovat. Zákon je klíčovou legislativní normou, nicméně precizně zpracované musí být i podzákonné normy. Ty stanovují konkrétní postupy, evidenci, úhradové a kontrolní mechanismy, prostě veškeré náležitosti umožňující záměry zákonodárců uvést do praxe. ­Ministru zdravotnictví jsme proto v této souvislosti již nabídli spolupráci na přípravě prováděcího právního předpisu za účelem stanovení podmínek pro využívání lékového záznamu v lékárnách, pro lékové intervence lékárníka, jejich evidenci a úhradu s tím spojenou a požádali ho o iniciaci jednání k ­vyhlášce.

Pro lékárníky představuje uzákonění vedení a využívání lékového záznamu pacienta jedinečnou příležitost pro odborné zviditelnění a posílení pozice nezastupitelných zdravotnických pracovníků ve vnímání laické i odborné veřejnosti. Bude to velmi důležité i pro další směřování našeho oboru. Jeho náplň bude v příštích letech jistě ovlivněna řadou faktorů, jejichž reálný význam nelze v současné době zcela dohlédnout. Pečlivě proto musíme vyhodnocovat a do svých kompetencí promítat nejen dynamický vývoj diagnostických a farmakoterapeutických postupů. Pozornost bychom měli zároveň věnovat nyní nedostatečnému analytickému vyhodnocování nezměrného množství zdravotnických dat, třeba v souvislosti s očekávaným zapojením „umělé inteligence“.

PharmDr. Lubomír CHUDOBA

Mgr. Aleš KREBS, Ph.D.
Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 7-8

2019 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se