Interaktivní dispenzační semináře za podpory společnosti Zentiva, k. s.


Vyšlo v časopise: Čas. čes. lék., 92, 2020, č. 7-8, s. 21-25

Souhrn

Přihlašování pouze na www.lekarnici.cz – vzdělávací akce – nabídka kurzů pro lékárníky. Účastnický poplatek uhraďte podle pokynů při přihlášce: bankovním převodem na účet číslo: 35 – 7905240297/0100 vedený u KB, variabilní symbol: členské číslo účastníka, konstantní symbol: 558, specifický symbol: kód semináře. Platba musí být připsána nejpozději do 10 dnů před konáním semináře. Platba v hotovosti na místě není možná. Semináře se mohou zúčastnit pouze předem přihlášení zájemci s řádně uhrazeným účastnickým poplatkem. Přihlášení účastníci bez zaplaceného poplatku budou z organizačních důvodů 10 dnů před konáním semináře odhlášeni a jejich místa budou uvolněna pro ostatní zájemce.


ZÁŘÍ

3. 9. Znojmo (kód semináře: 20124)

Galerie a Prostor, Kolárová 27, od 18.00 hodin

Téma: DRP v rámci ambulantního lékaře

Anotace: interní problematika, odhalování DRP a jejich řešení, minimalizace farmakoterapie rizik v interní medicíně

Lektoři: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., MUDr. Vladan Ryšavý

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

5. 9. Teplice (kód semináře: 20101)

kavárna Fokus, Školní 26, od 10.00 hodin

Téma: Farmakoterapie geriatrického pacienta

Anotace: Seminář bude zaměřen na specifika farmakoterapie geriatrického pacienta – vliv komorbidit na volbu léčebné strategie, výběr léčiva s ohledem na stav eliminačních orgánů, možné projevy NÚ.

Lektoři: Mgr. Renáta Kuželová, MUDr. Petra Kozmová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

7. 9. Brno (kód semináře: 20094)

Farmaceutická fakulta, velká posluchárna, VFU Brno, Palackého tř. 1, od 16.00 hodin

Téma: Specifika farmakoterapie seniorského věku I.

Anotace: Na semináři se zaměříme na specifika farmakoterapie seniorského věku – jak změny farmakodynamiky a farmakokinetiky léčiv ve stáří ovlivňují účinek léčiva, k jakým věkově podmíněným biologickým a fyziologickým změnám dochází ve struktuře a funkci orgánů. Probereme časté klinické problémy u seniorů v souvislosti se základními změnami provázejícími stárnutí, projevy nežádoucích účinků léčiv. Zdůrazněno bude postavení nízkodávkových režimů léčiv u seniorů.

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

9. 9. Třebíč (kód semináře: 20095)

Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, od 18.00 hodin

Téma: Specifika farmakoterapie seniorského věku I. – opakování brněnského semináře ze 7. 9. 2020

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

12. 9. Olomouc (kód semináře: 20116)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u těhotných a kojících žen – opakování olomouckého semináře z 8. 2. 2020

Anotace: V rámci semináře bude diskutována bezpečnost farmakoterapie u těhotných a kojících žen, a to jak léčiv na lékařský předpis u onemocnění, která často tyto stavy provázejí, tak u léčiv volně prodejných.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

15. 9. Přerov (kód semináře: 20096)

Hotel FIT, Dvořákova 21B, od 18.00 hodin

Téma: Specifika farmakoterapie seniorského věku I. – opakování brněnského semináře ze 7. 9. 2020

Lektoři: PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

15. 9. Nový Jičín (kód semináře: 20097)

salonek hotelu Praha, Lidická 128/6, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky spojené s oftalmologickými tématy – opakování opavského semináře z 10. 3. 2020

Anotace: S posluchači budou diskutovány kazuistiky spojené se změnami vidění při užívání některých léčiv, léčba suchého oka a glaukomu.

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, PharmDr. Petra Schreierová a MUDr. Zdeňka Wandrolová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

16. 9. Hradec Králové (kód semináře: 20098)

Lékárna FN, seminární místnost, Sokolská 581, od 18.00 hodin

Téma: Farmakoterapie u pacientů s onemocněním jater

Anotace: Možnosti lékárníka v edukaci pacienta s onemocněním jater

Lektoři: PharmDr. Pavlína Pastyříková, PharmDr. Petra Šubrtová, MUDr. Tomáš Fejfar

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

21. 9. Praha (kód semináře: 20099)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 16.30 hodin

Téma: Kardiotoxicita jako nežádoucí účinek léčiv

Anotace: Během semináře budou diskutovány jednotlivé rozměry pojmu kardiotoxicita v návaznosti na konkrétní kazuistická sdělení.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

22. 9. Šumperk (kód semináře: 20100)

salonek restaurace Pod Kaštanem, Gen. Svobody 64, od 18.00 hodin

Téma: Kazuistiky spojené s oftalmologickými tématy – opakování opavského semináře z 10. 3. 2020

Lektoři: PharmDr. Marie Zajícová, PharmDr. Petra Schreierová a MUDr. Zdeňka Wandrolová

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

ŘÍJEN

3. 10. Olomouc (kód semináře: 20117)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u pacientů s bolestí

Anotace: V rámci semináře bude diskutována farmakoterapie různých bolestivých stavů (např. bolesti muskuloskeletálního systému, neuropatické bolesti, nádorové bolesti atd.). Bude rozebrána terapeutická hodnota jednotlivých analgetik. Budou diskutovány novinky v analgetické léčbě i samoléčení vybraných bolestivých stavů.

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16

5. 10. Brno (kód semináře: 20102)

Kounicova 67a, od 16.15 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku

Anotace: Budou probrány nemoci GIT s akcentací na geriatrickou problematiku z pohledu interního lékaře.

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

6. 10. Uherské Hradiště (kód semináře: 20103)

EDUHA s. r. o., Studentské náměstí, č. p. 1531 (budova Centrum celoživotního vzdělávání), od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování brněnského semináře z 5. 10. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

6. 10. Praha (kód semináře: 20009)

Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v revmatologii VI.

Anotace: Vaskulitidy – terapie, lékové režimy a jejich rizika, nežádoucí účinky, interakce léčby a jejich řešení

Lektoři: PharmDr. Šárka Erbanová, RNDr. Zdeňka Šterbáková, MUDr. Eliška Stehlíková

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

7. 10. Zlín (kód semináře: 20104)

SZS a VOŠZ Zlín Příluky, Broučkova 372, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování brněnského semináře z 5. 10. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

8. 10. Ostrava (kód semináře: 20105)

Mariánské náměstí 480/5, DTO CZ, s. r. o., sál, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování brněnského semináře z 5. 10. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

10. 10. Olomouc (kód semináře: 20106)

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salónek ANDROMEDA, od 9.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování brněnského semináře z 5. 10. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

12. 10. Olomouc (kód semináře: 20107)

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, salónek ANDROMEDA, od 17.00 hodin

Téma: Choroby GIT v seniorském věku – opakování brněnského semináře z 5. 10. 2020

Lektoři: MUDr. Hana Mašková/ MUDr. Michaela Šramková a Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

15. 10. Nové Město na Moravě (kód semináře: 20122)

Nemocnice Nové Město na Moravě (budova ředitelství), Žďárská 610, od 17.30 hodin

Téma: Kazuistiky z oblasti otorinolaryngologie

Anotace: IDS bude zaměřen na kazuistiky pacientů s onemocněním v oblasti otorinolaryngologie (např. rinosinusitidy, tonzilitidy, poruchy vestibulárních aparátu), možnosti farmakoterapie těchto onemocnění včetně samoléčení a management potenciálních lékových problémů.

Lektoři: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D., MUDr. Karel Macek, CSc.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

17. 10. Liberec (kód semináře: 20120)

Obchodní akademie, Šamánkova 500/8, od 8.30 hodin

Téma: Farmakoterapie v gynekologii I.

Anotace: Během semináře budou diskutována některá témata farmakoterapie v gynekologii, jako například léčba vaginálních zánětů různé etiologie, farmakoterapie v těhotenství a při kojení nebo léčba infekce HPV.

Lektoři: PharmDr. Aleš Mareček, MUDr. Ludmila Krutská

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 14

19. 10. Praha (kód semináře: 20110)

Sídlo ČLnK, Rozárčina 1422/9, Praha 4, od 16.30 hodin

Téma: Kardiotoxicita jako nežádoucí účinek léčiv – opakování pražského semináře z 21. 9. 2020

Anotace: Během semináře budou diskutovány jednotlivé rozměry pojmu kardiotoxicita v návaznosti na konkrétní kazuistická sdělení.

Lektoři: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., MUDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

19. 10. Plzeň (kód semináře: 20111)

Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzeň, Seminární místnost, Alej Svobody 80, od 17.30 hodin

Téma: Farmakoterapie diabetu mellitu

Anotace: Seminář bude zaměřen na perorální antidiabetika a jejich farmakologické vlastnosti.

Lektoři: PharmDr. Jaroslava Červeňová, Mgr. Barbora Kováčová PhD., MUDr. Vojtěch Česák PhD.

Poplatek: 500 Kč, počet bodů: 12

24. 10. Olomouc (kód semináře: 20119)

LF UP Olomouc, Ústav Farmakologie – seminární místnost, Hněvotínská 3, od 9.30 hodin

Téma: Farmaceutická péče u pacientů s bolestí – opakování olomouckého semináře z 3. 10. 2020

Lektoři: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D., MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Poplatek: 600 Kč, počet bodů: 16


Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Článek Editorial
Článek SEMINÁŘE

Článek vyšel v časopise

Časopis českých lékárníků

Číslo 7-8

2020 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se